Arhiva saopštenja, 2018. godina

Usvojena tri strateška dokumenta značajna za budući rad i razvoj DRI

28

decembar

Usvojena tri strateška dokumenta značajna za budući rad i razvoj DRI

28. decembar 2018. godina

Članovi Saveta Državne revizorske institucije (DRI) usvojili su krajem decembra 2018. godine tri strateška dokumenta značajna za budući rad i razvoj DRI.

Protivgradna zaštita nedovoljno štiti poljoprivredne proizvode

27

decembar

Protivgradna zaštita nedovoljno štiti poljoprivredne proizvode

27. decembar 2018. godina

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), prilikom planiranja sredstava potrebnih za funkcionisanje protivgradne zaštite, distribuciju protivgradnih raketa i održavanje lansirnih stanica, ne obezbeđuje u dovoljnoj meri zaštitu poljoprivrednog proizvoda i poljoprivrednog proizvođača, ključna je poruka Izveštaja o reviziji svrsishodnosti poslovanja „Protivgradna zaštita u Republici Srbiji“.

Javna preduzeća trošila subvencije na tekuće poslovanje i pokriće gubitaka

18

decembar

Javna preduzeća trošila subvencije na tekuće poslovanje i pokriće gubitaka

18. decembar 2018. godina

Osam revidiranih lokalnih vlasti su u periodu od 2015. do 2017. godine odobrile 31 milijardu dinara za tekuće poslovanje i pokriće gubitaka javnih preduzeća, zbog čega su smanjene mogućnosti za unapređenje lokalne infrastrukture, glavni je zaključak Izveštaja o reviziji svrsishodnosti poslovanja „Subvencije jedinica lokalne samouprave javnim preduzećima“.

Konferencija za novinare - Predstavljanje izveštaja o reviziji svrsishodnosti poslovanja „Subvencije jedinica lokalne samouprave javnim preduzećima“

17

decembar

Konferencija za novinare - Predstavljanje izveštaja o reviziji svrsishodnosti poslovanja „Subvencije jedinica lokalne samouprave javnim preduzećima“

17. decembar 2018. godina

Konferencija će biti održana u utorak, 18. decembra 2018. godine u 12,30 u pres centru Udruženja novinara Srbije, Knez Mihailova broj 6/3.

Veći budžeti na lokalnom nivou biće češće revidirani

14

decembar

Veći budžeti na lokalnom nivou biće češće revidirani

14. decembar 2018. godina

Pojedini gradovi u Srbiji poseduju imovinu vrednu više od milijardu dinara, ali ne poseduju evidenciju za nju, izjavio je danas predsednik Državne revizorske institucije (DRI) i generalni državni revizor dr Duško Pejović.

U Skoplju održana regionalna konferencija posvećena borbi protiv korupcije u javnim nabavkama

13

decembar

U Skoplju održana regionalna konferencija posvećena borbi protiv korupcije u javnim nabavkama

13. decembar 2018. godina

Državni revizor Dragan Golubović učestvovao je na regionalnoj konferenciji posvećenoj borbi protiv korupcije u javnim nabavkama održanoj u Skoplju, u Makedoniji.

Predstavnik DRI prisustvovao obuci za predavače za finansijsko upravljanje i kontrolu

13

decembar

Predstavnik DRI prisustvovao obuci za predavače za finansijsko upravljanje i kontrolu

13. decembar 2018. godina

Samostalni savetnik u reviziji Miloš Mandušić pohađao je obuku za predavače za finansijsko upravljanje i kontrolu, održanu u Centru za izuzetnost u finansijama (CEF) od 11. do 13. decembra 2018. godine u Ljubljani.

Dr Pejović predstavio doprinos DRI reformi korporativnog finansijskog izveštavanja

07

decembar

Dr Pejović predstavio doprinos DRI reformi korporativnog finansijskog izveštavanja

07. decembar 2018. godina

Nedovoljno pouzdana računovodstvena evidencija, mogućnost brisanja proknjiženih podataka, mogućnosti zmene naloga bez storniranja, nepouzdanost računovodstvenih programa, predstavljaju samo neke od nalaza na koje držani revizori ukazuju sprovodeći reviziju finansijskih izveštaja, rekao je predsednik Državne revizorske institucije (DRI) i generalni državni revizor dr Duško Pejović.


