Arhiva saopštenja, 2015. godina

Institucija obavestila članove Odbora za finansije o novinama o radu i izveštajima o revizijama sprovedenim tokom  2015. godini

29

decembar

Institucija obavestila članove Odbora za finansije o novinama o radu i izveštajima o revizijama sprovedenim tokom 2015. godini

29. decembar 2015. godina

Radoslav Sretenović, generalni državni revizor, predstavio je danas članovima Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nalaze iz izveštaja o revizijama sprovedenim tokom 2015. godine.

Državna revizorska institucija predstavila nalaze iz izveštaja o revizijama koje je sprovela tokom 2015. godine

24

decembar

Državna revizorska institucija predstavila nalaze iz izveštaja o revizijama koje je sprovela tokom 2015. godine

24. decembar 2015. godina

Državna revizorska institucija, sprovođenjem revizija tokom 2015. godine, obuhvatila je podatke iz finansijskih izveštaja koji se odnose na prihode i primanja u iznosu od 2.638,7 milijardi dinara, rashode i izdatke u iznosu od 1.979,0 milijardi dinara, nefinansijsku imovinu u iznosu od 793,0 milijardi dinara, finansijsku imovinu u iznosu od 3.286,5 milijardi dinara i obaveze u iznosu od 3.720,0 milijardi dinara, rekao je Radoslav Sretenović, generalni državni revizor. On je danas na konferenciji za novinare predstavio nalaze koje se odnose na 174 izveštaja o reviziji.

Upravljanje finansijama u savremenim uslovima poslovanja

04

decembar

Upravljanje finansijama u savremenim uslovima poslovanja

04. decembar 2015. godina

Državna revizorska institucija je tokom 2015. godine sprovela reviziju dve vrlo značajne uprave u okviru Ministarstva finansija, kada su u pitanju prihodi budžeta Republike Srbije – Uprave carina i Poreske uprave, rekao je Radoslav Sretenović, generalni državni revizor.

Savetovanje za predstavnike zdravstvenih ustanova u državnoj svojini

04

decembar

Savetovanje za predstavnike zdravstvenih ustanova u državnoj svojini

04. decembar 2015. godina

Republički fond za zdravstveno osiguranje i korisnici sredstava RFZO-a tokom 2014. godine izvršili su nabavku dobara i usluga u iznosu od 265.691 hiljadu dinara bez poštovanja propisa koji regulišu javne nabavke, rekla je Radulka Urošević, vrhovni državni revizor u Sektoru za reviziju organizacija obaveznog socijalnog osiguranja.

Političkim strankama uručeni konačni izveštaji o reviziji

27

novembar

Političkim strankama uručeni konačni izveštaji o reviziji

27. novembar 2015. godina

Državna revizorska institucija uručila je danas Srpskoj naprednoj stranci, Socijalističkoj partiji Srbije i Demokratskoj stranci konačne izveštaje o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja za 2014. godinu.

Vrhovne revizorske institucije i informacione tehnologije

23

novembar

Vrhovne revizorske institucije i informacione tehnologije

23. novembar 2015. godina

Revizija informacionih sistema je sledeći korak u poboljšanju kvaliteta i obuhvata revizija, rekao je Radoslav Sretenović, predsednik Državne revizorske institucije otvarajući dvodnevnu radionicu „Primena INTOSAI priručnika za IT reviziju i iskustva službi za IT podršku u vrhovnim revizorskim institucijama“ koja se održava u Beogradu.

Unapređenje upravljanja javnim finansijama na lokalnom nivou

16

novembar

Unapređenje upravljanja javnim finansijama na lokalnom nivou

16. novembar 2015. godina

Situacija u jedinicama lokalne samouprave nije sjajna, što se može videti iz izveštaja o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta i pravilnosti poslovanja gradova i opština, rekao je dr Duško Pejović, vrhovni državni revizor u Sektoru za reviziju budžeta lokalnih vlasti.

Državna revizorska institucija uručila političkim strankama predloge izveštaja o reviziji

13

novembar

Državna revizorska institucija uručila političkim strankama predloge izveštaja o reviziji

13. novembar 2015. godina

Državna revizorska institucija uručila je danas Srpskoj naprednoj stranci, Socijalističkoj partiji Srbije i Demokratskoj stranci predlogeizveštaja o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja za 2014. godinu.

