Sastanak Kontakt komiteta predsednika vrhovnih revizorskih institucija Evropske unije održan u Varšavi

01. jul 2019. godina
Sastanak Kontakt komiteta predsednika vrhovnih revizorskih institucija Evropske unije održan u Varšavi

Predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor dr Duško Pejović i načelnik Službe za međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću i oficir za vezu Iva Vasilić Miljić učestvovali su na sastanku Kontakt komiteta predsednika vrhovnih revizorskih institucija Evropske unije održanom u Varšavi 27. i 28. juna 2019. godine.

Glavni deo sastanka bio je posvećen seminaru pod nazivom „Digitalna Evropa: izazovi i prilike za vrhovne revizorske institucije (VRI) Evropske Unije“ koji je organizovan kroz diskusiju dve podsesije. Prva podsesija je bila posvećena nacrtu digitalne strategije EU i razmatranju, između ostalog, njenih ciljeva i postignuća, uloge država članica i uloge VRI, dok je tokom druge podsesije diskutovano o izazovima u vezi sa revizijom procesa digitalizacije EU, oblastima koje zahtevaju reviziju i pripremama VRI EU za takve revizije.

Na skupu su održani i sastanak predsednika VRI Evropske unije i sastanak oficira za vezu. Zatim, razmatrane su aktivnosti Kontakt komiteta i profesionalnih partnera, kao i revizije VRI članica Kontakt komiteta na teme u vezi sa EU.

Predstavnici država kandidata za članstvo u EU prisustvali su sastanku Kontakt Komiteta u svojstvu posmatrača.

Domaćin narednog sastanka Kontakt komiteta biće Evropski revizorski sud.