Predstavnici DRI učestvovali na obuci o merenju učinka VRI u okviru Programa za strategiju, merenje učinka i izveštavanje

08. mart 2019. godina
Predstavnici DRI učestvovali na obuci o merenju učinka VRI u okviru Programa za strategiju, merenje učinka i izveštavanje

Viši savetnik u reviziji Željko Motić i samostalni savetnici u reviziji Milena Vasiljković i Miloš Mandušić učestvovali su u obuci o merenju učinka vrhovnih revizorskih institucija (VRI), u okviru Programa za strategiju, merenje učinka i izveštavanje, u organizaciji Razvojne inicijative INTOSAI (IDI). Osnovna obuka, koja predstavlja prvu komponentu ovog programa, održana je u Oslu, od 5. do 8. marta 2019. godine. Obuku je pohađalo 16 učesnika iz šest VRI iz Evrope i Azije.

Novi program za strategiju, merenje učinka i izveštavanje Razvojne inicijative INTOSAI pokrenut je na globalnom nivou i bavi se razvojem institucionalnog kapaciteta i podrškom vrhovnim revizorskim institucijama u strateškom upravljanju radi boljeg učinka VRI. Program će pomoći vrhovnim revizorskim institucijama u holističkoj oceni učinka pomoću Okvira za merenje učinka VRI, a radi uspostavljanja kvalitetnog procesa strateškog i operativnog planiranja, kao i integrisanih mehanizama za praćenje i izveštavanje o učinku.

Program za strategiju, merenje učinka i izveštavanje će se sprovoditi kombinovanjem regionalnih radionica i podrškom VRI na osnovu potreba. Fleksibilnost programa omogućava VRI da prilagodi svoje učešće komponentama koje smatra najrelevantnijim. Takođe, program je adekvatan za VRI na svim nivoima institucionalnog razvoja.