Švedska podržava odgovorno upravljanje javnim finansijama u Srbiji

24. maj 2021. godina
Švedska podržava odgovorno upravljanje javnim finansijama u Srbiji

Glavna aktivnost projekta „Platforma za odgovorno upravljanje u javnim finansijama“ koji Državna revizorska institucija sprovodi u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), a finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj (SIDA) jeste uspostavljanje sistema za automatizaciju postupka revizije - AMS softvera, čije će funkcije biti testirane do kraja juna, rekao je predsednik DRI i generalni državni revizor dr Duško Pejović.

Na sastanku Upravnog odbora pomenutog UNDP projekta dr Pejović je naglasio da je DRI u prethodnih nekoliko godina, u saradnji sa UNDP-om i SIDA-om značajno unapredila svoje revizorske kapacitete.

Zahvaljujući ovom projektu DRI će podići operativne kapacitete na viši nivo, povećati broj i kvalitet revizija, kao i praćenje sprovođenja preporuka iz izveštaja o reviziji, istakao je dr Pejović.

On je podsetio i da je UNDP u martu ove godine, u okviru projekta, isporučio DRI 120 laptop računara, kao i server na kome je instaliran AMS softver.

Ova donacija je od izuzetnog značaja za DRI budući da su zbog posledica pandemije smanjena planirana budžetska sredstva, rekao je dr Pejović.

Osim dr Pejovića, na sastanku Upravnog odbora UNDP projekta učestvovali su i šef razvojne saradnje Švedske agencije za međunarodnu razvoj (SIDA) Ola Anderson, stalna predstavnica UNDP u Srbiji Fransin Pikap, kao i predstavnici Ministarstva finansija – Centralne jedinice za harmonizaciju, Poreske uprave, Kancelarije za javne nabavke, Stalne konferencije gradova i opština i ostali predstavnici UNDP i SIDA.

Nova platforma se razvija u okviru dvogodišnjeg projekta koji finansira Kraljevina Švedska, a koji sprovodi UNDP sa partnerskim institucijama. Pored DRI, partneri na projektu su Ministarstvo finansija – Poreska uprava, Kancelarija za javne nabavke i Stalna konferencije gradova i opština.

Državna revizorska institucija sarađuje sa UNDP od 2010. godine u oblasti unapređenja javnih finansija u Republici Srbiji. U okviru prethodnih inicijativa sa UNDP, DRI je podigla svoje kapacitete kroz stručne obuke zaposlenih, sertifikaciju državnih revizora, primenu međunarodnih standarda revizije, učešće na međunarodnim skupovima posvećenim standardima revizije, učešće u radnim grupama EUROSAI/INTOSAI, kao i izradi vebsajta Institucije.