Predstavljanje preliminarnih rezultata u revizijama svrsishodnosti poslovanja u 2021. godini

06. septembar 2021. godina
Predstavljanje preliminarnih rezultata u revizijama svrsishodnosti poslovanja u 2021. godini

Predsednik i generalni državni revizor dr Duško Pejović je u periodu od 1. do 3. septembra 2021. godine predvodio stručne konsultacije u vezi sa sprovođenjem revizija svrsishodnosti poslovanja u Državnoj revizorskoj instituciji.

Konsultacijama su prisustvovali i vrhovni državni revizori Danimir Vulinović,Snežana Trnjaković, Dragan Golubović i Ivica Gavrilović.

Vođe timova za reviziju svrsishodnosti su, u prisustvu članova timova, iznosili pred generalnim državnim revizorom do sada obrađene preliminarne rezultate revizija svrsishodnosti, potencijalne zaključke i preporuke, kao i ključne poruke.

DRI sprovodi 14 revizija svrsishodnosti poslovanja u skladu sa Programom revizije za 2021. godinu, koji je usvojio Savet Državne revizorske institucije. Sprovođenje revizija odvija se po planu i izdavanje konačnih izveštaja o revizijama se očekuje u roku predviđenom Programom revizije.

Neposredno pre predstavljanja rezultata, sprovedene su obuke u smislu primene standarda u oblasti revizije svrsishodnosti, iz ugla pisanja izveštaja, jasnih ključnih poruka i kvaliteta rada na reviziji.

Obuke je podržao Projekat za odgovornu vlast (GAI) koji Državna revizorska institucija sprovodi u saradnji sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID), a u cilju unapređenja kapaciteta revizora Državne revizorske institucije. U realizaciji podrške, učestvovali su stručnjaci vrhovne revizorske institucije Sjedinjenih Američkih Država – Kancelarije za odgovornu vlast (GAO).