Predstavnici DRI učestvovali na savetovanju „Zdravstvo u Srbiji – stari izazovi, nova rešenja“

28. jun 2019. godina
Predstavnici DRI učestvovali na savetovanju „Zdravstvo u Srbiji – stari izazovi, nova rešenja“

Vrhovni državni revizor u Sektoru broj 3 Snežana Trnjaković i državni revizor Snežana Mikarić učestvovale su na savetovanju „Zdravstvo u Srbiji – stari izazovi nova rešenja“ koje je održano od 26. do 28. juna na Zlatiboru.

Vrhovni državni revizor Snežana Trnjaković predstavila jeizražena mišljenja, utvrđene nalaze i zaključke, kao i date preporuke u izveštajima o sprovedenim revizijama tokom 2018. godine, sa osvrtom na novine u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti.

Osim predstavnika Državne revizorske institucije, na skupu su govorili predstavnici Ministarstva zdravlja, Fonda za zdravstveno osiguranje i Komore zdravstvenih ustnova Srbije.

Tokom tri dana savetovanja, između ostalog, bilo je reči o novinama koje donose zakoni o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju, zatim o vrednovanje učinka bolničkih lekara, kao i o javno privatnom partnerstvu u zdravstvu.

Osim predavanja, održane su i dve radionice "Grantovi za kvalitet za domove zdravlja: konkurs, uslovi prijave, okvir za izradu predloga projekata" i "Kontrola troškova u zdravstvenim ustanovama - Troškovni centri".

Savetovanje je organizovala Komora zdravstvenih ustanova Srbije u saradnji sa Drugim projektom razvoja zdravstva Srbije.