Saradnja Državne revizorske institucije i YUCOM-a

04. jul 2012. godina
Predsednik Državne revizorske institucije Radoslav Sretenović održao je konsultativni sastanak sa predstavnicima Komiteta pravnika za ljudska prava -YUCOM, direktorom Milanom Antonijevićem i članom pravnog tima Nikolom Grujićem u prostorijama Institucije. Na sastanku je, na obostrano zadovoljstvo, ostvaren prvi kontakt u zajedničkoj borbi protiv korupcije, a tom prilikom su predloženi i modeli saradnje u narednom periodu.
Državna revizorska institucija je prepoznata kao važan faktor i neizostavan subjekt u sistemskom suzbijanju korupcije, posebno u svojoj preventivnoj i savetodavnoj ulozi u okviru specifičnog kontrolnog mehanizma i ukazivanju nadležnim organima na povrede finansijskih propisa koje u nekim slučajevima nalaze svoj epilog u krivičnim postupcima.
Otvorenost i spremnost za saradnju ovog nezavisnog tela, čiji napori doprinose unapređenju vladavine prava i poštovanja i zaštite ljudskih prava, daju veliki podsticaj Komitetu pravnika za ljudska prava da nastavi aktivnosti monitoringa krivičnih postupaka za koruptivna krivična dela i širu raspravu o unapređenju stanja i podsticanju pružanja maksimalnih napora svih uključenih državnih i društvenih subjekata u borbi protiv korupcije.