Potrebno unaprediti sistem upravljanja nacionalnim parkovima u Republici Srbiji

23. decembar 2021. godina
Potrebno unaprediti sistem upravljanja nacionalnim parkovima u Republici Srbiji

Cilj revizije svrsishodnosti poslovanja „Upravljanje nacionalnim parkovima u Republici Srbiji“ bio je da se utvrdi da li se efikasno upravlja nacionalnim parkovima. Pored tema upravljanja industrijskim otpadom, upravljanja plastičnim otpadom, pošumljavanja, ovo je još jedna revizija iz oblasti zaštite životne sredine koju je u prethodnom periodu sprovela Državna revizorska institucija (DRI).

U toku revizije, DRI je ispitivala da li su preduzete aktivnosti u cilju efikasnog planiranja upravljanja nacionalnim parkovima; u kojoj meri preduzete aktivnosti doprinose efikasnom upravljanju nacionalnim parkovima; kao i da li je uspostavljen efikasan nadzor nad upravljanjem nacionalnim parkovima.

Izveštaj DRI pokazuje da je potrebno unaprediti sistem upravljanja nacionalnim parkovima kroz efikasniji rad čuavrske službe i nadležnih inspekcija, kao i kroz bolju koordinaciju i saradnju nadležnih subjekata.

Aktivnosti koje ugrožavaju područja nacionalnih parkova su urbanizacija područja, nedostatak komunalne infrastrukture, nerešen sistem otpadnih voda, razvoj neadekvatnih oblika turizma, izjavio je dr Duško Pejović, predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor.

Kako je istakao dr Pejović na konferenciji za medije, tokom poslednjih godina postoji tendencija ekstenzivnog širenja naselja i urbanizacije usled izgradnje objekata. I pored postojanja planova, postoji pritisak za izgradnju objekata van zona koje su predviđene za gradnju. Takvi objekti ugrožavaju živi svet i područje nacionalnog parka, istakao je dr Pejović.

Goran Čabarkapa, državni revizor, naglasio je da Opština Bajina Bašta u periodu od 2018 - 2020. godine, nije sprovela nijedan inspekcijski nadzor nad izgradnjom bespravnih objekata, što je uticalo na rast bespravne gradnje u granicama Nacionalnog parka Tara.

Opština Majdanpek je u poslednjih 13 godina donela više od 40 rešenja o rušenju bespravnih objekata na području Nacionalnog parka Đerdap, ali ni po jednom nije postupila zaključno sa 2020. godinom, istakao je Čabarkapa, vođa tima koji je sproveo ovu reviziju. Obe opštine donosile su urbanističke planove na području nacionalnih parkova Đerdap i Tara bez prethodne saglasnosti ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine.

Revizija je pokazala da nisu usvojena i usaglašena sva planska dokumenta u oblasti zaštite prirode, što ukazuje da nisu preduzete sve aktivnosti u cilju efikasnog planiranja i upravljanja nacionalnim parkovima. Preduzete aktivnosti subjekata revizije nisu u dovoljnoj meri doprinele efikasnom upravljanju nacionalnim parkovima, što stvara rizik za očuvanje, razvoj i održivo upravljanje zaštićenim područjima. Nedovoljna aktivnost čuvara i nadležnih inspekcija, nepostupanje po donetim rešenjima o rušenju objekata, kao i izostanak koordinacije i saradnje nadležnih subjekata dovelo je do rasta bespravne gradnje u granicama nacionalnih parkova.

DRI je subjektima revizije dala odgovarajuće preporuke u cilju efikasnijeg upravljanja nacionalnim parkovima.

Izveštaj o reviziji svrsishodnosti poslovanja „Upravljanje nacionalnim parkovima u Republici Srbiji“ dostupan je OVDE.