Predsednik DRI dr Pejović predstavio nalaze u vezi sa revizijom javnih nabavki na sastanku u Briselu

04. jun 2019. godina
Predsednik DRI dr Pejović predstavio nalaze u vezi sa revizijom javnih nabavki na sastanku u Briselu

Predsednik Državne revizorske institucije (DRI) i generalni državni revizor dr Duško Pejović predstavio je nalaze DRI u oblasti revizije javnih nabavki tokom 2018. godine na današnjem sastanku Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju koji je održan u Briselu.

Ukupne nepravilnosti u oblasti javnih nabavki, sadržane u izveštajima o reviziji objavljenim u toku 2018. godine, iznose 3,14 milijardu dinara. U kombinovanim revizijama utvrđene su nepravilnosti u visini od 1,82 milijarde dinara, a u revizijama pravilnosti poslovanja u visini od 1,32 milijarde dinara, rekao je dr Pejović.

Dr Pejović je naglasio da ukupan iznos revidiranih ugovora u 2018. godini nakon sprovedenih postupaka javnih nabavki iznosi 25,82 milijarde dinara. Ovaj iznos je revidiran u kombinovanim revizijama u iznosu od 24,4 milijardi dinara, a u revizijama pravilnosti poslovanja u visini od 1,42 milijarde dinara, rekao je dr Pejović.

U prethodnom radu DRI je javne nabavke revidirala u sklopu ispitivanja celokupnog poslovanja subjekta revizije, a počev od 2018. godine otpočelo je sprovođenje zasebnih revizija pravilnosti poslovanja u kojima su javne nabavke zaseban predmet posmatranja. U ovim revizijama DRI je dalazaključke o usklađenosti javnih nabavki sa Zakonom o javnim nabavkama i drugim propisima koji uređuju ovu oblast. U skladu sa usvojenim strateškim ciljevima DRI, javne nabavke će ubuduće biti obuhvaćene i revizijama svrsishodnosti poslovanja, naglasio je u svom izlaganju dr Pejović.

Radi unapređenja stanja u oblasti javnih nabavki, a u vezi sa utvrđenim nepravilnostima, DRI je subjektima revizije u 2018. godini dala ukupno 126 preporuka, istakao je dr Pejović.

Pored predsednika DRI i generalnog državnog revizora, na sastanku u Briselu učestvovao je i državni revizor Zoran Stepanović.

Osim javnih nabavki, o kojima je govorio dr Pejović, predstavnici relevantnih državnih institucija Republike Srbije su predstavili stanje u oblasti poslovnog nastanjivanja i pružanja usluga, prava privrednih društava, prava intelektualne svojine, konkurencije, finansijskih usluga, zaštite potrošača i zaštite zdravlja.

Pododbor za unutrašnje tržište i konkurenciju, kojim kopredsedava Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, jedan je od osam pododbora za sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Republike Srbije, čiji se sastanci održavaju jednom godišnje, sa ciljem razmatranja pitanja sprovođenja Sporazuma.