Predstavnici DRI učesnici sastanka o javnim nabavkama

24. februar 2021. godina
Predstavnici DRI učesnici sastanka o javnim nabavkama

Preko 50 odsto otkrivenih nepravilnosti u vezi sa određivanjem istovrsnosti predmeta nabavke kod jedinica lokalnih samouprava i javnih preduzeća, čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave, u periodu 2014-2020. godine odnosi se na nabavku radova, rekao je Zoran Stepanović, državni revizor na 5. sastanku Mreže za javne nabavke koji je danas, putem zoom platforme, organizovala Stalna konferencija gradova i opština (SKGO).

Govoreći na temu „Istovrsnost predmeta nabavke i otkrivene nepravilnosti u sprovedenim revizijama“ Stepanović je naglasio da su otkrivene nepravilnosti u primeni Zakona o javnim nabavkama imale za posledicu da se dobra, usluge ili radovi nabavljaju bez primene postupka javne nabavke iako nisu ispunjeni uslovi propisani Zakonom, a koji se odnose na ukupnu vrednost istovrsnih nabavki na godišnjem nivou ili da se nabavka istovrsnih dobara, usluga ili radova sprovodi primenom više postupaka javne nabavke male vrednosti umesto primenom drugog odgovarajućeg postupka, u skladu sa ukupnom vrednošću nabavke na godišnjem nivou.

Novi Zakon o javnim nabavkama ne definiše pojam istovrsnosti predmeta javnih nabavki, što uz povećanje vrednosnih pragova nabavki ispod kojih ne postoji obaveza primene odredbi navedenog zakona može dovesti do novih nepravilnosti u vezi sa planiranjem javnih nabavki, kao i izborom i primenom odgovarajućeg postupka nabavke.

Pored Zorana Stepanovića, ispred Državne revizorske institucije, na sastanku su učestvovali i Željko Krstić, državni revizor i Goran Marić, viši savetnik u reviziji.

Na skupu su, osim istovrsnosti javnih nabavki, razmatrane i najčešće nedoumice naručilaca iz jedinica lokalnih samouprava u vezi sa primenom novog Zakona o javnim nabavkama.

Značajna pažnja u diskusiji data je odredbama Zakona o javnim nabavkama koje se odnose na izmene ugovora o javnoj nabavci u pogledu dodatnih dobara, usluga ili radova, a kojima se daje mogućnost izmene ugovora i koja može imati za posledicu uvećanje do 50 odsto vrednosti prvobitnog ugovora.

Takođe, tokom sastanka predstavljena je i publikacija Stalne konferencije gradova i opština pod nazivom „Vodič za javne nabavke u oblasti socijalne zaštite“.

Mrežu za javne nabavke SKGO čine službenici za javne nabavke i drugi zaposleni naposlovima javnih nabavki iz više od 120 jedinica lokalnih samouprava u Srbiji.

Sastanak Mreže je održan u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“ koji podržava Vlada Švajcarske.