Predstavnici DRI učestvovali na 14. sastanku EUROSAI Radne grupe za IT

10. novembar 2021. godina
Predstavnici DRI učestvovali na 14. sastanku EUROSAI Radne grupe za IT

Vrhovni državni revizor Ivica Gavrilović, državni revizori Dragan Stojanović, Dejan Stojiljković i Željko Motić i savetnik za analizu i planiranje Jovan Vuković učestvovali su na 14. sastanku EUROSAI Radne grupe za IT, održanom 9. i 10. novembra uživo u Talinu u Estoniji i putem onlajn platforme.

Tokom prvog dana sastanka održan je seminar „Pripremite se za uticaj – VRI ukazuju na sajber rizike“, a razmatrane su teme koje su se, između ostalog, odnosile na strateške izglede i izazove evropske politike u oblasti sajber bezbednosti, revizije sajber bezbednosti, revizije svrsishodnosti sajber bezbednosti. Tom prilikom održana je i panel diskusija o savremenim pristupima reviziji sajber bezbednosti u VRI, kao i interaktivna vežba mapiranja tokom koje je učesnicima ponuđena prilika za razmenu mišljenja o praktičnoj primeni pitanja u oblasti sajber bezbednosti. Drugi dan bio je posvećen poslovnom sastanku Radne grupe za IT.

Sastankom je predsedavala Nacionalna kancelarija za reviziju Estonije, koja obavlja i dužnost predsedavajućeg ove Radne grupe.

EUROSAI Radna grupa za IT nastoji da podstakne evropske VRI u njihovim IT revizijama i korišćenju IT u svakodnevnom radu putem razmene najbolje prakse i zajedničkih aktivnosti. Radna grupa ima za cilj da unapredi institucionalnu razmenu stručnosti i iskustava između VRI u Evropi i da podstakne sprovođenje zajedničkih aktivnosti u oblasti informacionih tehnologija.