Predstavnici DRI učesnici na petom godišnjem sastanku EUROSAI Radne grupe za reviziju opština i seminaru „Upravljanje nepokretnostima opština“

05. novembar 2021. godina
Predstavnici DRI učesnici na petom godišnjem sastanku EUROSAI Radne grupe za reviziju opština i seminaru „Upravljanje nepokretnostima opština“

Predstavnici Državne revizorske institucije učestvovali su na petom godišnjem sastanku EUROSAI Radne grupe za reviziju opština (EUROSAI TFMA) i seminaru „Upravljanje nepokretnostima opština“ održanom 3. i 4. novembra uživo u Bečićima u Crnoj Gori i putem onlajn platforme.

Na sastanku su razmatrane ključne nepravilnosti u revizijama opština, u oblasti upravljanja nepokretnostima, implementacije Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija na lokalnom nivou, kao i o problemi sa kojima se opštine suočavaju tokom pandemije COVID-19. Učesnici skupa razmatrali su i aktivnosti i rezultate rada Radne grupe iz Plana rada u periodu 2020-2021. godina, kao i planove i aktivnosti planirane za 2022. godinu.

Seminar na temu „Upravljanje opštinskim nekretninama“ organizovan tokom sastanka obuhvatio je stručne prezentacije i diskusije. Na seminaru je predstavljena i Zbirka revizija koju su pripremile VRI Litvanije i Srbije, a koja sumira rezultate revizija koje je sprovelo deset VRI članica Radne grupe u oblasti upravljanja opštinskim nekretninama u periodu 2016-2021.

Događaju je prisustvovalo više od 80 predstavnika iz 27 VRI članica EUROSAI Radne grupe za reviziju opština.

Skup je održan u organizaciji VRI Crne Gore i VRI Litvanije.

Nacionalna kancelarija za reviziju Litvanije organizuje međunarodne sastanke i seminare o reviziji opština od 2013. godine. Na sastanku Upravnog odbora EUROSAI održanom u junu 2016. godine, usvojena je inicijativa VRI Litvanije da se ustanovi posebna EUROSAI Radna grupa za reviziju opština koja je zvanično započela sa aktivnostima u 2017. godini.

Državna revizorska institucija Republike Srbije postala je članica EUROSAI Radne grupe za reviziju opština u decembru 2016. godine sa ciljem daljeg razvoja metodologije revizije, kao i doprinosa unapređenju sistema revizija opština tako da rezultati revizija dovedu do pozitivnih promena za njihove stanovnike.