Predsednik DRI dr Duško Pejović u emisiji „Oko magazin“: DRI ima ostvarene efekte rada, a želimo da oni ubuduće budu i brži i veći

10. april 2019. godina
Predsednik DRI dr Duško Pejović u emisiji „Oko magazin“: DRI ima ostvarene efekte rada, a želimo da oni ubuduće budu i brži i veći

Predsednik Državne revizorske institucije (DRI) i generalni državni revizor dr Duško Pejović izjavio je, gostujući u emisiji „Oko magazin“ na Radio-televiziji Srbije, da postoje korisnici javnih sredstava koji su, nakon sprovođenja revizija, izuzetno dobro napredovali i čije ukupne nepravilnosti iznose ispod pet odsto.

Dakle, tri odsto, a skoro da imamo i dva odsto. Jednostavno, imamo efekte rada, mada bismo želeli da efekti budu i brži i veći, naglasio je dr Pejović.

Komentarišući podatak iz Izveštaja o radu DRI za 2018. godinu, da su korisnici javnih sredstava tokom 2017. godine, kod kojih je DRI sprovela reviziju prošle godine, nepravilno potrošili 217 milijardi dinara, generalni državni revizor je istakao da to ne predstavlja iznos sredstava koja su nestala ili pokradena, iako se to tako često razume u javnosti.

Reč je o zbiru nepravilnosti koje se odnose na reviziju finansijskih izveštaja koje su mnogo značajnije u tom ukupnom iznosu (greške u knjiženjima, u evidentiranju transakcija, pogrešna iskazivanja) i na reviziju pravilnosti poslovanja (više obračunate plate - iznad zakonskog okvira, isplate bez pravnog osnova i bez validne dokumentacije, subvencije u kojima nisu ispoštovane procedure, dotacije u kojima nisu ispoštovani kriterijumi), rekao je dr Pejović.

On je dodao i da postoji sistemski propust u tome da nije adekvatno definisano pitanje lica koja sastavljaju finansijske izveštaje.

Mi na to pitanje i na taj problem ukazujemo. Lica koja sastavljaju finansijske izveštaje treba da budu odgovorna, stručna lica koja moraju biti edukovana, sertifikovana i koja moraju, kao takva, odgovarati. Danas finansijske izveštaje može da sastavlja ko god hoće, napomenuo je dr Pejović.

Pejović je istakao da je DRI do sada izradila 110 revizija odazivnih izveštaja, od čega u 2018. godini 20 takvih revizija, u kojima se ponovo sagledavaju oblasti za koje su revizori prethodno utvrdili da nisu ispravne.

Govoreći o nadležnostima za podnošenje prijava, dr Pejović je rekao da je DRI, kada je reč o prekršajnim prijavama – strana u postupku, ali da, kada je reč o krivičnim prijavama – DRI nije strana u postupku i dužna je da utvrdi osnov sumnje, čime se uloga DRI po ovom pitanju završava. Osnovanu sumnju utvrđuje tužilaštvo i vodi dalji postupak.

Od početka rada, DRI je podnela više od 2100 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, od čega su za više od 1000 dosuđene novčane kazne, a da je za preko 700 prijava postupak je u toku. On je istakao i da je DRI do sada podnela oko 260 krivičnih prijava, a da je blizu 60 realizovano, odnosno da su odgovorna lica prihvatila krivicu. Za Smederevsku Palanku, za koju smo napisali osam krivičnih prijava, jedna je samo rešena po principu oportuniteta i prihvaćena je krivica, dok je sedam zastarelo. To je već pitanje za državne organe da se upitaju da li je to zaista osnovano i kako se dopustilo da to padne u zastarelost, poručio je generalni državni revizor.

Prema njegovim rečima, DRI ima ovlašćenja da, kada utvrdi određene nepravilnosti, zatraži smenu odgovornih lica i da je do sada DRI zatražila ostavku predsednika Smederevska Palanka i Vladimirci, kao i direktore apoteka u Šapcu i Boru.

Dobili smo odgovor da u te dve opštine nisu smenjeni. Iz Šapca smo dobili odgovor da je direktor apoteke sam podneo ostavku, a iz Bora da je zahtev zastareo, objasnio je dr Pejović.

On je objasnio i da DRI nema ovlašćenja da predlaže kazne, već da to čine sudovi.

Pojašnjavajući jaz u očekivanjima od DRI, dr Pejović je istakao da se za eksternu reviziju pretpostavlja da će otkloniti sve nepravilnosti, da je odgovarna zato što neki nisu kažnjeni ili ako se kazne, zato što su male kazne.

Pretpostavlja se da smo mi odgovorni za sistem internih kontrola, za knjiženja, za pogrešna finansijska izveštavanja. A za to je odgovoran rukovodilac korisnika javnih sredstava, poručio je generalni državni revizor. Naša je odgovornost da pravilno sprovedemo postupak revizije, poručio je on.

Govoreći o Jagodini, gde je predsednik Skupštine grada Dragan Marković delio po dve i tri hiljade dinara ugroženim stanovnicima, dr Pejović je naglasio da su imali pravilnu odluku, ali da je nisu pravilno primenjivali.

Glavu aktivnost je vodila Komisija za socijalnu zaštitu, koju je formirala Skupština grada, umesto da to radi Centar za socijalni rad, rekao je on i dodao da DRI već treći put sprovodi reviziju ovog grada. Što se tiče ukupnih nepravlnosti kod Jagodine, DRI je podnela devet krivičnih prijava i 16 zahteva za pokretanje prekršajne odgovornosti.

Kada je reč o javnom dugu Republike Srbije, koji je veći skoro za 50 odsto od iznosa definisanog zakonom, dr Pejović je rekao da revizija Završnog računa budžeta Republike Srbije podrazumeva i ispitivanje javnog duga i da je DRI objavila sve elemente koji utiču na njegovo smanjenje.

U poslednje vreme velika su smanjenja javnog duga, od 62,5 na 59, sa projekcijom da bude 55, rekao je dr Pejović.

Objašnjavajući sprovođenje revizije svrsishodnosti poslovanja, predsednik DRI je najavio da će ove godine biti objavljeno 12 izveštaja.

Bavićemo se svim oblastima javnih službi – ekonomijom, odbranom, javnim redom i mirom, zdravstvenom zaštitom, socijalnom zaštitom, zaštitom životne sredine, obrazovanjem, stanovanjem, itd. Sve oblasti u javnom sektoru su pokrivene, poručio je dr Pejović i dodao da je u 2018. godini izvršena obuka i sertifikacija, a nedavno i unapređenje devet državnih revizora. Na pitanje da li postoje politički uticaji, odnosno pritisci da DRI kontroliše nekog, a ne kontroliše nekog drugog, dr Pejović je objasnio da, za godinu dana od kako je na čelu DRI, odgovorno tvrdi da nikakvog pritiska po pitanju izbora subjekata i načina rada nije bilo i da je revizor u svom poslu nezavistan – organizaciono, funkcionalno i finansijski.

Odgovarajući na pitanje ko revidira revizora, dr Pejović je istakao da DRI, pre svega, odgovara Narodnoj skupštini kroz podnošenje izveštaja, ali i da može biti predmet takozvanog „kolegijalnog pregleda“ koji sprovode vrhovne revizorske institucije iz drugih zemalja ili specijalizovane institucije, kao što je Sigma, i da se DRI ove godine sprema za„kolegijalni pregled“ u cilju povećanja kvaliteta i kredibiliteta svog rada.


Emisiju možete pogledati ovde овде.