Iskustva iz revizije poslovanja Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i zdravstvenih ustanova

06

decembar

Iskustva iz revizije poslovanja Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i zdravstvenih ustanova

06. decembar 2018. godina

Vrhovni državni revizor u Sektoru za reviziju organizacija obaveznog socijalnog osiguranja Snežana Trnjaković govorila je danas o dosadašnjim iskustvima iz revizije poslovanja Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstvenih ustanova, uz preporuke za edukaciju i preventivno delovanje, na savetovanju koje se održava u Vrnjačkoj Banji pod nazivom „Zdravstvo u Srbiji – ka funkcionalnijem, efikasnijem i racionalnijem sistemu.

Finansijski planovi DRI razmatrani na sednici Odbora za finansije

06

decembar

Finansijski planovi DRI razmatrani na sednici Odbora za finansije

06. decembar 2018. godina

Predsednik Državne revizorske institucije (DRI) i generalni državni revizor dr Duško Pejović obrazložio je na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Skupštine Srbije Predlog odluke o finansijskom planu DRI za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu i Predlog finansijskog plana DRI za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu.

Predsednik DRI dr Duško Pejović na otvaranju Savetovanja „Zdravstvo u Srbiji – ka funkcionalnijem, efikasnijem i racionalnijem sistemu“

05

decembar

Predsednik DRI dr Duško Pejović na otvaranju Savetovanja „Zdravstvo u Srbiji – ka funkcionalnijem, efikasnijem i racionalnijem sistemu“

05. decembar 2018. godina

Predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor dr Duško Pejović govorio je danas u uvodnom delu savetovanja koje se pod nazivom „Zdravstvo u Srbiji – ka funkcionalnijem, efikasnijem i racionalnijem sistemu“ održava u Vrnjačkoj Banji.

Predsednik DRI sa studentima Ekonomskog fakulteta u Subotici: o transparentnijim i odgovornijim javnim finansijsma

05

decembar

Predsednik DRI sa studentima Ekonomskog fakulteta u Subotici: o transparentnijim i odgovornijim javnim finansijsma

05. decembar 2018. godina

Predsednik Državne revizorske institucije (DRI) i generalni državni revizor dr Duško Pejović predstavio je ulogu DRI u nadzoru nad javnim finansijama na tribini koja je pod nazivom „Otvoreno o korupciji: ka transparentnijim i odgovornijim javnim finansijama“ održana na Ekonomskom fakultetu u Subotici.

Predstavljene aktivnosti eksterne revizije Radnoj grupi Nacionalnog konventa Evropske unije za Poglavlje 32

03

decembar

Predstavljene aktivnosti eksterne revizije Radnoj grupi Nacionalnog konventa Evropske unije za Poglavlje 32

03. decembar 2018. godina

Predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor dr Duško Pejović predstavio je danas izveštaj o realizaciji aktivnosti na temu eksterne revizije na sastanku članova Pregovaračke grupe za poglavlje 32 i Radne grupe Nacionalnog konventa Evropske unije za poglavlje 32.

Jačanje saradnje DRI i Ekonomskog fakulteta u Beogradu

03

decembar

Jačanje saradnje DRI i Ekonomskog fakulteta u Beogradu

03. decembar 2018. godina

Predsednik Državne revizorske institucije (DRI) i generalni državni revizor dr Duško Pejović sastao se danas sa dekanom Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu prof. dr Branislavom Boričićem i profesorom ovog fakulteta dr Milojkom Arsićem.

Delegacija DRI učestvovala na radionici posvećenoj reviziji finansijskih izveštaja u Turskoj

30

novembar

Delegacija DRI učestvovala na radionici posvećenoj reviziji finansijskih izveštaja u Turskoj

30. novembar 2018. godina

Delegacija Državne revizorske institucije (DRI), koju su činili član Saveta Ljiljana Dimitrijević, vrhovni državni revizor u Sektoru za reviziju budžeta lokalnih vlasti Stojanka Milovanović, viši savetnik u reviziji Željko Motić i samostalni savetnik u reviziji Andrija Grujić, učestvovala je na radionici posvećenoj reviziji finansijskih izveštaja održanoj od 26. do 30. novembra u Ankari.

