Predstavnici DRI učesnici vebinara o izazovima i preporukama formiranja registra imovine javnog sektora

16. februar 2021. godina
Predstavnici DRI učesnici vebinara o izazovima i preporukama formiranja registra imovine javnog sektora

Predstavnici Državne revizorske institucije Milena Leković, Ivana Dragosavac, Uroš Marjanović i Danilo Mašković pohađali su danas vebinar pod nazivom „Formiranje registra imovine javnog sektora: izazovi i preporuke“ koji je održao Centar za izuzetnost u finansijama (CEF) sa sedištem u Ljubljani.

Tokom vebinara predstavljeni su izazovi i preporuke za uspostavljanje, razvoj i održavanje registra imovine javnog sektora.

Na onlajn skupu predstavljen je značaj tačnih i standardizovanih informacija o imovini javnog sektora, kao i potreba za jasnim regulisanim okvirom u ovoj oblasti. Naglašena je važnost razumevanja povezanosti registra javne imovine sa vladinim računovodstvenim sistemom i njegovim uticajem na finansijsko izveštavanje, kao i značaj najboljih praksi razvoja i održavanja registra imovine javnog sektora.

Tema današnjeg skupa prepoznata je tokom onlajn kursa o upravljanju imovinom javnog sektora održanog u oktobru 2020. godine.

Ovaj događaj predstavlja nastavak podrške CEF-a u podsticanju efikasnog upravljanja imovinom javnog sektora, razvoju institucionalnih kapaciteta i stvaranju mreže profesionalaca koji bi bili pokretačka snaga u ovom procesu.