Predsednik DRI Dr Duško Pejović: Fundamentalno nepoštovanje propisa stvara veoma ružnu sliku o finansijskom stanju u državi

22. maj 2019. godina
Predsednik DRI Dr Duško Pejović: Fundamentalno nepoštovanje propisa stvara veoma ružnu sliku o finansijskom stanju u državi

Nepravilnosti koje je DRI utvrdila tokom prošle godine, a koje iznose 217 milijardi dinara, posledica su fundamentalnog nepoštovanja propisa i stvaraju veoma ružnu sliku o finansijskom stanju u državi, rekao je predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor dr Duško Pejović gostujući u emisiji “Pravi ugao”, koja je emitovana na Radio-televiziji Vojvodine.

Osnovno je pitanje ko vodi knjige. Ispostavlja se da to radi ko god hoće. To je najveći problem. Po ovom pitanju se moraju preduzeti hitne mere, poručio je dr Pejović. On je dodao da je glavni uzrok svih problema to što sistem finansijskog upravljanja i kontrole i interna revizija nisu usposatvljeni na odgovarajući način. Takođe, za podizanje kredibiliteta i važnosti finansijskih izveštaja, od velike je važnosti sertifikacija koje trenutno nema.

Kada su u pitanju nepravilnosti u vezi sa javnim nabavkama, dr Pejović je objasnio da je DRI tokom 2018. godine revidirala 25,2 milijarde dinara isplaćenih po osnovu javnih nabavki.

Utvrdili smo da za 3,14 milijardi nije sve urađeno prema zakonu. Kada kažem da nije sve, postoji nekoliko faza. Prva, najteža faza je da je nešto nabavljeno, da je nešto kupljeno i plaćeno, a da nije planirano, niti je sproveden postupak javne nabavke. To je 858 miliona dinara i to je najteži oblik u javnim nabavkama. Dakle, uopšte se ne planira, ne sprovodi postupak, a kupuje se, rekao je dr Pejović. On je dodao da se smanjuju nepravilnosti u fazi planiranja, u tenderskoj dokumentaciji, u sprovođenju postupaka, dok se nepravilnosti u vezi sa nabavljanjem, a neplaniranjem, ne smanjuju.

Na pitanje da objasni nepravilnost koja se odnosi na popravku puteva pred izbore bez validne dokumentacije, generalni državni revizor je rekao da su državni revizori takvu pojavu uočili najčešće kod jedinica lokalnih samouprava.

Veoma su tada povećane nabavke u toj oblasti i povećane nepravilnosti u dokumentacijama. Često se postavlja pitanje da li su se uopšte radovi i izveli, ili da li su izvedeni u datom obimu. Dakle, kada izveštavanje nije izveštavanje sveobuhvatno, onda se postavlja mogućnost da li su se radnje i aktivnosti uopšte i dogodile, naglasio je dr Pejović. To je manjkavost pripreme budžeta lokalnih vlasti, zato što se planiraju iznosi, a ne planiraju se u potpunosti aktivnosti koje će se izvesti, dodao je Pejović.

Kada je reč o nepravilnosti koja se odnosi na to što su odgovorna lica na pet fakulteta - Ekonomskom i Filološkom u Beogradu, Ekonomskom u Kragujevcu, Filozofskom i Pravnom u Novom Sadu, zaposlenima obračunali i isplatili plate veće od plata koje su im pripadale, dr Pejović je naglasio da je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja prvo pogrešilo zato što je, opredeljujući ili planirajući sredstva u budžetu, planiralo više nego što je potrebno.

Koristili su podatke iz 2014. umesto iz 2017. godine. Tako da je po toj osnovi za pet fakulteta opredeljeno više sredstava. Dakle, Ministarstvo, kada je dobilo sredstva za plate, ono je dužno da plate obračunava u skladu sa propisom. Prema tome, tih pet fakulteta je trebalo da obračunaju plate ispravno i da izvrše isplatu, a da višak sredstava vrate, poručio je dr Pejović.

Na pitanje koliko je novca DRI sačuvala građanima Srbije, generalni državni revizor je objasnio da je DRI prošle godine uticala na ostvarivanje veoma značajnih ušteda.

Što se tiče ušteda kod umanjenja rashoda i izdataka, uštedeli smo 433 miliona dinara. Što se tiče povećanja naplate potraživanja i uvećanja prihoda 218,5 miliona dinara. Zatim, 486 milijardi dinara je vrednost onoga što smo mi uticali našim preporukama da se evidentira, usaglasi, popiše i upiše u poslovne knjige i iskaže u finansijskim izveštajima. Time je imovina, kako nefinansijska, tako i finansijska Republike Srbije, pravilno evidentirana – a to znači da se zna ko je računopolagač, ko je odgovorno lice, a tako se bilansi stanja korisnika povećavaju, rekao je dr Pejović.

Na pominjanje primedbi novinarke da je „revizor sada možda naklonjen vladajućoj stranci i ide u reviziju u onaj mali broj opština po Srbiji i gradova gde je na vlasti opozicija (Šabac, Paraćin, Gradska opština Stari grad i Opština Čajetina), dr Pejović je naglasio da je DRI sprovela jednom redovnu reviziju Gradske opštine Stari Grad i da je drugi put bila u reviziji odazivnog izveštaja ove gradske opštine. Isto tako smo bili u gradskim opštinama Čukarica, Surčin, Savski Venac, Novi Beograd, Mladenovac, Lazarevac, Vračar, Voždovac, naglasio je dr Pejović. On je dodao da je DRI reviziju Opštine Čajetina sprovela samo jedanput i to 2013. godine, a reviziju Opštine Paraćin jednom 2014. godine. Što se tiče Grada Šapca, DRI je bila u dve redovne revizije i u jednoj reviziji odazivnog izveštaja, a u istom obimu su sprovođene revizije i u Kraljevu, Leskovcu, Valjevu, Zeječaru.