Arhiva saopštenja, 2017. godina

Studijska poseta VRI Letonske Republike

18

decembar

Studijska poseta VRI Letonske Republike

18. decembar 2017. godina

U okviru tvining lajt projekta „Kontrola kvaliteta revizija u Državnoj revizorskoj isntituciji“ koji vrhovna revizorska institucija Letonijesprovodi u korist Državne revizorske institucije, delegacija Institucije boravila je u Rigiod 11. do 15. decembra 2017. godine, gde se upoznala sa praktičnim procesima kontrole kvaliteta i uveravanja u kvalitet revizija.

Učešće na Forumu VRI Istočnog partnerstva i država kandidata za pristupanje Evropskoj uniji

15

decembar

Učešće na Forumu VRI Istočnog partnerstva i država kandidata za pristupanje Evropskoj uniji

15. decembar 2017. godina

Delegacija Državne revizorske institucije učestvovala je, na poziv generalnog revizora Letonske Republike, na Forumu vrhovnih revizorskih institucija Istočnog partnerstva i država kandidata za pristupanje Evropskoj uniji, održanom u Rigi 13-14. decembra 2017. godine. Pored predstavnika vrhovnih revizorskih institucija Letonije i Srbije, na Forumu su učesvovale i kolege iz VRI Gruzije, Moldavije i Ukrajine, uz podršku VRI Švedske.

Održana radionica „Metodologija revizije informacionih tehnologija“

14

decembar

Održana radionica „Metodologija revizije informacionih tehnologija“

14. decembar 2017. godina

U Beogradu je 12. i 13. decembra 2017. godine, u organizaciji Državne revizorske institucije Srbije održana radionica „Metodologija revizije informacionih tehnologija“.

DRI održala radionicu: „Interni revizor koji dodaje vrednost u jedinici lokalne samouprave“

11

decembar

DRI održala radionicu: „Interni revizor koji dodaje vrednost u jedinici lokalne samouprave“

11. decembar 2017. godina

Državna revizorska institucija održala je u Beogradu i Novom Sadu, 4. i 8. decembra 2017. godine, radionice na temu „Interni revizor koji dodaje vrednost u jedinici lokalne samouprave“.

Održana konferencija FINIZ 2017

04

decembar

Održana konferencija FINIZ 2017

04. decembar 2017. godina

Predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor, Radoslav Sretenović, učestvovao je na četvrtoj Međunarodnoj naučnoj konferenciji FINIZ, održanoj na Univerzitetu Singidunum, 1. decembra 2017. godine.

Leskovac: Održano predavanje “Dosadašnja iskustva Državne revizorske institucije u postupku sprovođenja revizije finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja jedinica lokalne samouprave”

07

novembar

Leskovac: Održano predavanje “Dosadašnja iskustva Državne revizorske institucije u postupku sprovođenja revizije finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja jedinica lokalne samouprave”

07. novembar 2017. godina

Vrhovni držani revizor Sektora za reviziju budžeta lokalnih vlasti, dr Duško Pejović i državni revizor Stojanka Milovanović, održali su danas u Leskovcu predavanje na temu dosadašnjeg iskustva Državne revizorske institucije u postupku sprovođenja revizije finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja jedinica lokalne samouprave. Predavanju je prisustvovalo 140 predstavnika iz 35 lokalnihs amouprava južne Srbije.

Šabac: Održano predavanje “Dosadašnja iskustva Državne revizorske institucije u postupku sprovođenja revizije finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja jedinica lokalne samouprave”

02

novembar

Šabac: Održano predavanje “Dosadašnja iskustva Državne revizorske institucije u postupku sprovođenja revizije finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja jedinica lokalne samouprave”

02. novembar 2017. godina

Vrhovni držani revizor Sektora za reviziju budžeta lokalnih vlasti, dr Duško Pejović i državni revizor Stojanka Milovanović, održali su danas u Šapcu predavanje na temu dosadašnjeg iskustva Državne revizorske institucije u postupku sprovođenja revizije finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja jedinica lokalne samouprave. Predavanju je prisustvovalo 50 predstavnika iz 15 lokalnih samouprava zapadne Srbije.

