Predstavnici DRI učestvovali na 13. sastanku EUROSAI Radne grupe za IT

08. april 2019. godina
Predstavnici DRI učestvovali na 13. sastanku EUROSAI Radne grupe za IT

Državni revizori Dejan Stojiljković i Željko Motić, učestvovali su na 13. sastanku EUROSAI Radne grupe za IT, održanom u Valeti 4. i 5. aprila 2019. godine, čiji je domaćin bila Nacionalna kancelarija za reviziju Malte.

Teme koje su razmatrane na ovom sastanku uključile su, između ostalog, pregled inicijative za IT samoprocenu, kao i opšte informacije o standardu ISSAI 5800 o zajedničkim revizijama.

Sastankom je predsedavala Vrhovna revizorska institucija (VRI) Poljske, a učestvovali su predstavnici 31 VRI i Evropskog revizorskog suda.

Predsedavanje EUROSAI Radnom grupom za IT preuzela je Nacionalna kancelarija za reviziju Estonije.

Učešće predstavnika Državne revizorske institucije na skupu u Valeti podržao je projekat „Unapređenje revizije na lokalnom nivou za efikasnije upravljanje javnim finansijama“, koji sprovode Državna revizorska institucija i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), uz podršku Vlade Švajcarske.