Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ u Melencima teško kršila obavezu dobrog poslovanja

02. jun 2022. godina
Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ u Melencima teško kršila obavezu dobrog poslovanja

Državna revizorska institucija je sprovela reviziju pravilnosti poslovanja Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Rusanda“, Melenci i sačinila Izveštaj o reviziji pravilnosti poslovanja u delu koji se odnosi na uvećanje plata zaposlenih od 1. januara do 31. decembra 2019. godine i javne nabavke u periodu od 1. januara 2018. godine do 31. decembra 2019. godine, broj: 400-1189/2020-05/7 od 15. decembra 2020. godine.

Odgovorno lice Specijalne bolnice je u ostavljenom roku dostavilo Odazivni izveštaj, u kome su iskazanepreduzete mere za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti. Prilikom ocene navedenog izveštaja, Institucija je utvrdila da isti nije verodostojan. Nakon toga izvršena je revizija odazivnog izveštaja.

U Izveštaju o reviziji odazivnog izveštaja Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci, broj: 400-1577/2021-05/3 od 2. decembra 2021. godine, kao i u Poslerevizionom izveštaju o merama ispravljanja Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci, po reviziji pravilnosti poslovanja u delu koji se odnosi na uvećanje plata zaposlenih u 2019. godini i javne nabavke u 2018. i 2019. godini, broj: 400-1577/2021-05/4 od 2. decembra 2021. godine, utvrđeno je da je nastalo teško kršenje obaveze dobrog poslovanja, jer Specijalna bolnica nije otklonila otkrivenu nepravilnost, već je i dalje nastavljeno sa preuzimanjem obaveza i izvršavanjem rashoda za usluge finansijskog savetovanja i nezakonito trošenje javnih sredstava, za usluge za koje su sistematizovana radna mesta i bez sprovođenja postupka javne nabavke, iako nisu postojali razlozi za izuzeće od primene Zakona o javnim nabavkama.

Institucija je o teškom kršenju obaveze dobrog poslovanja obavestila Narodnu skupštinu Republike Srbije i shodno članu 40. stav 11. tačka 1) Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji i članu 41. stav 1. Poslovnika o radu Državne revizorske institucije, uputila Autonomnoj pokrajini Vojvodini Zahtev za razrešenje odgovornog lica Specijalne bolnice.

Nadležni organ nije odlučio o istom zahtevu i o svojoj odluci obavestio Instituciju, u skladu sa članom 40 stav 13 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji.

Svi navedeni izveštaji su javno dostupni na internet prezentaciji Institucije www.dri.rs