Održano predavanje “Dosadašnja iskustva Državne revizorske institucije u postupku sprovođenja revizije finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja jedinica lokalne samouprave”

25

oktobar

Održano predavanje “Dosadašnja iskustva Državne revizorske institucije u postupku sprovođenja revizije finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja jedinica lokalne samouprave”

25. oktobar 2017. godina

Vrhovni držani revizor Sektora za reviziju budžeta lokalnih vlasti, dr Duško Pejović i državni revizor Stojanka Milovanović, održali su danas u Aranđelovcu predavanje na temu dosadašnjeg iskustva Državne revizorske institucije u postupku sprovođenja revizije finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja jedinica lokalne samouprave. Predavanju je prisustvovalo 62 predstavnika iz 21 lokalne samouprave.

Održana  finalna konferencija: Na putu ka Evropskoj uniji i zdravoj životnoj sredini

23

oktobar

Održana finalna konferencija: Na putu ka Evropskoj uniji i zdravoj životnoj sredini

23. oktobar 2017. godina

Predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor, Radoslav Sretenović, učestvovao je danas na finalnoj konferenciji „Na putu ka EU i zdravoj životnoj sredini: Koji su uslovi u pogledu eko-finasiranja u lokalnim zajednicama“ održanoj u Beogradu. Na konferenciji je predstavljeno istraživanje na ovu temu, koje je Centar za evropske politike (CEP) sproveo sa Ekološkim centrom Stanište, u okviru CSOnnect institucionalnog granta.

Sastanak DRI sa Odborom za kontrolu službi bezbednosti Narodne skupštine

17

oktobar

Sastanak DRI sa Odborom za kontrolu službi bezbednosti Narodne skupštine

17. oktobar 2017. godina

U prostorijama Državne revizorske institucije, održan je redovni sastanak predsednika DRI Radoslava Sretenovića i Igora Bečića, predsednika Odbora za kontrolu službi bezbednosti Narodne skupštine.

Održana radionica „Međunarodni standardi vrhovnih revizorskih institucija (ISSAI) za uveravanje u kvalitet i kontrolu kvaliteta”

16

oktobar

Održana radionica „Međunarodni standardi vrhovnih revizorskih institucija (ISSAI) za uveravanje u kvalitet i kontrolu kvaliteta”

16. oktobar 2017. godina

U okviru Tvining lajt projekta pod nazivom „Kontrola kvaliteta revizija u Državnoj revizorskoj instituciji”, koji VRI Letonske Republike sprovodi u korist Državne revizorske institucije Republike Srbije, u periodu od 10. do 13. oktobra organizovana je radionica pod nazivom „Međunarodni standardi vrhovnih revizorskih institucija (ISSAI) za uveravanje u kvalitet i kontrolu kvaliteta”.

Godišnji sastanak Kontakt komiteta predsednika VRI zemalja članica EU

16

oktobar

Godišnji sastanak Kontakt komiteta predsednika VRI zemalja članica EU

16. oktobar 2017. godina

U organizaciji Evropskog revizorskog suda, u Luksemburgu je 12. i 13. oktobra održan godišnji sastanak Kontakt komiteta predsednika vrhovnih revizorskih institucija zemalja članica Evropske unije i Evropskog revizorskog suda.

