Zaposleni u DRI učestvovali na radionici o reviziji finansijskih izveštaja

26. februar 2019. godina
Zaposleni u DRI učestvovali na radionici o reviziji finansijskih izveštaja

Ovlašćeni državni revizori i državni revizori, viši i samostalni savetnici, savetnici i mlađi savetnici, učestvovali su na radionici „Revizija finansijskih izveštaja“ koja je održana u Beogradu 25. i 26. februara 2019. godine.

Zaposleni u Državnoj revizorskoj instituciji (DRI) u Beogradu, kao i u regionalnim jedinicama DRI u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, pohađali su predavanja na kojima je bilo reči o stalnoj i obrtnoj imovini, potraživanjima, obavezama, prihodima i rashodima, koja su održali predavači iz Državne revizorske institucije.

Predavači tokom radionice bili su vrhovni državni revizori Danimir Vulinović, Stojanka Milovanović, Snežana Trnjaković i Ivica Gavrilović, kao i vrhovni državni revizor po ovlašćenju Slobodan Mijailović. Takođe, na skupu su o pomenutim temama svoje znanje i iskustvo sa kolegama podelili i državni revizori Gordana Uzelac i Dragan Golubović, kao i viši savetnici Željko Krstić, Zoran Stepanović i Željko Motić.

Održavanje radionice podržao je projekat „Unapređenje revizije na lokalnom nivou za efikasnije upravljanje javnim finansijama“, koji sprovode Državna revizorska institucija i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), uz podršku Vlade Švajcarske.