Potrebno unaprediti komunikaciju sa korisnicima i upravljanje podacima preuzetim iz drugih evidencija i registara

23. decembar 2021. godina
Potrebno unaprediti komunikaciju sa korisnicima i upravljanje podacima preuzetim iz drugih evidencija i registara

Cilj revizije svrsishodnosti poslovanja „Upravljanje informacionim sistemima lokalne poreske administracije (ISLPA)“ bio je da oceni kvalitet upravljanja ISLPA i utvrdi da li je obezbeđena poverljivost, raspoloživost i integritet informacija, podataka, dokumenata i aplikacije u informacionom sistemu.

Revizija je sprovedena jer su u prethodnim revizijama pravilnosti poslovanja i IT revizijama svrsishodnosti poslovanja revizori utvrdili da su mnogi problemi kod obračuna i naplate prihoda posledica neažurnih evidencija u ISLPA.

Izveštaj DRI pokazuje da je, i pored značajnog unapređenja upravljanja informacionim sistemom, neophodno unaprediti komunikaciju sa korisnicima i upravljanje podacima preuzetim iz drugih evidencija i registara.

Problemi utvrđivanja i naplate izvornih prihoda lokalne samouprave, posebno naplate poreza na imovinu, mogu biti posledica neadekvatnog upravljanja informacionim sistemom lokalne poreske administracije, rekao je dr Duško Pejović, predsednik DRI i generalni državni revizor na konferenciji za medije.

Jednako je važno dobro upravljanje informacionim sistemima gradova i opština, kao i upravljanje njihovom imovinom, istakao je dr Pejović.

Ova revizija je za cilj imala da oceni kvalitet upravljanja ISLPA i utvrdi da li je obezbeđena poverljivost, raspoloživost i integritet informacija, podataka, dokumenata i aplikacije u informacionom sistemu, istakao je Dragan Stojanović, državni revizor.

DRI je došla do zaključaka na osnovu ocene stanja tri komponente informacionog modela, dostupnosti, integriteta i poverljivosti podataka, rekao je Stojanović, vođa tima koji je sproveo ovu reviziju.

Revizija je pokazala da je dostupnost informacija, podataka i dokumenata ISLPA povećana formiranjem Jedinstvenog sistema u Državnom data centru istovremeno smanjujući rizike koji mogu nastati usled havarije. Integritet informacija, podataka i dokumenata ISLPA nije obezbeđen u potpunosti, jer se u većem delu zasniva na podacima preuzetim iz eksternih sistema i registara bez označavanja izvora podataka, što za posledicu može imati nemogućnost utvrđivanja autentičnosti, neporecivosti i kompletnosti podataka. Poverljivost informacija, podataka i dokumenata koji se koriste u ISLPA nije obezbeđena u potpunosti, jer se podaci, dokumenti i informacije koje se preuzimaju iz drugih matičnih evidencija i registara, čuvaju bez kripto-zaštitnih mehanizama.

Državna revizorska institucija dala je subjektima revizije preporuke radi unapređenja stanja u ovoj oblasti.

Izveštaj o reviziji svrsishodnosti poslovanja „Upravljanje informacionim sistemom lokalne poreske administracije“ dostupan je OVDE.