Revizori prisustvovali obuci o rodno odgovornom budžetiranju

29. januar 2019. godina
Revizori prisustvovali obuci o rodno odgovornom budžetiranju

Deo zaposlenih u Državnoj revizorskoj instituciji (DRI) prisustvovao je danas treningu posvećenom rodno odgovornom budžetiranju. Na obuci, namenjenoj revizorima, razmatrane su teme koje se odnose na rodno odgovorno budžetiranje kao novijoj praksi i zakonskoj obavezi u sistemu upravljanja javnim finansijama u Republici Srbiji. Takođe, bilo je reči i o rodno odgovornom budžetiranju u kontekstu nadležnosti DRI, kao i praktičnoj primeni ove vrste budžetiranja u aktivnostima i metodologiji DRI.

Od 2016. godine, jedan od osnovnih ciljeva budžeta je i postizanje pune rodne ravnopravnosti, u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu. Da bi ovaj cilj bio postignut, rodno odgovorno budžetiranje je postalo obavezno za sve budžetske korisnike. Ova obaveza definisana je i godišnjim Planom postepenog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja, koji ministar finansija donosi u skladu sa Zakonom. Rodno odgovorno budžetiranje prožima i druge zakone i strategije u Republici Srbiji, a počiva na temeljima koje postavlja Ustav Republike Srbije.

Državna revizorska institucija je obuhvaćena Planom ministra finansija za postepeno uvođenje rodno odgovornog budžetiranja i predstavlja primer dobrog prihvatanja ove nove obaveze.

Obuku o rodno odgovornom budžetiranju su održale konsultantkinje Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena, UN Women u Srbiji. One pružaju podršku ovom procesu od 2015. godine, obuhvatajući 58 budžetskih korisnika na nacionalnom i pokrajinskom nivou, kako bi zakonom propisanu obavezu uvođenja rodno odgovornog budžetiranja ispunili na najadekvatniji način.