Realizacija Posebnog programa stručnog usavršavanja u DRI

27. maj 2021. godina
Realizacija Posebnog programa stručnog usavršavanja u DRI

Vrhovni državni revizori Stojanka Milovanović i Snežana Trnjaković održale su obuke za zaposlene u Državnoj revizorskoj instituciji u oblasti revizije pravilnosti poslovanja, odnosno revizije finansijskih izveštaja. Održavanje obuka u Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu i Beogradu je organizovano u sklopu realizacije Posebnog programa stručnog usavršavanja zaposlenih u DRI za 2021. godinu. Stručno usavršavanje u DRI pruža velike mogućnosti za kontinuirano usavršavanje složene revizorske profesije, tako da revizori DRI unapređuju znanja i kompetencije prema okvirima koje zahteva revizija javnog sektora u vrhovnim revizorskim institucijama.

U okviru obuke iz oblasti revizije finansijskih izveštaja predstavljen je postupak revizije finansijskih izveštaja, ocena rizika, uzorkovanje i pisanje izveštaja.

Kad je reč o obuci iz oblasti revizije pravilnosti poslovanja predstavljen je postupak sprovođenja revizije pravilnosti poslovanja, revizija javnih nabavki, utvrđivanje predmeta, obuhvata i kriterijuma u reviziji pravilnosti poslovanja.

Cilj Programa je unapređenje kapaciteta zaposlenih u DRI u procesu revizije, poslova povezanih sa revizijom i poslova u vezi sa obezbeđivanjem uslova za sprovođenje revizija.

Osim obuka koje se odnose na reviziju finansijskih izveštaja i revizija pravilnosti poslovanja, Program sadrži još dve tematske oblasti – reviziju javnog sektora i reviziju svrsishodnosti poslovanja koje će biti organizovane u sklopu dalje realizacije Programa.

Poseban program stručnog usavršavanja zaposlenih u DRI za 2021. godinu donet je na osnovu Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji i Zakona o državnim službenicima. Program omogućava unapređenje kapaciteta u skladu sa specifičnim potrebama iz delokruga i nadležnosti DRI, odnosno potrebama vezanim za konkretna radna mesta i vrste poslova koje revizori obavljaju, a u skladu sa najvišim standardima kvaliteta.