Sastanak DRI i EK - praćenje napretka u Pregovaračkom poglavlju 32

29

novembar

Sastanak DRI i EK - praćenje napretka u Pregovaračkom poglavlju 32

29. novembar 2018. godina

Predsednik Državne revizorske institucije (DRI) i generalni državni revizor dr Duško Pejović sastao se danas sa predstavnicima Evropske komisije sa kojima je razgovarao o napretku ostvarenom u Pregovaračkom poglavlju 32 – Finansijska kontrola, u delu eksterne revizije.

Održana radionica o javnim nabavkama

27

novembar

Održana radionica o javnim nabavkama

27. novembar 2018. godina

Primena Zakona o javnim nabavkama i podzakonskih akata i najčešći oblici nepravilnosti u javnim nabavkama bile su neke od tema radionice održane u Šapcu u organizaciji Misije OEBS.

Digitalizacija postupka revizije već 2020. godine

23

novembar

Digitalizacija postupka revizije već 2020. godine

23. novembar 2018. godina

Državna revizorska institucija (DRI) će imati bolje tehničke mogućnosti za sistemsko praćenje sprovođenja preporuka koje će realizovati u sklopu razvoja prilagođenog softvera za upravljanje revizijama (AMS), čija se nabavka planira za 2019. godinu, a prva primena za 2020. godinu, rekao je predsednik DRI i generalni državni revizor dr Duško Pejović.

Održana radionica o komunikaciji DRI sa zainteresovanim stranama

22

novembar

Održana radionica o komunikaciji DRI sa zainteresovanim stranama

22. novembar 2018. godina

Deo zaposlenih u Državnoj revizorskoj instituciji (DRI) prisustvovao je dvodnevnoj radionici posvećenoj efikasnoj i efektivnoj komunikaciji sa različitim ciljnim grupama i zainteresovanim stranama održanoj 21. i 22. novembra u Ečkoj.

Obaveštenje za subjekte revizije

22

novembar

Obaveštenje za subjekte revizije

22. novembar 2018. godina

Poštovani subjekti revizije,
Na vebsajtu DRI, u meniju Revizije, podmeniju Odazivni izveštaji, nalazi se obrazac za odazivni izveštaj za revizije finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja koji je potrebno preuzeti sa našeg sajta i u tom obrascu nam dostavljati odazivne izveštaje.
Ovaj obrazac možete preuzeti i klikom na sledeći link.

Ceremonija potpisivanja sporazuma o saradnji Misije USAID i lokalnih samouprava

16

novembar

Ceremonija potpisivanja sporazuma o saradnji Misije USAID i lokalnih samouprava

16. novembar 2018. godina

Državna revizorska institucija (DRI) je do sada objavila 1000 izveštaja o reviziji, a skoro polovina izveštaja odnosi se na lokalne samouprave i nijedna nije dobila pozitivnu ocenu, izjavio je danas predsednik DRI i generalni državni revizor dr Duško Pejović.

Razmena iskustva u IT podršci u postupku revizije

15

novembar

Razmena iskustva u IT podršci u postupku revizije

15. novembar 2018. godina

Državni revizor za IT podršku u reviziji Dejan Stojiljković i viši savetnik u reviziji Željko Motić učestvovali su na radionici „IT podrška u postupku revizije i revizijski softver“ održanoj u Tirani 14. i 15. novembra 2018. godine.

Učešće predstavnika  DRI na sastanku Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku u Briselu

07

novembar

Učešće predstavnika DRI na sastanku Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku u Briselu

07. novembar 2018. godina

Predsednik Državne revizorske institucije (DRI) i generalni državni revizor dr Duško Pejović i viši savetnik za evropske integracije, Tomislav Jovanović, učestvovali su na sastanku Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku za praćenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) Srbije Evropskoj uniji održanom danas u Briselu. Predsednik Pejović je predstavio mere i aktivnosti koje je DRIpreduzela od prethodnog sastanka Pododbora.

Predstavnici Državne revizorske institucije održali predavanje na temu: „Revizija svrsishodnosti - planiranje, sprovođenje i izveštavanje“

07

novembar

Predstavnici Državne revizorske institucije održali predavanje na temu: „Revizija svrsishodnosti - planiranje, sprovođenje i izveštavanje“

07. novembar 2018. godina

Viši savetnici u Sektoru za reviziju svrsishodnosti poslovanja Goran Čabarkapa i Dragojle Polić održali su internim revizorima u Republici Srbiji, tokom dve jednodnevne radionice, predavanja o postupku revizije svrsishodnosti.

