Usaglašavanja nalaza u revizijama pravilnosti poslovanja

07. oktobar 2021. godina
Usaglašavanja nalaza u revizijama pravilnosti poslovanja

Dr Duško Pejović, predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor predsedavao je sastankom održanim radi usaglašavanja nalaza u revizijama pravilnosti poslovanja. Sastanku koji je održan 6. i 7. oktobra u hotelu „Metropol“ u Beogradu, su prisustvovali i vrhovni državni revizori Danimir Vulinović, Snežana Trnjaković, Dragan Golubović i Ivica Gavrilović.

Vođe timova za reviziju predstavile su preliminarne rezultate revizija govoreći u uvodnom delu o temi revizije, zatim o rezultatima, odnosno otkrivenim nepravilnostima i preliminarnim zaključcima, kao i o potencijalnom rezimeu izveštaja.

Sastanak je predstavljao priliku za razmenu iskustava između timova i sektora, otklanjanje izvesnih nejasnoća, usaglašavanje u izveštavanju i drugo.

Sprovođenje revizija odvija se po planu i izdavanje konačnih izveštaja o revizijama se očekuje u roku predviđenom Programom revizije.

Sastanak je podržao Projekat za odgovornu vlast (GAI) koji Državna revizorska institucija sprovodi u saradnji sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID), a u cilju unapređenja kapaciteta revizora Državne revizorske institucije.