Predstavnici DRI pohađali onlajn obuku o reviziji zasnovanoj na svrsishodnosti

04. jun 2021. godina
Predstavnici DRI pohađali onlajn obuku o reviziji zasnovanoj na svrsishodnosti

Predstavnici Državne revizorske institucije Jelena Damjanović, Katarina Stajić, Ana Radumilo i Jelena Božović pohađali su onlajn obuku pod nazivom „Revizija zasnovana na svrsishodnosti“ koju je, u periodu od 24. maja do 4. juna 2021. godine, održao Centar za izuzetnost u finansijama sa sedištem u Ljubljani.

Učesnicima obuke predstavljeni su koncepti i alati koji se koriste u reviziji svrsishodnosti poslovanja, kao i kako se oni razlikuju u odnosu na reviziju pravilnosti poslovanja i reviziju finansijskih izveštaja. Polaznici kursa naučili su kako da prepoznaju probleme u oblasti svrsishodnosti, kako da odrede prioritete i odaberu najrelevantnije teme za revizije svrsishodnosti poslovanja. Tokom obuke razmatran je razvoj matrice pitanja i dokaza, kao i odabir odgovarajuće metodologije revizije.

Na kursu je razmotrena i primena tehnike revizije svrsishodnosti poslovanja u grupnom radu, zatim tehnika ugradnje aspekata uveravanja u kvalitet i kontrolu kvaliteta u ovoj vrsti revizije, kao i korišćenje analitičkih alata za formiranje nalaza, zaključaka i preporuka kao dela izveštaja o reviziji.