Potpisan Memorandum o saradnji Državne revizorske institucije i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

10. jun 2015. godina
Potpisan Memorandum o saradnji Državne revizorske institucije i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Potpisan Memorandum o saradnji Državne revizorske institucije i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Predsednik Državne revizorske institucije Radoslav Sretenović i potpredsednik Narodne skupštine i predsednik Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Veroljub Arsić potpisali su danas Memorandum o saradnji Odbora i Institucije.

Na ceremoniji potpisivanja u Skupštini, Radoslav Sretenović je rekao da potpisivanje Memoranduma sa Odborom doprinosi unapređenju međusobnih odnosa i saradnje u kontroli trošenja javnih sredstava.

Državna revizorska institucija priprema jasne i precizne izveštaje u vezi sa revizorskim nalazima za članove Odbora. Pružaćemo pomoć članovima Odbora u razumevanju nalaza iz izveštaja o reviziji, poručio je Sretenović.

On je rekao da će Institucija imenovati predstavnika koji će zajedno sa članovima Odbora koordinirati aktivnosti kako bi saradnja bila konstruktivna i odvijala se na najbolji način.

Veroljub Arsić je naglasio da je potpisivanjem Memoranduma podignut nivo saradnje, jer su i Narodna skupština i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i Državna revizorska institucija čuvari javnih sredstava.
On je ocenio da je dosadašnja saradnja Odbora i Institucije bila na zavidnom nivou.
I do sada je saradnja sa Državnom revizorskom institucijom bila na visokom nivou. Sada ćemo je još više unaprediti, zaključio je Arsić.