Upravljanje i ekonomsko planiranje na nivou lokalnih samouprava

26. februar 2019. godina
Upravljanje i ekonomsko planiranje na nivou lokalnih samouprava

Predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor dr Duško Pejović govorio je danas, tokom drugog dana radionice „Podrška unapređenju upravljanja i ekonomskog planiranja na nivou lokalnih samouprava radi ostvarivanja ubrzane realizacije Ciljeva održivog razvoja u Republici Srbiji“, održanoj u Vrnjačkoj Banji.

On je predstavio novine u vezi sa sprovođenjem revizija, naglašavajući da će DRI sada ređe sprovoditi kombinovanu reviziju, već će ubuduće revizija finansijskih izveštaja biti vršena zasebno od revizije pravilnosti poslovanja, što će biti efikasnije.

Kada je reč o odabiru subjekata revizije, dr Pejović je naglasio da kada je obim sredstava i vrednost imovine veći, veći je i rizik za nepravilnosti, a time i obaveza DRI da sprovede reviziju tog korisnika budžetskih sredstava.

Dr Pejović je govorio i o nepravilnostima u vezi sa revizijom jedinica lokalnih samouprava (JLS), kao i o pripremi i usvajanju budžeta u gradovima i opštinama.

Osim dr Pejovića, tokom radionice su govorili i Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku, Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Dagmar Repčekova, ambasadorka Republike Slovačke u Republici Srbiji, Kori Udovički, predsednica Centra za visoke ekonomske studije, Vidosava Džagić, pomoćnica direktora Privredne komore Srbije i Milovan Filimonović, rukovodilac Sektora za javne finansije u Programu Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Na skupu su predstavljeni opšti zaključci i preporuke sprovedenih funkcionalnih analiza u opštinama Bački Petrovac, Kuršumlija, Mali Zvornik, Petrovac na Mlavi i Sjenica. Takođe,predstavljeni su i potencijali i ograničenja za lokalni ekonomski razvoj, kao i zahtevi koje Zakon o planskom sistemu postavlja pred jedince lokalne samouprave.

Cilj radionice je upoznavanje predstavnika JLS sa nedostacima koji su uočeni tokom sprovođenja funkcionalne analize, zatim, nalazima revizija koje je DRI sprovela u gradovima i opštinama, kao i opštim preporukama za unapređenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije.

Održavanjem radionice označen je zvaničan početak projekta koji UNDP sprovodi u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) uz podršku Republike Slovačke.