Državna revizorska institucija predsedavala sastankom predsednika Mreže vrhovnih revizorskih institucija država kandidata i potencijalnih kandidata za pristupanje Evropskoj uniji i Evropskog revizorskog suda

11

oktobar

Državna revizorska institucija predsedavala sastankom predsednika Mreže vrhovnih revizorskih institucija država kandidata i potencijalnih kandidata za pristupanje Evropskoj uniji i Evropskog revizorskog suda

11. oktobar 2017. godina

Predsednik Državne revizorske institucije, Radoslav Sretenović, i predsednik Evropskog revizorskog suda, Klaus-Hajner Lene, otvorili su danas sastanakpredsednika Mreže vrhovnih revizorskih institucija država kandidata i potencijalnih kandidata za pristupanje Evropskoj uniji i Evropskog revizorskog suda (u daljem tekstu: Mreža), održan u Luksemburgu u prostorijama Evropskog revizorskog suda. Sastankom je predsedavala Državna revizorska institucija.

Prvi godišnji sastanak i seminar EUROSAI Radne grupe za reviziju opština

09

oktobar

Prvi godišnji sastanak i seminar EUROSAI Radne grupe za reviziju opština

09. oktobar 2017. godina

Delegacija Državne revizorske institucije koju su činili dr Duško Pejović, vrhovni državni revizor, Slavica Đurić, državni revizor i Tomislav Jovanović, viši savetnik za evropkse integracije,učestvovalaje u radu prvoggo dišnjeg sastanka EUROSAI Radne grupe za reviziju opština i prvog seminarana temu revizijeopština za vrhovne revizorske institucije članice EUROSAI, održanim u Rigi, Letonija, od 5. do 7. oktobra 2017. godine, u organizaciji VRI Letonije i VRI Litvanije.Sastanku je prisustvovalo 64 učesnika iz 30 zemalja.

Održana prva regionalna radionica na temu „Proces planiranja revizije finansijskih izveštaja“

06

oktobar

Održana prva regionalna radionica na temu „Proces planiranja revizije finansijskih izveštaja“

06. oktobar 2017. godina

U okviru Mreže vrhovnih revizorskih institucija država kandidata i potencijalnih kandidata za pristupanje EU i Evropskog revizorskog suda,auz podršku vrhovne revizorske institucije Švedske, u Sarajevu je, od 3. do 5. oktobra 2017. godine, održana prva regionalna radionica na temu „Proces planiranja revizije finansijskih izveštaja“ na kojoj je učešće uzela i delegacija Državne revizorske institucije.

Sastanak Evropske komisije i DRI

04

oktobar

Sastanak Evropske komisije i DRI

04. oktobar 2017. godina

Predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor, Radoslav Sretenović, održao je danas sastanak sa predstavnicima Evropske komisije u prostorijama Državne revizorske institucije, a u vezi sa Pregovaračkim poglavljem 32 – finansijska kontrola.

Predstavnici Institucije stažisti u Evropskom revizorskom sudu

02

oktobar

Predstavnici Institucije stažisti u Evropskom revizorskom sudu

02. oktobar 2017. godina

Ana Košela i Živan Marinković, mlađi savetnici u Državnoj revizorskoj instituciji, započeli su 1. oktobra 2017. godine program stažiranja u Evropskom revizorskom sudu u Luksemburgu. Mlade kolege će u Luksemburgu biti do 28. februara 2018. godine.

Svečano otvaranje Tvining lajt projekta  „Kontrola kvaliteta revizija u Državnoj revizorskoj instituciji”

22

septembar

Svečano otvaranje Tvining lajt projekta „Kontrola kvaliteta revizija u Državnoj revizorskoj instituciji”

22. septembar 2017. godina

Državna revizorska institucija Republike Srbije (DRI) u saradnji sa Državnom revizorskom institucijom Letonske Republike ozvaničila je danas početak međusobne saradnje u okviru Tvining lajt projekta pod nazivom „Kontrola kvaliteta revizija u Državnoj revizorskoj instituciji”,koji vrhovnarevizorska (VRI) institucija Letonske Republike sprovodi u korist vrhovne revizorske institucije Republike Srbije.

DRI predstavila Izveštaj o radu za 2016. godinu Odboru za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

31

avgust

DRI predstavila Izveštaj o radu za 2016. godinu Odboru za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

31. avgust 2017. godina

Predsednik Državne revizorske institucije, Radoslav Sretenović predstavio je izveštaj o radu Državne revizorske institucije za 2016. godinu članovima Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava na 27. sednici održanoj 30. avgusta 2017. godine u Novom Sadu.

