U Luksemburgu održana konferencija o biodiverzitetu i godišnji sastanak EUROSAI Radne grupe za reviziju životne sredine

25. oktobar 2019. godina
U Luksemburgu održana konferencija o biodiverzitetu i godišnji sastanak EUROSAI Radne grupe za reviziju životne sredine

Predstavnici Državne revizorske institucije Nikola Stefanović, državni revizor i Đurđa Stefanović, viši savetnik učestvovali su na 17. godišnjem sastanku Radne grupe za reviziju životne sredine Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI) i konferenciji posvećenoj očuvanju biodiverziteta, održanim od 22. do 24. oktobra u Luksemburgu.

Glavna tema sastanka EUROSAI Radne grupe za reviziju životne sredine odnosila se na status biodiverziteta, odnosno na raznolikost živog sveta i zaštitu prirode u Evropi i revizije u ovoj oblasti. Predstavnici vrhovnih revizorskih institucija razmenili su iskustva u vezi sa revizijom biodiverziteta i zaštite prirode, a razmatrana je i mogućnost za sprovođenje potencijalnih zajedničkih revizija u ovoj oblasti, kao i Plan rada za 2020-2023. godinu.

U okviru godišnjeg sastanka EUROSAI Radne grupe za reviziju životne sredine održana je i jednodnevna konferencija posvećena raznim aspektima evropskog biodiverziteta, u cilju širenja znanja o trendovima i politikama u ovoj oblasti. Očuvanjem i korišćenjem biodiverziteta trebalo bi da se upravlja pažljivo kako bi se sprečeno ugrožavanje doprinosa koji priroda daje ljudima.

Događaj, na kome je učestvovalo 70 predstavnika iz 32 vrhovne revizorske institucije,je organizovala Vrhovna revizorska institucija Estonije, koja predsedava EUROSAI Radnom grupom za reviziju životne sredine. Organizaciju događaja podržao je i Evropski revizorski sud.

Državna revizorska institucija Republike Srbije, u skladu sa Strateškim planom za period 2019-2023. godine, postala je članica EUROSAI Radne grupe za reviziju životne sredine 2019. godine, sa ciljem podsticanja i podrške profesionalnoj saradnji i razmeni znanja i iskustava u oblasti revizije životne sredine.