Saopštenje DRI o reviziji Opštine Merošina

21. avgust 2019. godina
Saopštenje DRI o reviziji  Opštine Merošina

Povodom teksta objavljenog 15. avgusta 2019. godine u listu „Kurir“ pod nazivom „Državne pare davao na zajam“, a vezano za postupanje odgovornih lica u opštini Merošina i izjave Dragana Dobrašinovića iz Koalicije za nadzor javnih finansija da bi „državni revizor i budžetska inspekcija morali da izvrše kontrolu i podnesu prijavu nadležnom tužilaštvu“, ovim saopštenjem ukazujemo na činjenicu da je Državna revizorska institucija u prethodnim godinama već izvršila reviziju i ukazala upravo na postupanje o kome se tek sada u javnosti govori. Naime:


Državna revizorska institucija je izvršila reviziju konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta i pravilnosti poslovanja opštine Merošina za 2013. godinu, u kojoj je utvrdila nezakonitu isplatu zajma rukovodstvu Opštine Merošina i zaposlenima u Opštini, a što je opisano na stranama 95. do 97. Izveštaj se nalazi na sajtu DRI, (Izveštaji o reviziji, Arhiva 2014, Sektor za reviziju budžeta lokalnih vlasti, redni broj 29, datum objave 18.12.2014. godine.).


U vezi sa utvrđenim nepravilnostima, protiv Bojana Nešića, pokrenut je Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka broj 218-368/2015-04 od 27.1.2015. godine, po osnovu koga je Prekršajni sud u Nišu, Odeljenje suda u Merošini, donelo Presudu 9.6.2017. godine, kojom je Bojan Nešić proglašen odgovornim i osuđen na jedinstvenu novčanu kaznu od 70.000,00 dinara.


U postupku nakon obavljene revizije, Opština Merošina je dostavila Odazivni izveštaj, za koji smo ocenili da nije verodostojan, te je doneta Odluka da će se izvršiti revizija odazivnog izveštaja. Revizijom Odazivnog izveštaja utvrđeno je da su ponovo nezakonito isplaćivani zajamovi u 2015. godini izabranim licima u iznosu od 515.000,00 dinara, odnosno da nije otklonjena nepravilnost, što je konstatovano na strani 18. Izveštaja o reviziji odazivnog izveštaja opštine Merošina. I ovaj izveštaj je objavljen na našem sajtu (Izveštaji o reviziji, Arhiva 2015, Sektor za reviziju budžeta lokalnih vlasti, redni broj 16, datum objave 24.12.2015. godine.).


Osnovnom javnom tužilaštvu u Prokuplju poslata je Informacija 7.3.2016. godine da smo u postupku revizije Odazivnog izveštaja opštine Merošina, utvrdili da Opština Merošina krši obavezu dobrog poslovanja, s obzirom da nije otklonila najznačajnije nepravilnosti utvrđene u postupku revizije finansijskih izveštaja, među kojima i isplatu zajma bez osnova. U Informaciji smo naveli: Isplaćen je zajam izabranim licima u ukupnom iznosu od 515.000,00 dinara i to: Nešić Bojanu, predsedniku Opštine, u iznosu od 200.000,00 dinara po Ugovoru o zajmu zaključenom između predsednika Skupštine opštine i predsednika Opštine dana 01.10.2015. godine; zameniku predsednika Opštine, u iznosu od 195.000,00 dinara po Ugovoru o zajmu zaključenom između predsednika Opštine i zamenika predsednika Opštine dana 17.09.2015. godine i predsedniku Skupštine opštine, u iznosu od 120.000,00 dinara po Ugovoru o zajmu zaključenom između predsednika Opštine i predsednika Skupštine opštine dana 17.09.2015. godine.


Saopštenje izdajemo radi potpunog i istinitog informisanja zainteresovanih strana o aktivnostima Državne revizorske institucije u vezi sa aktuelnim pitanjem.