Održane prezentacije o Okviru za merenje učinka VRI i Ulozi VRI u praćenju realizacije ciljeva održivog razvoja

18

avgust

Održane prezentacije o Okviru za merenje učinka VRI i Ulozi VRI u praćenju realizacije ciljeva održivog razvoja

18. avgust 2017. godina

Direktor Razvojne inicijative INTOSAI (IDI), Einar Gorisen, održao je danas prezentacije o Okviru za merenje učinka VRI i Ulozi VRI u praćenju sprovođenja ciljeva održivog razvoja, za predstavnike Državne revizorske institucije i njene partnere. Prvom delu prezentacija prisustvovali su članovi Saveta i vrhovni državni revizori, a u drugom delu predstavnicima DRI pridružili su se i Slavica Đukić Dejanović, ministar bez portfelja zadužen za demografiju i populacionu politiku i šef Međuresorne radne grupe za sprovođenje Agende Ujedinjenih nacija (UN) o održivom razvoju do 2030. godine, sa saradnicima, kao i predstavnici Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) Steliana Nedera i Biljana Ledeničan, kao i Snežana Vojčić iz Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju (SIDA).

Predstavnici DRI učesnici seminara „Metodologija procene učinka upravljanja javnim dugom“

11

avgust

Predstavnici DRI učesnici seminara „Metodologija procene učinka upravljanja javnim dugom“

11. avgust 2017. godina

Predstavnice Državne revizorske institucije Mirjana Gačević, ovlašćeni državni revizor i Milena Leković, savetnik u reviziji učestvovale su od 7. do 11. avgusta 2017. godine na seminaru, koji je pod nazivom „Metodologija procene učinka upravljanja javnim dugom“, održan u Beču.

Održana konferencija  „Značaj interne kontrole za efikasno i efektivno sprovođenje javnih nabavki“

27

jul

Održana konferencija „Značaj interne kontrole za efikasno i efektivno sprovođenje javnih nabavki“

27. jul 2017. godina

Predstavnici Državne revizorske institucije učestvovalisu na konferenciji pod nazivom „Značaj interne kontrole za efikasno i efektivno sprovođenje javnih nabavki“, održanoj u Aranđelovcu 25. i 26. jula i organizovanoj od strane Sektora za internu kontrolu i internu reviziju Ministarstva finansija.

Radna poseta Državne revizorske institucije Republike Makedonije

20

jul

Radna poseta Državne revizorske institucije Republike Makedonije

20. jul 2017. godina

Delegacija Državne revizorske institucije Republike Makedonije koju su činili Tanja Janevska pomoćnik generalnog državnog revizora, Branko Smilevski rukovodilac revizije, Sašo Jakovčevski pomoćnik rukovodioca revizije i Vladimir Nikoloski revizor, boravila je u radnoj poseti Državnoj revizorskoj instituciji Republike Srbije u periodu 18-19. jula 2017. godine.

Održan Seminar za vrhovne revizorske institucije jugoistočne Evrope duž inicijative ''Kaiš i put''

17

jul

Održan Seminar za vrhovne revizorske institucije jugoistočne Evrope duž inicijative ''Kaiš i put''

17. jul 2017. godina

Delegacija DRI koji su činili član Saveta Institucije Miroslav Mitrović i vrhovni državni revizor Ivica Gavrilović, učestvovala je u radu Seminara za vrhovne revizorske institucije jugoistočne Evrope duž inicijative ''Kaiš i put'', razvojne strategije koju je predložio kineski predsednik Si Dji Ping 2013. godine. VRI Kine pripisuje veliki značaj profesionalnim razmenama duž inicijative ''Kaiš i put'', sa željom da pojača platforme za zajednički razvoj VRI. U tom kontekstu su VRI Kine i Ministarstvo trgovine Kine, zajednički organizovali seminar koji je održan od 10. do 16. jula 2017. godine u Nandžingu.

