Predstavnici DRI prisustvovali potpisivanju Memoranduma o saradnji u okviru projekta „Reforma lokalnih finansija“

14. maj 2019. godina
Predstavnici DRI prisustvovali potpisivanju Memoranduma o saradnji u okviru projekta „Reforma lokalnih finansija“

Predstavnici 33 opštine i grada u Srbiji potpisali su u Beogradu Memorandum o saradnji u okviru projekta „Reforma lokalnih finansija“ (RELOF2) koji predviđa stručnu podršku lokalnim samoupravama u primeni principa dobre uprave u oblasti lokalnih javnih finansija, interne revizije i nadzor nad lokalnim javnim preduzećima.

Predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor dr Duško Pejović govorio je na ovom skupu u panelu o značaju unapređenja lokalnih javnih finansija i nadzora na lokalnim javnim preduzećima za reformske procese i bolje pružanje usluga građanima.

On je naglasio da je u jedinicama lokalnih samouprava glavni uzrok nepravilnosti nedovoljno funkcionisanje interne revizije, odnosno to što sistem finansijskog upravljanja i kontrole nije uspostavljen na odgovarajući način.

Kada su u pitanju izveštaji o reviziji jedinica lokalnih samouprava Državna revizorska institucija nije do sada dala nijedno pozitivno mišljenje, rekao je dr Pejović.

Osim dr Pejovića, svečanom potpisivanju Memoranduma o saradnji, prisustvovali su potpredsednica Institucije dr Bojana Mitrović, i članovi Saveta Institucije Nevenka Bojanić, Ljiljana Dimitrijević i Marijana Simović.

Glavni cilj RELOF2 projekta je da većem broju gradova i opština pruži podršku u primeni principa dobrog upravljanja u javnim finansijama. Istovremeno, projekat će pomoći gradovima i opštinama da unaprede rad svojih javnih preduzeća. Primena principa dobrog upravljanja i u ovim oblastima imaće pozitivan efekat na usluge koje lokalne samouprave pružaju građanima, kao i na evropski put Srbije. Projekat RELOF2 podržava Švajcarski sekretarijat za ekonomske poslove (SECO) i nastavak je uspešno završenog projekta Reforma lokalnih finansija u Srbiji (RELOF).