Održana radionica o veštinama komunikacije, prezentacije i javnog nastupa

07. februar 2019. godina
Održana radionica o veštinama komunikacije, prezentacije i javnog nastupa

Upravljanje konfliktima, komunikacija ka zainteresovanim stranama, veštine uticaja, komunikacijski proces, neverbalna komunikacija, bile su neke od tema koje su predstavljene na radionicama posvećenim veštinama komunikacije, prezentacije i javnog nastupa, a kojima je prisustvovao deo zaposlenih u Državnoj revizorskoj institucije (DRI).

Radionicama, održanim 6. i 7. februara, su prisustvovali zaposleni DRI iz Beograda, kao i izregionalnih jedinica DRI u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu.

Radionice su organizovane je u okviru projekta „Unapređenje finansijske odgovornosti institucija Republike Srbije kroz eksternu reviziju“ u okviru Fonda za dobru upravu (GGF) kroz koji Vlada Velike Britanije pruža reformsku podršku Republici Srbiji.