Prezentacija rezultata tvining projekta „Jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije“

17

jul

Prezentacija rezultata tvining projekta „Jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije“

17. jul 2017. godina

Državna revizorska institucija sastala se sa članovima Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Narodne skupštine Republike Srbije i Odbora za budžet Evropskog parlamenta, i tom prilikom razgovarala o rezultatima sprovedenog tvining projekta „Jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije“.

Radna poseta Državnoj revizorskoj instituciji Crne Gore

12. jul 2017. godina

Državni revizori Državne revizorske institucije Republike Srbije za IT podršku reviziji, Dragan Stojanović i Dejan Stojiljković boravili su u radnoj poseti Državnoj revizorskoj instituciji Crne Gore u periodu 10-12. jula 2017. godine.

Prvi sastanak INTOSAI Radne grupe za reviziju javnih nabavki

06

jul

Prvi sastanak INTOSAI Radne grupe za reviziju javnih nabavki

06. jul 2017. godina

Delegacija Državne revizorske institucije učestvovala je na prvom sastanku INTOSAI radne grupe za reviziju javnih nabavki, održanom u Lisabonu, Portugal, 4. i 5. jula 2017. godine. Sastanak je organizovan u saradnji vrhovnih revizorskih institucija Portugala i Ruske Federacije.

Studijska poseta GIZ-u na temu upravljanja ljudskim resursima

29

jun

Studijska poseta GIZ-u na temu upravljanja ljudskim resursima

29. jun 2017. godina

Delegacija Državne revizorske institucije boravila je u Frankfurtu, Nemačka, u studijskoj poseti posvećenoj primerima dobre prakse u upravljanju ljudskim resursima u Nemačkoj, u periodu od 26. do 28. juna 2017. godine.

Održan Okrugli sto o ulozi vrhovnih revizorskih institucija u borbi protiv prevara i korupcije

16

jun

Održan Okrugli sto o ulozi vrhovnih revizorskih institucija u borbi protiv prevara i korupcije

16. jun 2017. godina

U Tirani je 14. i 15. juna 2017. godine, u organizaciji VRI Albanije i SIGMA, održan Okrugli sto o ulozi VRI u borbi protiv prevara i korupcije, koji je okupio predstavnike VRI Mreže država kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.

Održana šesta radionica Drugog projekta paralelne revizije svrsishodnosti

10

jun

Održana šesta radionica Drugog projekta paralelne revizije svrsishodnosti

10. jun 2017. godina

U periodu od 5. do 9. juna 2017. godine Državna revizorska institucija Repubike Srbije bila je domaćin šeste radionice posvećene realizaciji Drugog regionalnog projekta paralelne revizije svrsishodnosti koja se sprovodi na temu iz oblasti javnih nabavki.

DRI proslavila prvih deset godina postojanja i rada

08

jun

DRI proslavila prvih deset godina postojanja i rada

08. jun 2017. godina

Državna revizorska institucija obeležila je prvih deset godina postojanja i rada svečanom ceremonijom održanom u Palati Srbija, 7. juna 2017. godine.

Ceremoniji svečanog obeležavanja prve decenije rada prisustvovao je predsednik DRI i generalni državni revizor Radoslav Sretenović, potpredsednica Saveta DRI, Bojana Mitrović, članovi Saveta DRI, sekretar Institucije, zaposleni, izaslanik predsednika Republike Srbije Nikola Selaković, ministri, pomoćnici ministara, državni sekretari, direktori fondova i javnih preduzeća, osamnaest predstavnika VRI uključujući i predstavnike Evropskog revizorskog suda i OECD/SIGMA, kao i predstavnici ambasada i međunarodnih organizacija u Republici Srbiji.

Delegacija DRI učestvovala na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu

05

jun

Delegacija DRI učestvovala na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu

05. jun 2017. godina

Delegacija Državne revizorske institucije, na čelu sa predsednikom i generalnim državnim revizorom, Radoslavom Sretenovićem, učestvovala je na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, Ruska Federacija, od 1. do 3. juna 2017. godine.