Državna revizorska institucija domaćin drugog sastanka EUROSAI Radne grupe za reviziju opština

05

novembar

Državna revizorska institucija domaćin drugog sastanka EUROSAI Radne grupe za reviziju opština

05. novembar 2018. godina

Državna revizorska institucija danas i sutra domaćin je evropskim kolegama iz Radne grupe EUROSAI (Evropska organizacija vrhovnih revizorskih institucija) za reviziju opština koji u Beogradu održavaju drugi godišnji sastanak ove Radne grupe i seminar na temu „Finansije lokalnih vlasti: budući izazovi“.

Održan sastanak Nadzornog odbora projekta „Unapređenje finansijske odgovornosti institucija u Srbiji kroz eksternu reviziju“

02

novembar

Održan sastanak Nadzornog odbora projekta „Unapređenje finansijske odgovornosti institucija u Srbiji kroz eksternu reviziju“

02. novembar 2018. godina

Predstavnici Državne revizorske institucije na čelu sa predsednikom DRI i generalnim državnim revizorom dr Duškom Pejovićem održali su danas sastanakNadzornog odbora projekta „Unapređenje finansijske odgovornosti institucija u Srbiji kroz eksternu reviziju“ sa partnerima na projektu i predstavnicima Ambasade Velike Britanije.

Predavanje o unapređenju pisanog izveštavanja

31

oktobar

Predavanje o unapređenju pisanog izveštavanja

31. oktobar 2018. godina

Zaposleni u Državnoj revizorskoj instituciji prisustvuju danas i sutra predavanju pod nazivom "Unapređivanje pisanog izveštavanja".

Pohvalno je što je Državna revizorska institucija definisana u Ustavu Republike Srbije

30

oktobar

Pohvalno je što je Državna revizorska institucija definisana u Ustavu Republike Srbije

30. oktobar 2018. godina

Predsednik Državne revizorske institucije (DRI) i generalni državni revizor dr Duško Pejović rekao je da je pohvalno što je DRI definisana u Ustavu Republike Srbije iako neke evropske zemlje to nisu učinile.

Delegacija DRI učestvovala na sastanku EUROSAI Radne grupe za reviziju i etiku

24

oktobar

Delegacija DRI učestvovala na sastanku EUROSAI Radne grupe za reviziju i etiku

24. oktobar 2018. godina

Predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor dr Duško Pejović i šef Kancelarije predsednika Iva Vasilić Miljić učestvovali su na devetom sastanku Radne grupe za reviziju i etiku Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI) održanom 22. i 23. oktobra 2018. godine u Lisabonu.

Državna revizorska institucija predstavila 1000. izveštaj o reviziji

19

oktobar

Državna revizorska institucija predstavila 1000. izveštaj o reviziji

19. oktobar 2018. godina

Državna revizorska institucija (DRI) predstavila je danas 1000. izveštaj o reviziji. Jubilarni izveštaj o reviziji se odnosi na konsolidovane finansijske izveštaje završnog računa budžeta i pravilnosti poslovanja Grada Užica za 2017. godinu.

Delegacija DRI učestvovala na međunarodnom seminaru u Mađarskoj

19

oktobar

Delegacija DRI učestvovala na međunarodnom seminaru u Mađarskoj

19. oktobar 2018. godina

Delegacija Državne revizorske institucije (DRI), koju su činili ovlašćeni državni revizor Danimir Vulinović, državni revizor Marko Strugarević i samostalni savetnik u reviziji Milena Vasiljković, učestvovala je na međunarodnom seminaru „Revizija preduzeća u vlasništvu lokalnih samouprava“ koji je 18. oktobra 2018. godine održan u Sekešfehervaru, u Mađarskoj.

Delegacija DRI učestvovala na seminaru o metodologiji revizije u Varšavi

18

oktobar

Delegacija DRI učestvovala na seminaru o metodologiji revizije u Varšavi

18. oktobar 2018. godina

Delegacija Državne revizorske institucije koju su činili su državni revizori Aleksandra Marinković Naumovski i Gordana Uzelac, i savetnik Milena Leković učestvovala je na seminaru Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI) posvećenom metodologiji revizije koji je 16-17. oktobra održan u Varšavi.

