Sprovođenje zajedničke revizije svrsishodnosti poslovanja – tema sastanka vrhovnih revizorskih institucija Republike Srbije i Republike Severne Makedonije

17. decembar 2021. godina
Sprovođenje zajedničke revizije svrsishodnosti poslovanja – tema sastanka vrhovnih revizorskih institucija Republike Srbije i Republike Severne Makedonije

Predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor dr Duško Pejović održao je danas sastanak, tokom bilateralne posete, sa glavnim državnim revizorom Državnog zavoda za reviziju Republike Severne Makedonije Maksimom Acevskim u vezi sa sprovođenjem zajedničke revizije svrsishodnosti poslovanja.

Tokom sastanka delegacija dve vrhovne revizorske institucije (VRI), održanom u Vranju, razmatrane su teme za sprovođenje paralelnih revizija značajnih za obe institucije.

Osim čelnika dveju VRI, na sastanku su, ispred Državnog zavoda za reviziju Republike Severne Makedonije, učestvovali pomoćnici glavnog državnog revizora Sašo Jakovčevski, Tanja Janevska, Marina Blaževska, savetnici glavnog državnog revizora Liljana Stojanova i Milan Rakić, rukovodilac revizije Katerina Čaloska Aleksovska i samostalni revizor Elena Dogazanska, dok su predstavnici DRI bili dr Bojana Mitrović, potpredednica Saveta, Nevenka Bojanić i Ljiljana Dimitrijević, članice Saveta, Danimir Vulinović i Ivica Gavrilović, vrhovni državni revizor, Mirjana Gačević, ovlašćeni državni revizor i načelnik Službe za međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću Iva Vasilić Miljić.