Održan 24. UN/INTOSAI Simpozijum

04

jun

Održan 24. UN/INTOSAI Simpozijum

04. jun 2017. godina

Delegacija Državne revizorske institucije na čelu sa potpredsednicom Institucije Bojanom Mitrović, prisustvovala je 24. UN/INTOSAI Simpozijumu, održanom u Beču, Austrija, od 31. maja do 2. juna 2017. godine, koji je organizovan u saradnji Generalnog sekretarijata INTOSAI i Odeljenja UN za ekonomska i socijalna pitanja (UNDESA).

Delegacija DRI učestvovala na 10. Kongresu EUROSAI

26

maj

Delegacija DRI učestvovala na 10. Kongresu EUROSAI

26. maj 2017. godina

Delegacija Državne revizorske institucije, na čelu sa predsednikom i generalnim državnim revizorom, Radoslavom Sretenovićem, učestvovala je na 10. Kongresu Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI), održanom u Istanbulu, Turska, od 22. do 25. maja 2017. godine. Na Kongresu je učestvovalo oko 170 delagata iz 41 VRI članice EUROSAI, a deset VRI učestovalo je u svojstvu posmatrača.

Sastanak službenika za vezu VRI EU i Evropskog revizorskog suda (ERS)

19

maj

Sastanak službenika za vezu VRI EU i Evropskog revizorskog suda (ERS)

19. maj 2017. godina

U Stokholmu, Švedska, je 16. i 17. maja 2017. godine održan sastanak službenika za vezu vrhovnih revizorskih institucija (VRI) Evropske unije (EU) i Evropskog revizorskog suda (ERS), na kom su, u svojstvu posmatrača, učestvovali i predstavnici Državne revizorske institucije Republike Srbije – predsednik Institucije, Radoslav Sretenović i šef Kancelarije predsednika i službenik za vezu, Iva Vasilić.

Zajednički seminar EUROSAI i ECIIA

12

maj

Zajednički seminar EUROSAI i ECIIA

12. maj 2017. godina

Predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor, Radoslav Sretenović, učestvovao je na Zajedničkom seminaru Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI) i Evropske konfederacije institucija za internu reviziju (ECIIA) održanom u Briselu, Belgija, 11. maja 2017. godine.

Uvodni sastanak EUROSAI Radne grupe za reviziju opština

13

april

Uvodni sastanak EUROSAI Radne grupe za reviziju opština

13. april 2017. godina

Delegacija Državne revizorske institucije učestvovala je na uvodnom sastanku EUROSAI Radne grupe za reviziju opština održanom u Viljnusu, Litvanija, od 10. do 12. aprila.

Seminar: Primena ISSAI 300 – Fundamentalna načela revizije svrsishodnosti – iskustva i najbolje prakse

07

april

Seminar: Primena ISSAI 300 – Fundamentalna načela revizije svrsishodnosti – iskustva i najbolje prakse

07. april 2017. godina

Delegacija Državne revizorske institucije prisustvovala je seminaru pod nazivom “Primena ISSAI 300 – Fundamentalna načela revizije svrsishodnosti – iskustva i najbolje prakse“, održanog 5. i 6 aprila 2017. godine u Bratislavi, Slovačka Republika. Delegaciju Institucije činili su predsednik Državne revizorske institucije Radoslav Sretenović,vrhovni državni revizor Svetlana Toma Anokić i vrhovni državni revizor Ivica Gavrilović.

Treći sastanak Radne grupe EUROSAI  za reviziju sredstava dodeljenih za nepogode i katastrofe

03

april

Treći sastanak Radne grupe EUROSAI za reviziju sredstava dodeljenih za nepogode i katastrofe

03. april 2017. godina

Delegacija Državne revizorske institucije boravila je u Rimu, Italija, 30. i 31. marta 2017. godine na trećem sastanku EUROSAI Radne grupe za reviziju sredstava dodeljenih za nepogode i katastrofe. Sastanak je organizovan u saradnji vrhovnih revizorskih institucija Italije i Ukrajine.

