Švedska podrška za odgovorno upravljanje javnim finansijama u Srbiji

01. jul 2019. godina
Švedska podrška za odgovorno upravljanje javnim finansijama u Srbiji

Nova platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama u Srbiji čiji je donator Kraljevina Švedska, a koju će sprovoditi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) predstavljena je danas u Beogradu u prisustvu partnera iz Državne revizorske institucije, Ministarstva finansija, Uprave za javne nabavke, Poreske uprave i Stalne konferencije gradova i opština.

Predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor dr Duško Pejović ocenio je da je ovaj projekat izuzetno značajan za DRI, jer će, između ostalog, podržati izradu prilagođenog softvera za upravljanje revizijama (AMS), odnosno digitalizaciju postupka revizije.

DRI će u decembru ove godine potpisati ugovor sa izabranom firmom za izradu prilagođenog softvera za upravljanje revizijama (AMS), a pilot verzija ovog softvera će biti testirana u leto 2020. godine. AMS će u Državnoj revizorskoj instituciji biti instaliran i upotrebljiv početkom 2021. godine, najavio je dr Pejović.

Po njegovim rečima, upotrebom ovakvog softvera započeće novi, kvalitetniji i efikasniji način rada revizorskih službi.

DRI će pomoću AMS-a na vrlo efikasan, savremen i moderan način moći da prezentuje svoje informacije i izveštaje kako bi te poruke stizale brže i bile bolje upotrebljene, rekao je dr Pejović i dodao da će softver ujednačiti rad svih revizora i svih sektora.

Predsednik DRI je istakao da će novi projekat dodatno ojačati spoljni nadzor nad javnim finansijama, a što će povećati transparentnost i odgovornost u korišćenju javnih sredstava i ispunjavanju ciljeva reforme upravljanja javnim finansijama.

Šef sektora za dobro upravljanje u Programu Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) Milovan Filimonović naglasio je da novi projekat predstavlja kontinuitet podrške Kraljevine Švedske Vladi Republike Srbije u oblasti javnih finansija.

Nadamo se da će projekat doprineti jačanju odgovornosti u javnom sektoru, i daljem sprovođenju reformskih aktivnosti iz strategije za reformu javne uprave, ocenio je Filimonović i dodao da se specifični ciljevi ovog projekata odnose na proces pristupanja Evropskoj uniji i to za poglavlje pet - javne nabavke, i poglavlja 32 - finansijska kontrola.

„U partnerstvu sa nacionalnim i lokalnim partnerima, doprinećemo boljem planiranju budžeta, poboljšanju usluga poreskih službi, povećanju naplate poreza i prihoda, efikasnijoj javnoj nabavci, kao i većoj transparentnosti u upravljanju javnim finansijama”, istakla je Fransin Pikap, stalna predstavnica UNDP u Srbiji. Projekat će takođe jačati kapacitete interne revizije u javnom sektoru i doprineti povećanju broja i kvaliteta izveštaja eksterne revizije. “Naše zajedničke aktivnosti doprinose ostvarenju Ciljeva održivog razvoja, a posebno cilja broj 16 koji je posvećen izgradnji delotvornih i odgovornih institucija”, dodala je predstavnica UNDP-a.

Šef razvojne saradnje Švedske agencije za međunarodnu razvoj (SIDA) Ola Anderson naglasio je da Švedska od 2001. godine pomaže Srbiji u procesu EU reformi sa ciljem da Srbija jednog dana postane član EU, a ojačavanje mehanizama javnih finansija u Srbiji je projekat koji se već nekoliko godina realizuje.

Mi nastavljamo da radimo sa Državnom revizorskom institucijom, Upravom za javne nabavke, Ministarstvom finansija, i sada sa Poreskom upravom jer mi verujemo da je ojačavanje javnih institucije u ovom polju ključ za implementaciju reformi neophodnih da bi se dosegli preduslovi za članstvo u EU, rekao je Anderson.

Na lokalnom planu novi projekat će omogućiti uvođenje budžetskih portala za odbornike još 20 gradova i opština, a kako je rečeno doprineće čvršćem povezivanju lokalne samouprave i organizacija civilnog društva kako bi se osiguralo svrsishodno i transparentno trošenje lokalnih budžeta namenjenih inicijativama građana.

Nova platforma će biti razvijana u okviru dvogodišnjeg projekta vrednog tri miliona dolara koji finansira Kraljevina Švedska, a koji sprovodi UNDP sa partnerskim insttucijama.

Na skupu su govorili i pomoćnica ministra finansija Spomenka Vircburger, pomoćnik direktora Poreske uprave Rade Šević, pomoćnica direktorke Uprave za javne nabavke Ivana Đenić i generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština Đorđe Staničić.

Državna revizorska institucija sarađuje sa UNDP od 2010. godine u oblasti unapređenja javnih finansija u Republici Srbiji. U okviru prethodnih inicijativa sa UNDP, DRI je podigla svoje kapacitete kroz stručne obuke zaposlenih, sertifikaciju državnih revizora, primenu međunarodnih standarda revizije, učešće na međunarodnim skupovima posvećenim standardima revizije, učešće u radnim grupama EUROSAI/INTOSAI, a napravljen je i vebsajt Institucije.