Veći obuhvat revizije u javnim finansijama

29. decembar 2011. godina
Veći obuhvat revizije u javnim finansijama
Izveštaj o reviziji Nacrta zakona o Završnom računu budžeta za 2010. godinu predstavljen Narodnoj skupštini i građanima Srbije. U 2011. godini Državna revizorska institucija, u odnosu na prošlu godinu, povećala obuhvat revizije 300 odsto.

Državna revizorska institucija predstavila je danas Narodnoj skupštini i građanima Srbije izveštaj o reviziji Nacrta zakona o Završnom računu budžeta Republike Srbije za 2010. godinu, kao i ostale izveštaje u oblasti revizije budžeta i budžetskih fondova, javnih preduzeća, budžeta lokalnih vlasti, zatim organizacija obaveznog socijalnog osiguranja i Narodne banke Srbije, dela koji se odnosi na korišćenje budžetskih sredstava za 2010. godinu.
Državna revizorska institucija ove godine, u odnosu na 2010. godinu, je povećala obuhvat revizije čak 300 odsto, odnosno sa prošlogodišnjih 11 subjekata revizije taj broj ove godine povećan je na 47, naglasio je Radoslav Sretenović, predsednik Državne revizorske institucije.

Kada je u pitanju popis nefinansijske, finansijske imovine i obaveza kod ukupno 47 revidiranih subjekata nije izvršen popis imovine, obaveza i potraživanja u ukupnom iznosu od 517.841.422 hiljade dinara.

U postupku revizije utvrđeno je da u knjigovodstvenoj evidenciji nije evidentirano, niti je izvršen popis 597 stanova, garaža sa 265 parking mesta, 43 lokala, 1.989 hektara zemljišta i drugih nekretnina, rekao je Sretenović.

Kod deset subjekata revizije više su isplaćene plate i naknade zaposlenima u ukupnom iznosu od 5.377.422 hiljade dinara, suprotno Zakonu o platama u državnim organima i javnim službama.

Revizijom pravilnosti poslovanja i primene Zakona o javnim nabavkama utvrđeno je da su izvršene nabavke dobara, usluga i radova, suprotno Zakonu, u iznosu od 85.894.485 hiljada dinara.

Revizijom smo utvrdili da nije izvršena uplata poreza i doprinosa u iznosu od 1.643.569 hiljada dinara i to kod četiri subjekta revizije (javna preduzeća) u iznosu od 1.411.592 hiljade dinara i kod jednog subjekta (lokalna vlast) u iznosu od 231.977 hiljada dinara, istakao je Sretenović. On je dodao da je neobračunat i neuplaćen porez na dodatu vrednost kod dva subjekta revizije (javna preduzeća) u iznosu od 4.660.548 hiljada dinara.

Državna revizorska institucija je revidiranim subjektima ukupno dala 466 preporuka.

U skladu sa nadležnostima Institucije u toku ove godine, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršen prekršaj iz Zakona o budžetskom sistemu, Zakona o javnim nabavkama i Zakona o računovodstvu i reviziji podneto je ukupno 18 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv 32 odgovorna lica. Takođe, nadležnim tužilaštvima je podneto pet prijava za privredni prestup protiv devet odgovornih lica zbog neprimenjivanja računovodstvenih standarda iz Zakona o računovodstvu i reviziji i nepoštovanja Zakona o platnom prometu i Uredbe o načinu i kontroli obračuna isplate zarada u javnim preduzećima.

Početkom naredne godine podnećemo 43 zahteva za prekršaj, kao i šest prijava za privredne prestupe. Na osnovu informacija kojima raspolažemo za sada su sve prijave procesuirane i podneti optužni predlozi, naglasio je Sretenović. Po njegovim rečima, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršeno krivično delo iz Zakona o krivičnom postupku protiv odgovornih lica u pravnim licima podnete su dve prijave zbog nesavesnog rada u privredi i jedna prijava protiv više lica zbog zloupotrebe službenog položaja i pribavljanja koristi drugim licima.

U toku je prikupljanje dokaza i vrše se određene provere na podnošenju novih krivičnih prijava, rekao je Sretenović.

Državna revizorska institucija tokom izvođenja revizije izrazila je 47 mišljenja. Kod dva subjekta revizije izraženo je pozitivno mišljenje, kod 40 subjekata izraženo je mišljenje sa rezervom i kod pet subjekata revizije nije izraženo mišljenje.

Za otklanjanje nepravilnosti revidiranim subjektima je dat rok od 45 do 90 dana, u zavisnosti od veličine subjekta i vremena potrebnog za dostavljanje odazivnog mišljenja, poručio je Sretenović.


Nije izabrana nijedna galerija ili izabrana galerija ne postoji.