Bilateralna poseta VRI Crne Gore Državnoj revizorskoj instituciji

31

mart

Bilateralna poseta VRI Crne Gore Državnoj revizorskoj instituciji

31. mart 2017. godina

Delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore na čelu sa predsednikom Senata dr Milanom Dabovićem, članom Senata dr Branislavom Radulovićem, načelnikom Gagom Gegajem, rukovodiocem Biljanom Bulatović i samostalnim savetnikom Ivanom Čelebić, boravila je u bilateralnoj poseti Državnoj revizorskoj instituciji Republike Srbije, 30. i 31. marta 2017. godine.

Susret generalnih državnih revizora

29

mart

Susret generalnih državnih revizora

29. mart 2017. godina

Predsednik Državne revizorske institucije Republike Srbije Radoslav Sretenović i predsednik Državne revizorske institucije Crne Gore dr Milan Dabović, sastali su se 29. marta u prostorijama Državne revizorske institucije u okviru bilateralne posete delegacije DRI Crne Gore.

Bilateralna poseta Državnom zavodu za reviziju Republike Makedonije

28

mart

Bilateralna poseta Državnom zavodu za reviziju Republike Makedonije

28. mart 2017. godina

Delegacija Državne revizorske institucije, na čelu sa predsednikom Radoslavom Sretenovićem, boravila je u bilateralnoj poseti Državnom zavodu za reviziju Republike Makedonije, 27. marta 2017. godine.

12. sastanak EUROSAI radne grupe za informacione tehnologije

23

mart

12. sastanak EUROSAI radne grupe za informacione tehnologije

23. mart 2017. godina

U periodu od 21. do 22. marta u Bernu je, Švajcarska, održan 12. sastanak EUROSAI radne grupe projekta ITSA (Information Technology Self-Assessment) i ITASA (Information Technology Audit Self-Assessment).

Održana peta radionica Drugog regionalnog projekta paralelne revizije svrsishodnosti

13

mart

Održana peta radionica Drugog regionalnog projekta paralelne revizije svrsishodnosti

13. mart 2017. godina

U periodu od 6. do 10. marta u Skoplju je održana peta radionica posvećena realizaciji Drugog regionalnog projekta paralelne revizije svrsishodnosti koja se sprovodi na temu iz oblasti javnih nabavki.

Predstavnici Institucije stažisti u Evropskom revizorskom sudu

02

mart

Predstavnici Institucije stažisti u Evropskom revizorskom sudu

02. mart 2017. godina

Maja Firanji, savetnik u Državnoj revizorskoj instituciji i Andrija Grujić i Milena Vasiljković, samostalni savetnici u Državnoj revizorskoj instituciji, započeli su 1. marta 2017. godine program stažiranja u Evropskom revizorskom sudu.

Državna revizorska institucija započela nove revizije

22

februar

Državna revizorska institucija započela nove revizije

22. februar 2017. godina

U skladu sa Programom revizije za 2017. godinu, Državna revizorska institucija je započela revizije kod 59 subjekata revizije. Institucija će sprovoditi revizije finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja za 2016. godinu kod sledećih subjekata revizije.


Osmi sastanak EUROSAI Radne grupe za reviziju i etiku

06

februar

Osmi sastanak EUROSAI Radne grupe za reviziju i etiku

06. februar 2017. godina

Delegacija Državne revizorske institucije (DRI) na čelu sa predsednikom i generalnim državnim revizorom Radoslavom Sretenovićem, učestovovala je na osmom sastanku EUROSAI Radne grupe za reviziju i etiku, održanom u Londonu 2. i 3. februara 2017. godine. Domaćin sastanka bila je vrhovna revizorska institucija (VRI) Ujedinjenog Kraljevstva.