Predstavnici DRI o nalazima revizije javnih nabavki na lokalu

24. maj 2019. godina
Predstavnici DRI o nalazima revizije javnih nabavki na lokalu

Državni revizor Željko Krstić i viši savetnik u reviziji Goran Marić predstavili su glavne nalaze Državne revizorske institucije kada je reč o reviziji javnih nabavki na lokalnom nivou na skupu koji je u Vrdniku pod nazivom „Transparentno upravljanje javnim finansijama i učešće građana: lokalne javne nabavke“ održan od 22. do 24. maja.

Na skupu je bilo reči, između ostalog, o novom Zakonu o javnim nabavkama, lokalnim javnim nabavkama i izazovima naručilaca, lokalnim javnim nabavkama iz ugla ponuđača, javnim nabavka u očima građana.

Skup je održan u sklopu projekta „Unapređenje revizije na opštinskom nivou u cilju jačanja odgovornosti i efikasnosti u upravljanju javnim finansijama“, koji finansira Vlada Švajcarske. Projekat čine komponente koje se odnose na unapređenje kapaciteta i razvoj interne i eksterne revizije i transparentno upravljanje javnim finansijama na lokalnom nivou i učešće građana.