Predsednik Institucije, dr Pejović, održao uvodno izlaganje na Drugoj regionalnoj konferenciji internih revizora

18

oktobar

Predsednik Institucije, dr Pejović, održao uvodno izlaganje na Drugoj regionalnoj konferenciji internih revizora

18. oktobar 2018. godina

Predsednik i generalni državni revizor, dr Duško Pejović, održao je danas u Novom Sadu uvodno izlaganje na Drugoj regionalnoj konferenciji internih revizora. Tema ovogodišnje konferencije je: „Izazovi interne revizije, liderstvo, kultura i nezavisnost interne revizije“. Cilj konferencije je da ukaže na izazove koji su povezani i koji prate ova pitanja.

Radionica o efektima revizija svrsishodnosti poslovanja

17

oktobar

Radionica o efektima revizija svrsishodnosti poslovanja

17. oktobar 2018. godina

Ekspert sa dugogodišnjim iskustvom u Nacionalnoj kancelariji za reviziju Velike Britanije, Dejvid Golsvordi, održao je od 15. do 17. oktobra 2018. godine, za zaposlene u Državnoj revizorskoj instituciji, radionicu posvećenu efektima revizije svrsishodnosti i metodologiji za njihovo praćenje i ocenu.

Sastanak Kontakt komiteta predsednika vrhovnih revizorskih institucija Evropske unije

15

oktobar

Sastanak Kontakt komiteta predsednika vrhovnih revizorskih institucija Evropske unije

15. oktobar 2018. godina

Predsednik Državne revizorske institucije dr Duško Pejović prisustvovao je sastanku Kontakt komiteta predsednika vrhovnih revizorskih institucija Evropske unije i Evropskog revizorskog suda održanom u Dubrovniku 11. i 12. oktobra 2018. godine. Domaćin skupa bila je Kancelarija za reviziju Hrvatske.

Dodeljeni sertifikati zaposlenima DRI nakon sprovedene obuke za metodologiju revizije svrsishodnosti poslovanja

12

oktobar

Dodeljeni sertifikati zaposlenima DRI nakon sprovedene obuke za metodologiju revizije svrsishodnosti poslovanja

12. oktobar 2018. godina

Predsednik Državne revizorske institucije dr Duško Pejović uručio je sertifikate zaposlenima u DRI, koji su pohađali obuku za naprednu metodologiju revizije svrsishodnosti poslovanja.

Predstavnik Institucije učestvovao na radionici posvećenoj saradnji internih i eksternih revizora

12

oktobar

Predstavnik Institucije učestvovao na radionici posvećenoj saradnji internih i eksternih revizora

12. oktobar 2018. godina

Predstavnik Državne revizorske institucije Zoran Stepanović, viši savetnik u reviziji u Sektoru za reviziju organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, učestvovao je u radionici posvećenoj saradnji internih i eksternih revizora, koju je organizovao Centar za izuzetnost u finansijama (CEF) od 9. do 11. oktobra 2018. godine u Ljubljani.

Objavljeni prvi izveštaji o reviziji iz Programa revizije za 2018. godinu

10

oktobar

Objavljeni prvi izveštaji o reviziji iz Programa revizije za 2018. godinu

10. oktobar 2018. godina

Državna revizorska institucija je objavila danas prve izveštaje o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja iz Programa revizije za 2018. godinu.

Odabir tema za planiranje godišnjeg programa revizija svrsishodnosti poslovanja

09

oktobar

Odabir tema za planiranje godišnjeg programa revizija svrsishodnosti poslovanja

09. oktobar 2018. godina

Principi strateškog planiranja, INTOSAI standardi za planiranje revizije, mapiranje procesa planiranja programa revizije svrsishodnosti poslovanja, procena okruženja, kao i ulazni podaci za planiranje, bile su teme prvog dela obuke koja je održana 27. i 28. septembra 2018. godine, a na kojoj su učestvovali zaposleni u Državnoj revizorskoj instituciji. Pored navednih tema, razmatrano je i integrisano planiranje revizija finansijskih izveštaja, revizija pravilnosti i revizija svrsishodnosti poslovanja.

Održana radionica o reviziji finansijskih izveštaja

01

oktobar

Održana radionica o reviziji finansijskih izveštaja

01. oktobar 2018. godina

Delegacija Državne revizorske institucije, koju su činili članovi Saveta Institucije Ljiljana Dimitrijević i Marijana Simović, zatim vrhovni državni revizor u Sektoru za reviziju budžeta lokalnih vlasti Stojanka Milovanović i viši savetnik Željko Motić učestvovali su na drugoj radionici posvećenoj reviziji finansijskih izveštaja održanoj u Bečićima, u Crnoj Gori u periodu od 25-28. septembra 2018. godine.

