Pojašnjenje Državne revizorske institucije povodom korišćenja skraćenice DRI u tekstovima u vezi sa izveštajem „Zaboravljena deca Srbije“ koji je predstavio Disability Rights International

01. jul 2021. godina
Pojašnjenje Državne revizorske institucije povodom korišćenja skraćenice DRI u tekstovima u vezi sa izveštajem „Zaboravljena deca Srbije“ koji je predstavio  Disability Rights International

Od kada su Međunarodna organizacija za ljudska prava osoba sa invaliditetom - Disability Rights International (DRI) i Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom Srbija - Mental Disability Rights Initiative of Serbia (MDRI-S) 24. juna 2021. godine održali konferenciju za novinare u Medija centru tokom koje je predstavljen izveštaj „Zaboravljena deca Srbije“, učestala je upotreba skraćenice DRI u novinskim tekstovima, što može dovesti do pogrešne konotacije da se radi o izveštajima Državne revizorske institucije, koja je u javnosti godinama unazad postala prepoznatljiva pod skraćenicom DRI.

Radi potpunog i istinitog informisanja, obaveštavamo javnost da Državna revizorska institucija (DRI), nije ni na koji način u dodiru sa radom navedenih nevladinih organizacija.