Vlada Švedske i UNDP donirali DRI 120 laptop računara

10. mart 2021. godina
Vlada Švedske i UNDP donirali DRI 120 laptop računara

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), u okviru podrške reformi upravljanja javnim finansijama u Republici Srbiji, donirali su danas 120 laptop računara Državnoj revizorskoj instituciji (DRI).

Na skupu koji je danas održan tim povodom predsednik DRI i generalni državni revizor dr Duško Pejović je naglasio da je DRI, u saradnji sa UNDP-om i SIDA-om, značajno unapredila svoje revizorske kapacitete.

Unapređenju kapaciteta doprineće i ovih 120 laptop računara koji su DRI donirani u okviru projekta „Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama“, rekao je dr Pejović.

Po rečima dr Pejovića, doniranje računara predstavlja deo glavne aktivnosti projekta, a to je uvođenje sistema za automatizovano digitalno sprovođenje i praćenje postupka revizije (AMS).

Cilj uvođenja ovog sistema je unapređenje kvaliteta postupka revizije. U toku je izrada ovog softvera i državni revizori će uskoro moći da ga testiraju, rekao je dr Pejović.

Uvođenje novog softvera za sprovođenje i praćenje postupka revizije olakšaće planiranje revizija, obezbediće bazu podataka svih subjekata revizije, biće omogućeno praćenje toka revizije, zatim, statusa preporuka, i prijava, kao i elektronsko upravljanje dokumentima u reviziji. DRI će biti među prvim državnim organima koji će digitalizovati svoje procese.

Ola Anderson, šef Odeljenja za razvojnu saradnju Ambasade Švedske u Srbiji istakao je da odgovorno upravljanje javnim finansijama, kako na centralnom, tako i na lokalnom nivou je od ključnog značaja za kreiranje okruženja u kome su ljudska prava svih građana poštovana.

Za kreiranje ovakvog okruženja, veoma važnu ulogu imaju mehanizmi unutrašnje i spoljne kontrole, a jedan od najznačajnijih je svakako DRI koju Vlada Švedske kroz ovaj program podržava već nekoliko godina, rekao je Anderson i dodao da je Švedska od 2001. godine, za finansiranje projekata u Srbiji izdvojila blizu 250 miliona evra.

Fransin Pikap, stalna predstavnica UNDP u Srbiji je naglasila da organizacija koju predstavlja, uz podršku Vlade Švedske, nastavlja da jača kapacitete Državne revizorske institucije kako bi nastavila da izrađuje blagovremene i kvalitetne revizije trošenja javnih sredstava.

Imajući u vidu da su približno 11.000 budžetskih korisnika u Srbiji subjekti revizije DRI, jasno je da je IT oprema koju smo danas uručili preko potrebna, navela je Pikap.

Očekujemo da će pomoću ove opreme DRI raditi još efikasnije, što će uticati i na povećanje transparentnosti i odgovornosti u korišćenju javnih sredstava, naglasila je Pikap i dodala da građani, koji su i poreski obveznici, imaju pravo da očekuju odgovorno upravljanje javnim finansijama, jer je ono neophodan uslov za efikasno pružanje javnih usluga.

Donacija 120 računara Državnoj revizorskoj instituciji jedna je od aktivnosti u okviru projekta „Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama“, koji iznosom od tri miliona dolara finansira Vlada Švedske, a sprovodi UNDP. Cilj ove inicijative je unapređenje rada javnih institucija nadležnih za sprovođenje reforme javnih finansija.