Svečano otvoren prvi Centar za obuku Državne revizorske institucije

27. januar 2022. godina
Svečano otvoren prvi Centar za obuku Državne revizorske institucije

Predsednik Državne revizorske institucije (DRI) i generalni državni revizor dr Duško Pejović svečano je danas u Beogradu otvorio prvi Centar za obuku Državne revizorske institucije.

Državnoj revizorskoj instituciji, i meni kao njenom predsedniku, je izuzetna čast da danas otvaramo prvi Centar za obuku Institucije. To činimo danas, na Savindan, kojim se obeležava uspomena na Svetog Savu, velikog srpskog prosvetitelja, rekao je dr Pejović.

DRI je potreban sopstveni centar za obuku, jer usavršavanje i edukacija revizora garantuje izvrsnost u radu i unapređenju revizorskih proizvoda, poručio je dr Pejović.

Izrazio bih zahvalnost Američkoj agenciji za međunarodni razvoj (USAID) na uspešnom partnerstvu koje smo izgradili tokom realizacije Projekta za odgovornu vlast (GAI), a deo saradnje predstavlja i renoviranje i opremanje ovog Centra, rekao je dr Pejović i podsetio na čvrste i dugotrajne odnose i saradnju Republike Srbije i Sjedinjenih Američkih Država.

Po rečima dr Pejovića, projekat je u prethodne četiri godine podržao DRI u značajnim oblastima, kao što su merenje učinka i praćenje sprovođenja preporuka, revizije svrsishodnosti poslovanja, uključujući i obuku za predavače, izveštavanje u oblastima visokog rizika, unapređenje metodologije za praćenje efekata revizija.

Po rečima dr Pejovića, DRI povećava broj izveštaja o reviziji pravilnosti poslovanja i reviziji svrsishodnosti poslovanja, a istovremeno smanjuje izveštaje o reviziji finansijskih izveštaja.

Približavamo se situaciji da ćemo uskoro, na godišnjem nivou, objavljivati 60 odsto izveštaja o reviziji pravilnosti poslovanja i reviziji svrsishodnosti poslovanja, a 40 odsto izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja, istakao je dr Pejović.

Kako je naglasio dr Pejović, u Izveštaju o SIGMA oceni principa javne uprave Republike Srbije za 2021. godinu eksterna revizija je najbolje ocenjena oblast u Srbiji i to ocenom 4.5 u odnosu na najvišu ocenu koja iznosi 5.0, sa najvećim napretkom u odnosu na 2017. godinu kada je ocenjena sa 3.5.

U oblasti eksterne revizije, odnosno pokazatelja koji se odnosi na efektivnost sistema eksterne revizije, Srbija je daleko ispred regionalnog proseka u navedenoj oblasti koji iznosi oko 3.3, ističe se u SIGMA Izveštaju. Ocene u drugim oblastima u Srbiji kreću se od 3.0. do 3.6, objasnio je dr Pejović.

Kada je reč o Izveštaju o oceni javne potrošnje i finansijske odgovornosti (PEFA), Državna revizorska institucija je ostvarila ocenu A u tri dimenzije (obuhvat revizije i standardi; odgovor na izveštaje eksterne revizije; nezavisnost DRI) i ocenu B u jednoj dimenziji- podnošenje izveštaja o reviziji zakonodavnoj vlasti, istakao je dr Pejović.

Direktorka Projekta za odgovornu vlast (GAI) Džeklin Vilijams-Bridžers je pohvalila posvećenost svih revizora da uče i primenjuju nove veštine i znanja u svojim svakodnevnim poslovima, marljivo radeći na jačanju nadzora nad javnom potrošnjom u Srbiji.

Direktorka Kancelarije za demokratski i ekonomski razvoj misije USAID-a Šenli Pinčoti je prepoznala značaj saradnje sa Državnom revizorskom institucijom i najavila još pet godina podrške USAID-a.

Otvaranju Centra prisustvovali su Savet i sekretar DRI, vrhovni državni revizori i vođe timova, kao i rukovodilac projekta Milena Jenovai.

Tokom protekle četiri godine podrške i tehničke pomoći Državnoj revizorskoj instituciji, GAI projekat je podržao obuku više od 200 revizora za reviziju svrsishodnosti poslovanja, radio sa rukovodstvom DRI i revizorima na poboljšanju i usvajanju više politika, mehanizama, metodologija evaluacije za podršku širenju revizije svrsishodnosti u celoj Instituciji. Tokom projekta razmenjena su i iskustva sa američkim revizorima u oblastima procene rizika i strateškog planiranja; metodologija istraživanja i analitike podataka; procene rizika od prevare; uveravanja u kvalitet revizije; merenja efekata; praćenja sprovođenja preporuka; izveštavanja i komunikacija sa različitim zainteresovanim stranama. GAI projekat je obezbedio i obuku za predavače i pripremio materijale za skoro 40 obuka za reviziju svrsishodnosti, metodologiju i analizu podataka.