Predstavnica Institucije stažista u Evropskom revizorskom sudu

01

oktobar

Predstavnica Institucije stažista u Evropskom revizorskom sudu

01. oktobar 2018. godina

Jelena Damjanović, mlađi savetnik u Državnoj revizorskoj instituciji, započela je 1. oktobra 2018. godine program stažiranja u Evropskom revizorskom sudu. Mlada koleginica u Luksemburgu će boraviti do 28. februara 2019. godine, zajedno sa kolegama stažistima iz vrhovnih revizorskih institucija Albanije i Makedonije.

Održana napredna obuka za reviziju svrsishodnosti poslovanja

25

septembar

Održana napredna obuka za reviziju svrsishodnosti poslovanja

25. septembar 2018. godina

U okviru Projekta „Inicijativa za odgovornu vlast“ koji Državna revizorska institucija sprovodi u saradnji sa USAID-om, zaposleni Institucije prisustvovali su naprednoj obuci oreviziji svrsishodnosti poslovanja održanoj 25. septembra 2018. godine.

Predstavnici Institucije predavači na edukaciji o kontroli kvaliteta u reviziji

21

septembar

Predstavnici Institucije predavači na edukaciji o kontroli kvaliteta u reviziji

21. septembar 2018. godina

Vrhovni državni revizor u Sektoru za reviziju budžeta lokalnih vlasti Stojanka Milovanović i vrhovni državni revizor u Sektoru za metodologiju revizije i kontrolu kvaliteta Ivica Gavrilović učestvovali su u svojstvu predavača na edukaciji o kontroli kvaliteta u reviziji održanoj na Jahorini 20. septembra 2018. godine. Edukacija je prvenstveno bila namenjena rukovodećim kadrovima zaduženim za finansijsku reviziju i kontrolu kvaliteta finansijske revizije u institucijama za reviziju u Bosni i Hercegovini.

Učešće predstavnika DRI na radionici posvećenoj IT reviziji

21

septembar

Učešće predstavnika DRI na radionici posvećenoj IT reviziji

21. septembar 2018. godina

Predstavnici Državne revizorske institucije, Željko Motić, viši savetnik u reviziji u Sektoru za reviziju budžeta lokalnih vlasti, i Radovan Ratković, samostalni savetnik u reviziji u Sektoru za reviziju organizacija obaveznog socijalnog osiguranja,pohađali su trodnevnu obuku u oblasti IT revizije, koju je organizovao Centar za izuzetnost u finansijama (CEF) od 18. do 20. septembra 2018. godine u Ljubljani.

Važno učešće građana u planiranju i raspodeli budžeta

18

septembar

Važno učešće građana u planiranju i raspodeli budžeta

18. septembar 2018. godina

Za veće učešće građana i transparentnije upravljanje lokalnim finansijama veoma je važno postojanje adekvatnog zakonodavnog okvira, a Zakon o lokalnoj samoupravi koji je izmenjen i dopunjen, obavezuje lokalne vlasti da direktnije uključe građane u rad lokalne samouprave, rečeno je na predstavljanju nacionalne promotivne kampanje „DA se bolje upoZNAMO“.

Grad Leskovac ima jednake ili slične nepravilnosti koje imaju druge jedinice lokalne samouprave

18

septembar

Grad Leskovac ima jednake ili slične nepravilnosti koje imaju druge jedinice lokalne samouprave

18. septembar 2018. godina

„Grad Leskovac je primer kako je, nakon sprovedene revizije završnog računa budžeta i pravilnosti poslovanja za 2015. godinu, u odazivnom izveštaju ovaj grad otklonio sve otkrivene nepravilnosti. Po tom osnovu je primer drugim jedinicama lokalne samouprave“, rekao je predsednik Državne revizorske institucije dr Duško Pejović, predstavljajući Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja budžeta i pravilnosti poslovanja Grada Leskovca za 2015. godinu i reviziju odazivnog izveštaja za 2017. godinu.