Državna revizorska institucija uručila političkim strankama nacrte izveštaja o reviziji

14

oktobar

Državna revizorska institucija uručila političkim strankama nacrte izveštaja o reviziji

14. oktobar 2015. godina

Državna revizorska institucija je uručila juče Srpskoj naprednoj stranci, Socijalističkoj partiji Srbije i Demokratskoj stranci nacrte izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja za 2014. godinu.

Predstavnici Institucije stažisti u Evropskom revizorskom sudu

08

oktobar

Predstavnici Institucije stažisti u Evropskom revizorskom sudu

08. oktobar 2015. godina

Jelena Vujanić i Vojislav Popović, savetnici u Državnoj revizorskoj instituciji, počeli su u oktobru program stažiranja u Evropskom revizorskom sudu. Mlade kolege boraviće u Luksemburgu narednih pet meseci, do 29. februara 2016. godine. Tokom petomesečnog stažiranja Vojislav Popović će raditi u Komori 2 - Evropski fond za regionalni razvoj, saobraćaj i energiju, a Jelena Vujanić u Komori 4 – Istraživanje i interne politike.

Državna revizorska institucija objavila nove izveštaje o reviziji

07

oktobar

Državna revizorska institucija objavila nove izveštaje o reviziji

07. oktobar 2015. godina

Državna revizorska institucija je završila Izveštaj o reviziji završnog računa i pravilnosti poslovanja Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu za 2014. godinu, izveštaje o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta i pravilnosti poslovanja gradskih opština Grada Beograda – Voždovca i Savskog venca za 2014. godinu, kao i Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“, Aleksinac za 2014. godinu.

Susret predsednika vrhovnih revizorskih institucija Srbije i Poljske

06

oktobar

Susret predsednika vrhovnih revizorskih institucija Srbije i Poljske

06. oktobar 2015. godina

Predsednik Državne revizorske institucije Radoslav Sretenović sastao se u Varšavisa predsednikom vrhovne revizorske institucija Poljske Kristofom Kviatkovskim. Dva predsednika su, tokom bilateralnog sastanka, razgovarala o organizacionim strukturama i nadležnostima dveju institucija i mogućim oblastima za uspostavljanje bilateralne saradnje.

Instituciji i Sretenoviću priznanje od Saveza računovođa i revizora Srbije

29

septembar

Instituciji i Sretenoviću priznanje od Saveza računovođa i revizora Srbije

29. septembar 2015. godina

Savez računovođa i revizora Srbije dodelio je danas plakete Radoslavu Sretenoviću, generalnom državnom revizoru, i Ljubici Janković Andrijević, vrhovnom državnom revizoru, kao i zahvalnicu Državnoj revizorskoj instituciji za dugogodišnju i uspešnu saradnju.

Završeni prvi izveštaji o reviziji u 2015. godini

24

septembar

Završeni prvi izveštaji o reviziji u 2015. godini

24. septembar 2015. godina

Državna revizorska institucija je završila i objavila prve izveštaje o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja iz Programa revizije za 2015. godinu.

Sretenović za NIN: I ministri krše zakon

28

avgust

Sretenović za NIN: I ministri krše zakon

28. avgust 2015. godina

Radoslav Sretenović, generalni državni revizor i predsednik Državne revizorske institucije, u nedeljniku NIN o izveštaju o reviziji svrsishodnosti poslovanja „Raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srbije“, zapošljavanju kadrova u Instituciji, nepravilnostima subjekata revizije…

Država nema evidenciju imovine, zato godinama gubi značajne prihode

17

jul

Država nema evidenciju imovine, zato godinama gubi značajne prihode

17. jul 2015. godina

Republika Srbija nema tačne podatke o broju i vrednosti svoje nepokretne imovine, zbog nepostupanja nadležnih organa i korisnika i manjkavosti propisa, izjavio je danas Radoslav Sretenović, predsednik Državne revizorske institucije. Predstavljajući Izveštaj o reviziji svrsishodnosti poslovanja „Raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srbije“, Sretenović je naglasio da Vlada nema kontrolu nad raspolaganjem nepokretnostima zbog nepostojana centralizovanog sistema, kao i neodgovornog ponašanja korisnika i nadležnih organa.

