U Stokholmu održana četvrta radionica za reviziju finansijskih izveštaja

17. jun 2019. godina
U Stokholmu održana četvrta radionica za reviziju finansijskih izveštaja

Predstavnici Državne revizorske institucije Dragan Golubović, državni revizor i Milica Milić, viši savetnik u reviziji učestvovali su na četvrtoj radionici za reviziju finansijskih izveštaja - faza uveravanja u kvalitet i kontrole kvaliteta, koja je održana od 10. do 14. juna u Stokholmu.

Učesnici radionice su predstavili odnos revizije finansijskih izveštaja i revizije pravilnosti poslovanja, u pogledu nadležnosti, prakse i izazova. Na skupu su razmatrane prakse izveštavanja, uveravanje u kvalitet i kontrola kvaliteta, kao i praćenje sprovođenja preporuka revizije.

Osim delegacije iz Srbije, na radionici su učestvovali i predstavnici vrhovne revizorske institucije Albanije, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Turske i Crne Gore.

Ovo je četvrta radionica o reviziji finansijskih izveštaja koja se realizuje u okviru Plana rada Mreže vrhovnih revizorskih institucija država kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU i Evropskog revizorskog suda. Nacionalna kancelarija za reviziju Švedske pruža ekspertsku podršku u realizaciji ovog programa, a ujedno je bila i domaćin događaja.


Učešće predstavnika Državne revizorske institucije na radionici u Stokholmu podržao je projekat “Unapređenje revizije na lokalnom nivou za efikasnije upravljanje javnim finansijama” koji zajednički sprovode Državna revizorska institucija i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), uz podršku Vlade Švajcarske.