Revizori učesnici obuke za procenu rizika od mogućih prevarnih radnji

24. jun 2021. godina
Revizori učesnici obuke za procenu rizika od mogućih prevarnih radnji

Deo zaposlenih u Državnoj revizorskoj instituciji učestvovao je na obukama za procenu rizika od mogućih prevarnih radnji od 15. do 17. i od 21. do 23. juna 2021. godine u Beogradu.


Obuke je održao Stiv Lord, konsultant na USAID Projektu za odgovornu vlast (GAI) i nekadašnji visoki rukovodilac u američkoj Kancelariji za odgovornu vlast (GAO). Obuke su održane u cilju podrške daljem razvoju kapaciteta za procenu rizika od prevarnih radnji za revizore Državne revizorske institucije.

Cilj održanih obuka je unapređenje znanja revizora u oblasti upravljanja rizicima od prevarnih radnji koje će im omogućiti da formulišu korisnije i sadržajnije nalaze i preporuke u izveštajima o reviziji, kao i da ojačaju sistem internih kontrola u programima koji se finansiraju javnim sredstvima.

Tokom obuka razmatrane su definicije prevarnih radnji, procena i upravljanje rizicima od prevarnih radnji – principi i tehnike u reviziji, studije slučaja upravljanja rizicima od prevarnih radnji, korišćenje analize podataka u cilju otkrivanja potencijalnih prevarnih radnji, kao i analiza mogućih prevarnih radnji u oblasti javnih nabavki.