Predstavnici DRI učesnici radionice o reviziji svrsishodnosti poslovanja

29. april 2021. godina
Predstavnici DRI učesnici radionice o reviziji svrsishodnosti poslovanja

Predstavnici Državne revizorske institucije učestvovaće od aprila 2021. do februara 2022. godine na onlajn radionicama o reviziji svrsishodnosti poslovanja kojе se sprovodе kao aktivnost Zajedničke radne grupe za revizijske aktivnosti (JWGAA) koja pruža podršku Mreži VRI država kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU i Evropskog revizorskog suda.

Radionice će biti posvećene koncipiranju, sprovođenju revizija svrsishodnosti poslovanja, pisanju revizorskog izveštaja i finaliziranju izveštaja o reviziji.

Na prvom sistematizovanom programu obuke za reviziju svrsishodnosti poslovanja u regionu, šest predstavnika DRI će steći veštine za ovu vrstu revizije u skladu sa najboljom praksom i međunarodnim standardima revizije.

Zajednička radna grupa za revizorske aktivnosti(JWGAA)osnovana je 2002. godine sa ciljem da olakša saradnju između sadašnjih i budućih vrhovnih revizorskih institucija (VRI) članica EU, kao i da pruži podršku i pomogne u razmeni iskustavau procesu institucionalnog razvoja, tranzicije i pregovora o pristupanju EU. Kao kopredsedavajuća JWGAA, Nacionalna kancelarija za reviziju Švedske pruža podršku VRI članicama Mreže u njihovim regionalnim aktivnostima koje uglavnom uključuju zajedničke radionice i seminare.

Revizija svrsishodnosti prepoznata je kao jedna od prioritetnih razvojnih oblasti među članicama JWGAA, jer su razvijeni kapaciteti za ovu vrstu revizije jedan od uslova definisanih u poglavlju 32 procesa pregovora o pristupanju EU.