Pozitivna ocena Evropske komisije za napredak eksterne revizije na sastanku Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku u Beogradu

24. oktobar 2019. godina
Pozitivna ocena Evropske komisije za napredak eksterne revizije na sastanku Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku u  Beogradu

Predsednik Državne revizorske institucije (DRI) i generalni državni revizor dr Duško Pejović izložio je predstavnicima Evropske komisije stanje u vezi sa eksternom revizijom, naročito u vezi sa sprovođenjem Strateškog plana DRI za period 2019-2023. godine, uticajem rada DRI i stopom sprovođenja preporuka, saradnjom sa Narodnom skupštinom i razmatranjem izveštaja DRI, na sastanku Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku za praćenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) Srbije Evropskoj uniji održanom danas u Beogradu.

Generalni državni revizor i predstavnici Evropske komisije su se tokom sastanka osvrnuli i na značaj očuvanja funkcionalne, institucionalne i finansijske nezavisnosti Državne revizorske institucije, kao jednog od suštinskih načela Limske i Meksičke deklaracije.

Evropska komisija je pozitivno ocenila napredak eksterne revizije, a naročito pohvalila aktivnosti u vezi sa izradom i realizacijom novog Strateškog plana DRI i sa razvojem revizije svrsishodnosti.

Pored dr Pejovića, sastanku su ispred Državne revizorske institucije prisustvovali i vrhovni državni revizor u Sektoru za metodologiju i razvoj Ivica Gavrilović, načelnik Službe za međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću Iva Vasilić Miljić i viši savetnik za evropske integracije Tomislav Jovanović. Sastankom je predsedavala Ketrin Vent, šefica Odseka za Srbiju u Generalnom direktoratu za proširenje i susedsku politiku.

Teme Pododbora odnosile su se na ekonomsku situaciju i izglede u Republici Srbiji, poboljšanje funkcionisanja tržišne ekonomije i jačanje konkurentnosti privrede, internu finansijsku kontrolu u javnom sektoru (IFKJ) i eksternu reviziju, i statistiku.

Na sastanku su učestvovali i predstavnici Ministarstva finansija, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Ministarstva pravde, Ministarstva privrede, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Ministarstva rudarstva i energetike. Takođe, na skupu su bili i predstavnici Narodne banke Srbije, Republičkog zavoda za statistiku, Republičkog sekretarijataza javne politike, Komisije za hartije od vrednosti, Agencije za restituciju, Fiskalnog saveta i Komisije za kontrolu državne pomoći, kao i predstavnici Ministarstva za evropske integracije i Misije Republike Srbije pri Evropskoj uniji.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) je međunarodni ugovor koji je stupio na snagu 1. septembra 2013. godine čime je Srbija dobila status države pridružene Evropskoj uniji. Dve najvažnije obaveze koje je Srbija preuzela potpisivanjem ovog sporazuma odnose se na uspostavljanje zone slobodne trgovine i usklađivanje zakonodavstva sa pravom EU. SSP predstavlja pravni osnov za unapređenje saradnje Srbije i EU u brojnim oblastima: ekonomska i trgovinska politika, statistika, bankarstvo, osiguranje i finansijske usluge, revizija i finansijska kontrola, promocija i zaštita investicija, industrijska saradnja, mala i srednja preduzeća, turizam, poljoprivreda i agro-industrijski sektor, ribarstvo, carine, porezi, socijalna saradnja, obrazovanje i obuka, kulturna saradnja, saradnja u audiovizuelnoj oblasti, informatičko društvo, elektronske komunikacijske mreže i usluge, informisanje i komunikacije, transport, energetika, nuklearna bezbednost, životna sredina, istraživanje i tehnološki razvoj, regionalni i lokalni razvoj i javna uprava.