Neophodna saradnja interne i eksterne revizije

14

jul

Neophodna saradnja interne i eksterne revizije

14. jul 2015. godina

Državna revizorska institucija vrlo često upućuje subjektima revizije preporuke da uspostave internu finansijsku kontrolu i internu reviziju. To znači da stanje u ovoj oblasti nije zadovoljavajuće, rekao je Radoslav Sretenović, predsednik Državne revizorske institucije. On je, otvarajući konferenciju „Saradnja Državne revizorske institucije i internih revizora u javnom sektoru“, naglasio da brojni subjekti u svojim sistematizacijama nisu ni predvideli radna mesta za internu finansijsku kontrolu i internu reviziju.

Predstavnici Državne revizorske institucije i članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava boravili u studijskoj poseti Glavnoj službi za reviziju javnog sektora Republike Srpske i Narodnoj skupštini Republike Srpske

15

jun

Predstavnici Državne revizorske institucije i članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava boravili u studijskoj poseti Glavnoj službi za reviziju javnog sektora Republike Srpske i Narodnoj skupštini Republike Srpske

15. jun 2015. godina

Predstavnici Državne revizorske institucije na čelu sa predsednikom Institucije Radoslavom Sretenovićem i članoviOdbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava na čelu sa predsednikom Odbora Veroljubom Arsićemboravili su u studijskoj poseti Glavnoj službi za reviziju javnog sektora Republike Srpske 11. i 12. juna 2015. godine.

Potpisan Memorandum o saradnji Državne revizorske institucije i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

10

jun

Potpisan Memorandum o saradnji Državne revizorske institucije i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

10. jun 2015. godina

Predsednik Državne revizorske institucije Radoslav Sretenović i potpredsednik Narodne skupštine i predsednik Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Veroljub Arsić potpisali su danas Memorandum o saradnji Odbora i Institucije.

Državna revizorska institucija počela reviziju političkih stranaka

10. jun 2015. godina

Državna revizorska institucija počela je sprovođenje revizije finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja za 2014. godinu Srpske napredne stranke, Socijalističke partije Srbije i Demokratske stranke.

Državna revizorska institucija podnela krivične prijave

03. jun 2015. godina

Državna revizorska institucija, tokom sprovođenja revizije finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodokanal“ u Somboru za 2014. Godinu, podnela je juče Višem javnom tužilaštvu u Somboru krivičnu prijavu protiv D.B. blagajnice u ovom javnom preduzeću zbog osnovane sumnje da je izvršila krivično delo pronevere iz člana 364. Krivičnog zakonika u sticaju sa krivičnim delom računarske prevare iz člana 301. Krivičnog zakonika Republike Srbije i time nanela imovinsku štetu preduzeću u iznosu od 6,5 miliona dinara.

Državna revizorska institucija izdala zaključke o sprovođenju revizije političkih stranaka

01

jun

Državna revizorska institucija izdala zaključke o sprovođenju revizije političkih stranaka

01. jun 2015. godina

Državna revizorska institucija, na osnovu Programa revizije za 2015. godinu, koji je doneo Savet, izdala je danas zaključke o sprovođenju revizije finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja za 2014. godinu za političke stranke čija je revizija planirana Programom.

Odsustvo javne odgovornosti na nivou lokalnih vlasti

29

maj

Odsustvo javne odgovornosti na nivou lokalnih vlasti

29. maj 2015. godina

Ključni problemi kada je u pitanju upravljanje javnim finansijama na lokalnom nivou su nedovoljno efikasno korišćenje javnih sredstava, upravljanje javnom imovinom i nedovoljno poštovanje zakona, propisa i procedura, što jasno ukazuje na odsustvo javne odgovornosti, rekao je Radoslav Sretenović, predsednik Državne revizorske institucije. On je na skupu "Unapređenje upravljanja javnim finansijama na lokalnom nivou" naglasio da postoje nepravilnosti u oblasti izdavanja poslovnog prostora u zakup i pozvao državu da što pre obrati pažnju na ovaj problem.

