Predstavnici DRI učesnici e-seminara RG za IT Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija

12. maj 2021. godina
Predstavnici DRI učesnici e-seminara RG za IT Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija

Predstavnici Državne revizorske institucije (DRI) učestvovali su 11. maja 2021. godine na e-seminaru koji je pod nazivom „Od koda do akcije: VRI koje istražuju svet veštačke inteligencije“ organizovala Radna grupa za informacione tehnologije Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI).

Tokom onlajn skupa predstavljeni su najnoviji događaji u vezi sa veštačkom inteligencijom u evropskoj politici, iskustva vrhovnih revizorskih institucija (VRI) i odabranih subjekata u javnom sektoru u ovoj oblasti, kao i mašinsko učenje i algoritmi.

Ispred DRI na skupu su učestvovali vrhovni državni revizor Ivica Gavrilović, državni revizori Dragan Stojanović, Dejan Stojiljković, Željko Motić, viši savetnik za kontrolu kvaliteta Miloš Mandušić,savetnik za analizu i planiranje, Jovan Vuković i savetnik Goran Ljubić.

Radna grupa ima cilj da podstakne evropske VRI da zajednički istražuju strateške posledice razvoja povezanih sa IT, kako u pogledu IT revizije, tako i u pogledu upotrebe IT. Takođe nudi platformu za saradnju između evropskih VRI kada se bave ovim pitanjima.