Učešće predstavnika DRI na godišnjem sastanku EUROSAI Radne grupe za reviziju životne sredine

20. oktobar 2021. godina
Učešće predstavnika DRI na godišnjem sastanku EUROSAI Radne grupe  za reviziju životne sredine

Ovlašćeni državni revizor Nikola Stefanović učestvovao je na godišnjem sastanku Radne grupe za reviziju životne sredine Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija održanom putem video konferencije 19. i 20. oktobra 2021. godine pod nazivom „Zelena tranzicija“ (tranzicija ka zelenoj ekonomiji).

Tokom dvodnevnog skupa organizovana je i panel sednica uz prisustvo predstavnika nevladinih organizacija, uključujući omladinski pokret protiv klimatskih promena.

Na Godišnjem sastanku bilo je reči o aktivnostima članica RG za reviziju životne sredine, uključujući i prezentacije i diskusije koje su se odnosile na teme u vezi sa zelenom tranzicijom, kao što su klima, energija, poljoprivreda, industrija, životna sredina i okeani, transport, finansije i regionalni razvoj, istraživanje i inovacije.

Zelena tranzicija je višestruki akcioni plan koji je pripremila Evropska unija, poznat i kao Zeleni dogovor. Njegov cilj je izbeći ekološku katastrofu uzrokovanu ljudskim aktivnostima i opremiti države članice EU savremenim, resursno efikasnim i konkurentnim rešenjima u ekonomiji.

Zeleni dogovor će se finansirati iz jedne trećine od 1,8 triliona evra namenjenih investicijama u okviru plana oporavka „Next Generation EU“ i iz sedmogodišnjeg budžeta EU.

Učesnici konferencije imaju priliku da razmene iskustva o sprovedenim ili planiranim revizijama u vezi sa aktivnostima vezanim za Zeleni dogovor koje sprovode pojedine zemlje.

Onlajn skup organizovala je Vrhovna revizorska institucija Poljske, koja predsedava EUROSAI Radnom grupom za reviziju životne sredine.

Državna revizorska institucija Republike Srbije postala je članica EUROSAI Radne grupe za reviziju životne sredine 2019. godine. Cilj članstva DRI je podsticanje i podrška profesionalnoj saradnji i razmena znanja i iskustava u oblasti revizije životne sredine.