Potpisan Sporazum o profesionalnoj saradnji Državne revizorske institucije Republike Srbije i Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske

13. septembar 2013. godina
Potpisan Sporazum o profesionalnoj saradnji Državne revizorske institucije Republike Srbije i Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske
Generalni državni revizor Republike Srbije i glavni revizor Republike Srpske, Radoslav Sretenović i Duško Šnjegota, potpisali su danas u Banja Luci Sporazum o profesionalnoj saradnji Državne revizorske institucije i Glavne službe za reviziju javnog sektora. Profesionalna saradnja će se odvijati u oblasti prevođenja i primene standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija, stručnom usavršavanju revizora, unapređenju revizorske profesije, kao i u zajedničkom organizovanju seminara, okruglih stolova, radionica.

Generalni državni revizor Radoslav Sretenović naglasio je da potpisivanje sporazuma predstavlja važan događaj za obe institucije.

I Glavna služba za reviziju javnog sektora i Državna revizorska institucija su institucije u razvoju, tako da će međusobna saradnja biti dragocena. Nastojaću da sa kolegama u Republici Srpskoj realizujem sve vidove saradnje koji su predviđeni odredbama ovog sporazuma, rekao je Sretenović. On je dodao da je siguran da je sporazum potpisan na obostranu korist.

Glavni revizor Duško Šnjegota izjavio je da je potpisivanje sporazuma odraz nastojanja da se kontinuirano radi na razvoju i unapređenju eksterne javne revizije putem prevođenja i primene međunarodne revizorske regulative, usklađivanja normative sa evropskim zakonodavstvom, organizovanja zajedničkih konferencija, simpozijuma, kao i razmene profesionalnih iskustava.

Potpisivanju sporazuma prisustvovali su, iz Državne revizorske institucije Republike Srbije, potpredsednica Bojana Mitrović, vrhovni državni revizor Sektora za reviziju budžeta lokalnih vlasti Duško Pejović, sekretar Mirjana Marković i šef Kancelarije predsednika Iva Vasilić, a iz Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske, zamenik glavnog revizora Darko Pejić, rukovodilac Sektora za finansijsku reviziju Olga Đekanović, rukovodilac Sektora za reviziju učinka Milovan Bojić i rukovodilac Sektora za informacione tehnologije Božana Simić.


Nije izabrana nijedna galerija ili izabrana galerija ne postoji.