Uloga i značaj interne i eksterne revizije u unapređenju upravljanja javnim finansijama na lokalnom nivou

28

maj

Uloga i značaj interne i eksterne revizije u unapređenju upravljanja javnim finansijama na lokalnom nivou

28. maj 2015. godina

Interni revizori, zaposleni u lokalnim vlastima prisustvovali su danas prvoj radionici posvećenoj saradnji internih i eksternih revizora na lokalnom nivou. Na radionici pod nazivom „Uloga i značaj interne i eksterne revizije u unapređenju upravljanja javnim finansijama na lokalnom nivou“ iskustva su podelili interni revizori iz Čačka, Novog Pazara, Valjeva, Rume, Pirota, Užica, Loznice, Ljubovije, Vrbasa, Kruševca, Kragujevca, Aleksandrovca, Novog Beograda i Čukarice.

Započete revizije

30

april

Započete revizije

30. april 2015. godina

Državna revizorska institucija podnela nove prijave

01. april 2015. godina

Državna revizorska institucija je podnela prekršajnim sudovima još devet zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, a tužilaštvu jednu prijavu za privredni prestup i to protiv odgovornih lica u Opštini Bor, Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, Kliničkom centru Kragujevac i Kliničkom centru Srbije.


Predstavnici Evropskog revizorskog suda i Evropskog parlamenta posetili Instituciju

20

mart

Predstavnici Evropskog revizorskog suda i Evropskog parlamenta posetili Instituciju

20. mart 2015. godina

Radoslav Sretenović, predsednik Državne revizorske institucije sastao se juče sa Ištvanom Fazakašem, članom Evropskog revizorskog suda i Igorom Šoltesom, poslanikom u Evropskom parlamentu i potpredsednikom Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Srbije EU. Na sastanku u Državnoj revizorskoj instituciji razmotreni su rezultati koje Institucija do sada postigla, izazovi sa kojima se suočava, kao i druga važna pitanja od zajedničkog interesa.

Državna revizorska institucija podnela nove prijave

19. mart 2015. godina

Državna revizorska institucija je podnela prekršajnim sudovima sudovima i Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki 204 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, a nadležnim tužilaštvima 17 krivičnih prijava i 19 prijava za privredni prestup. Institucija je podnela prijave protiv odgovornih lica u subjektima revizije nakon objavljivanja 134 izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja za 2013. godinu, a u okviru Programa revizije za 2014. godinu.

Završen tvining projekat „Jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije“

18

mart

Završen tvining projekat „Jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije“

18. mart 2015. godina

Državna revizorska institucija svečano je danas u Narodnoj skupštini obeležila završetak tvining projekta "Jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije“, koji je Evropska unija finansirala sa 1,4 miliona evra. Na skupu je poručeno da poreski obveznici u svim državama članicama Evropske unije i državama kandidata za članstvo, imaju pravo da budu obavešteni o tome kako se troši njihov novac.


Članovi Pododbora za razmatranje izveštaja o obavljenim revizijama Državne revizorske institucije posetili Instituciju

11

mart

Članovi Pododbora za razmatranje izveštaja o obavljenim revizijama Državne revizorske institucije posetili Instituciju

11. mart 2015. godina

Članovi novoformiranog Pododbora za razmatranje izveštaja o obavljenim revizijama Državne revizorske institucije Narodne skupštine prvi put su juče posetili Državnu revizorsku instituciju i dogovorili konkretniju saradnju radi efikasnije kontrole trošenja javnih sredstava.

Održan okrugli sto Državne revizorske institucije i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

24

februar

Održan okrugli sto Državne revizorske institucije i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

24. februar 2015. godina

Stručnjaci na tvining projektu „Jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije“ predstavili su danas u Narodnoj skupštini predstavnicima Državne revizorske institucije i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava dobre prakse saradnje vrhovnih revizorskih institucija i parlamenta.


Državna revizorska institucija predstavila članovima Odbora za finansije nalaze iz izveštaja o revizijama sprovedenim tokom 2014. godine

26. januar 2015. godina

Radoslav Sretenović, generalni državni revizor, predstavio je danas na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nalaze iz 134 izveštaja o reviziji koje je Državna revizorska institucija sprovela tokom 2014. godine.