Predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor dr Duško Pejović na sednici Odbora za finansije predstavio Izveštaj o reviziji završnog računa budžeta Republike Srbije za 2020. godinu

22. novembar 2021. godina
Predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor dr Duško Pejović na sednici Odbora za finansije predstavio Izveštaj o reviziji završnog računa budžeta Republike Srbije za 2020. godinu

Predsednik Državne revizorske institucije (DRI) i generalni državni revizor dr Duško Pejović predstavio je danas na 50. sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Narodne skupštine Republike Srbije Izveštaj o reviziji završnog računa budžeta Republike Srbije za 2020. godinu.


Tokom sprovođenja revizije završnog računa budžeta Republike Srbije za 2020. godinu utvrđene su greške u iznosu od 68,3 milijardi dinara, što je visoko, ali znatno manje nego 2018. i 2019. godine, rekao je dr Pejović.

Revizijom završnog računa budžeta Republike Srbije za 2020. godinu, prema rečima dr Pejovića, obuhvaćeni su finansijski izveštaji 29 subjekata - 18 direktnih, 10 indirektnih budžetskih korisnika i završni račun budžeta za 2020. godinu.

Izraženo je 10 pozitivnih mišljenja, 18 mišljenja sa rezervom, i jedno negativno mišljenje koje se odnosi na Upravu za agrarna plaćanja, naglasio je de Pejović.

Konsolidovani finansijski izveštaj završnog računa budžeta Republike Srbije za 2020. godinu, kako je objasnio dr Pejović, nije sačinjen u skladu sa principima konsolidacije.

Konsolidovani finansijski izveštaj završnog računa budžeta Republike Srbije za 2020. godinu ne uključuje sve informacije sadržane u finansijskim izveštajima direktnih i indirektnih korisnika budžeta Republike Srbije za 2020. godinu. Zbog toga se nismo izjasnili o navedenim finansijskim izveštajima za 2020. godinu, istakao je dr Pejović.

Kao najčešće uzroke otkrivenih nepravilnosti dr Pejović je naveo nedovoljnu efikasnost i funkcionalnost u oblasti finansijskog upravljanja i kontrole (FUK), posebno nepotpuno uspostavljenu internu reviziju, kao i nepotpuno uređen računovodstveni sistem.

Na ove uzroke odnosi se 70 odsto svih nepravilnosti otkrivenih u reviziji završnog računa budžeta Republike Srbije za 2020. godinu, poručio je dr Pejović.

U postupku sprovođenja revizije završnog računa budžeta Republike Srbije za 2020. godinu i finansijskih izveštaja korisnika budžeta, subjekti revizije su preduzimali aktivnosti kojima su značajni nedostaci otklonjeni.

Preduzete su 43 mere koje se odnose na pravilno evidentiranje i iskazivanje podataka, donošenje internih akata i procedura, usaglašavanje imovine i obaveza, rekao je dr Pejović.

Sednici su, pored predsednice i članova Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, prisustvovali i ministar finansija sa saradnicima, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture sa saradnicima, guvernerka sa saradnicima, predsednik Fiskalnog saveta sa saradnicima i predsednik Saveta za koordinaciju aktivnosti i mera za rast bruto domaćeg proizvoda.