Predstavnici DRI učestvovali na sastanku posvećenom samoocenjivanju IT i samoocenjivanju revizije IT u Bernu

20. mart 2019. godina
Predstavnici DRI učestvovali na sastanku posvećenom samoocenjivanju IT i samoocenjivanju revizije IT u Bernu

Državni revizor Nikola Stefanović i viši savetnik Aleksandar Babović učestvovali su na sastanku posvećenom samoocenjivanju IT (ITSA) i samoocenjivanju revizije IT (ITASA), održanom u Bernu 19. i 20. marta 2019. godine.

Cilj sastanaka je razmena iskustava i stručnog znanja u ovim oblastima, utvrđivanje rezultata nedavno održanih radionica ITSA i ITASA, kao i pripreme za predstojeći sastanak Radne grupe EUROSAI za IT.

Na skupu su predstavljena iskustava u samoocenjivanju IT i samoocenjivanju revizije IT stečena tokom 2018. godine, kao i planovi u ovim oblastima tokom 2019/2020. godine.

Sastanak je organizovala Švajcarska federalna kancelarija za reviziju.

Učešće predstavnika DRI na skupu u Bernu je podržao projekat „Unapređenje revizije na lokalnom nivou za efikasnije upravljanje javnim finansijama“, koji sprovode Državna revizorska institucija i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), uz podršku Vlade Švajcarske.