U Lisabonu održan treći godišnji sastanak i seminar EUROSAI Radne grupe za reviziju opština

14. oktobar 2019. godina
U Lisabonu održan treći godišnji sastanak i seminar EUROSAI Radne grupe za reviziju opština

Delegacija Državne revizorske institucije (DRI) koju su činili vrhovni državni revizor u Sektoru broj 2 Stojanka Milovanović i načelnik Službe za međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću Iva Vasilić Miljić učestvovala je na trećem godišnjem sastanku Radne grupe za reviziju opština Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI) i seminaru pod nazivom „Funkcije koje obavljaju opštine“, održanim 10. i 11. oktobra 2019. godine u Lisabonu.

Tokom seminara EUROSAI Radne grupe za reviziju opština, razmenjena su iskustava o funkcijama opština, zatim o specifičnim funkcijama koje opštinama delegira centralni nivo vlasti, procesu decentralizacije, kao i o radu vrhovnih revizorskih institucija (VRI) u oblasti revizije jedinica lokalnih vlasti. Državna revizorska institucija (DRI) je predstavila iskustva Republike Srbije, a u vezi sa funkcijama koje obavljaju opštine i revizijama koje sprovodi u tom smislu. Na skupu je zaključeno da je, prilikom delegiranja specifičnih funkcija, najvažnije oceniti koji će nivo upravljanja pružati javne usluge koje najbolje odgovaraju potrebama stanovništva, a da se pritom javna sredstva najracionalnije troše.

Na trećem godišnjem sastanku EUROSAI Radne grupe za reviziju opština razmatran je plan sprovođenja tri strateška cilja iz Plana rada ove EUROSAI Radne grupe za period 2019-2020. godine. DRI je određena za koordinatora jedne od aktivnosti iz tekućeg Plana rada i sprovodiće datu aktivnost u saradnji sa VRI Litvanije, Italije, Turske i Ukrajine.

Učesnicima su predstavljeni i rezultati istraživanja u vezi sa upotrebom podataka opština, prikupljanjem podataka o sopstvenim prihodima opština, kao i razvoju baze podataka o glavnim podacima opština. Na skupu je razmatrana i mogućnost sprovođenja koordinisanih revizija, kao i druga strateška pitanja.

Događaj, na kome je učestvovalo 70 predstavnika iz 26 VRI, su organizovali Računski sud Portugala i Nacionalna kancelarija za reviziju Litvanije, koja predsedava EUROSAI Radnom grupom za reviziju opština.

Nacionalna kancelarija za reviziju Litvanije organizuje međunarodne sastanke i seminare o reviziji opština od 2013. godine. Juna 2016. godine, na sastanku Upravnog odbora EUROSAI, usvojena je inicijativa VRI Litvanije da se ustanovi posebna EUROSAI Radna grupa za reviziju opština koja je zvanično započela sa aktivnostima u 2017. godini. Imajući u vidu značaj nadležnosti Institucije za reviziju budžeta lokalnih vlasti, Državna revizorska institucija Republike Srbije je u decembru 2016. godine postala članica EUROSAI Radne grupe za reviziju opština sa ciljem daljeg razvoja metodologije revizije, kao i doprinosa unapređenju sistema revizija opština tako da rezultati revizija dovedu do pozitivnih promena za njihove stanovnike. Radnu grupu trenutno čini 28 evropskih VRI.

Učešće delegacije DRI na seminaru i sastanku u Lisabonu podržao je Program za razvoj Ujedinjenih nacija u Srbiji (UNDP), u okviru projekata „Unapređenje revizije opština radi odgovornosti i efikasnosti u upravljanju javnim finansijama“ koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a zajednički sprovode UNDP i Državna revizorska institucija.