U Beogradu održan seminar EUROSAI Radne grupe za reviziju sredstava dodeljenih za nepogode i katastrofe

30. oktobar 2019. godina
U Beogradu održan seminar EUROSAI Radne grupe za reviziju sredstava dodeljenih za nepogode i katastrofe

Pored revizija pojedinačnih korisnika javnih sredstava, Državna revizorska institucija planira da sprovodi i revizije koje se odnose na međusektorska pitanja – probleme koji su zajednički svim korisnicima javnih sredstava, rekao je predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor dr Duško Pejović otvarajući seminar „Doprinos ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja (COR) u oblasti sprečavanja i otklanjanja posledica od nepogoda i katastrofa“ u Beogradu. Na skupu koji su organizovale Državna revizorska institucija i Računovodstvena komore Ukrajine, predsedavajuća Radnom grupom za reviziju sredstava dodeljenih za nepogode i katastrofe Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI), dr Pejović je dodao da će povećanje broja revizija svrsishodnosti poslovanja pružiti dodatnu mogućnost za identifikovanje međusektorskih problema, pronalaženje rešenja, promovisanje najbolje prakse, kako na centralnom tako i na lokalnom nivou.

Ovakav međusektorski pristup Državne revizorske institucije će povećati transparentnost i obeshrabriti dalje prekomerno trošenje sredstava, prevaru, zloupotrebu i korupciju u javnim programima, poručio je dr Pejović.

Po njegovim rečima, Državna revizorska institucija, takođe može da pomogne da se identifikuju izazovi i predlože rešenja za Srbiju na njenom putu ka ispunjenju uslova za pristupanje EU, kao i u sprovođenju Ciljeva održivog razvoja, odnosno pripremljenosti Republike Srbije za njihovo sprovođenje.

Kako je objasnio, pored redovnog ažuriranja postojećih priručnika, biće izrađen i Priručnik za reviziju pripremljenosti za sprovođenje Agende 2030 – Ciljeva održivog razvoja.

Tri revizije svrsishodnosti iz ovogodišnjeg Programa revizije imaju dodirne tačke sa Ciljevima održivog razvoja i to će biti pomenuto u izveštajima, rekao je dr Pejović.

Kao rezultat povećanja broja revizija svrsishodnosti poslovanja, kao i Agende 2030, biće pojačana saradnja i sa drugim odborima Narodne skupštine, kao i sa Fokus grupom Skupštine za razvoj mehanizama kontrole procesa implementacije Ciljeva održivog razvoja, a u vezi sa temama obrađenim u revizijama svrsishodnosti poslovanja. Ovaj zajednički rad će koristiti Instituciji i pomoći nam i u planiranju i u predstavljanju rezultata naših revizija, rekao je dr Pejović.

Pored predstavnika Državne revizorske institucije, skupu su prisustvovali i predstavnici vrhovnih revizorskih institucija Albanije, Poljske, Rumunije, Turske i Ukrajine.

Osim o doprinosu ostvarivanja Ciljeva održivog razvoja u oblasti sprečavanja i otklanjanja posledica od nepogoda i katastrofa, tokom skupa održana su predavanja u vezi sa sprovođenjem revizija svrsishodnosti o prevazilaženju posledica klimatskih promena – požara, uragana, poplava, zatim, razmotrena su aktuelna pitanja sprečavanja i otklanjanja posledica od nepogoda i katastrofa, razmenjena iskustva u sprovođenju revizija u ovoj oblasti, kao i iskustva u primeni Međunarodnih standarda vrhovnih revizorskih institucija.

Seminar je organizovan u okviru sprovođenja Strateškog cilja 3 Radne grupe -„Doprinos ostvarivanju COR“.

Državna revizorska institucija je od avgusta 2014. godine članica ove EUROSAI Radne grupe. Misija Radne grupe je da ojača saradnju u oblasti razvoja revizije, koordiniranju napora evropskih država u upravljanju merama za sprečavanje i eliminisanje posledica prirodnih nepogoda i katastrofa.

Održavanje skupa podržao je Program za razvoj Ujedinjenih nacija u Srbiji (UNDP), u okviru projekata „Unapređenje revizije opština radi odgovornosti i efikasnosti u upravljanju javnim finansijama“ koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a zajednički sprovode UNDP i Državna revizorska institucija.