Održano predavanje „Dosadašnja iskustva DRI u postupku sprovođenja revizije finansijskih izveštaja jedinica lokalne samouprave“

06

septembar

Održano predavanje „Dosadašnja iskustva DRI u postupku sprovođenja revizije finansijskih izveštaja jedinica lokalne samouprave“

06. septembar 2018. godina

Predstavnici Državne revizorske institucije (DRI), na čelu sa predsednikom dr Duškom Pejovićem, održali su u Požarevcu predavanje u vezi sa dosadašnjim iskustvima DRI u postupku sprovođenja revizije finansijskih izveštaja jedinica lokalne samouprave za 180 učesnika iz 26 gradova i opština.

Sastanak predsednika DRI  dr Duška Pejovića i predsednice Vlade Ane Brnabić

03

septembar

Sastanak predsednika DRI dr Duška Pejovića i predsednice Vlade Ane Brnabić

03. septembar 2018. godina

Iako vrhovne revizorske institucije (VRI) treba da budu fizički, finansijski, politički i praktično nezavisne od izvršne grane vlasti, insistiranje na nezavisnosti ne podrazumeva odsustvo saradnje onda kada postoje zajednički ciljevi i kada rad VRI može da ima veći uticaj. O ovim i sličnim pitanjima razgovarali su danas predsednik Državne revizorske institucije dr Duško Pejović i predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić.

Uspešno sprovedena obuka za reviziju svrsishodnosti u Državnoj revizorskoj instituciji

31

avgust

Uspešno sprovedena obuka za reviziju svrsishodnosti u Državnoj revizorskoj instituciji

31. avgust 2018. godina

Predsednik Državne revizorske institucije dr Duško Pejović i direktorka USAID projekta „Inicijativa za odgovornu vlast“, Džeklin Vilijams Bridžers, uručili su sertifikate o uspešno završenoj osnovnoj obuci za reviziju svrsishodnosti zaposlenima u Državnoj revizorskoj instituciji koji su učestvovali u dvonedeljnoj obuci posvećenoj ovoj temi.

Predsednik DRI dr Duško Pejović na svečanosti povodom jubileja Državne kancelarije za reviziju Letonije

24

avgust

Predsednik DRI dr Duško Pejović na svečanosti povodom jubileja Državne kancelarije za reviziju Letonije

24. avgust 2018. godina

Predsednik Državne revizorske institucije dr Duško Pejović prisustvovao je obeležavanju stogodišnjice postojanja Republike Letonije i 95 godina od uspostavljanja Državne kancelarije za reviziju Letonije.

Stojanka Milovanović imenovana za vrhovnog državnog revizora u Sektoru za reviziju budžeta lokalnih vlasti

06

avgust

Stojanka Milovanović imenovana za vrhovnog državnog revizora u Sektoru za reviziju budžeta lokalnih vlasti

06. avgust 2018. godina

Savet Državne revizorske institucije imenovao je danas Stojanku Milovanović za vrhovnog državnog revizora u Sektoru za reviziju budžeta lokalnih vlasti. Polaganjem zakletve pred članovima Saveta Stojanka Milovanović je preuzela dužnost vrhovnog državnog revizora.

Državna revizorska institucija predstavila izveštaje sektora o sprovedenim revizijama pred Odborom za finansije

19

jul

Državna revizorska institucija predstavila izveštaje sektora o sprovedenim revizijama pred Odborom za finansije

19. jul 2018. godina

Slabosti funkcionisanja sistema interne kontrole, neuspostavljanje funkcije interne revizije, nepravilnosti u vezi sa javnim nabavkama, više isplaćene plate u odnosu na propisane, predstavljaju neke od najčešćih nepravilnosti utvrđenih kod subjekata revizije, rekao je dr Duško Pejović, generalni državni revizor i predsednik Državne revizorske institucije.

Državna revizorska institucija učestvovala na konferenciji u Bratislavi

25

jun

Državna revizorska institucija učestvovala na konferenciji u Bratislavi

25. jun 2018. godina

Delegacija Državne revizorske institucije učestvovala je od 20. do 22. juna na konferenciji koja je pod nazivom „Motivisanje i osnaživanje vrhovnih revizorskih institucija (VRI) za sprovođenje kolegijalnog pregleda“ održana u Bratislavi.

Predstavnici Institucije učestvovali na obuci o reviziji svrsishodnosti

15

jun

Predstavnici Institucije učestvovali na obuci o reviziji svrsishodnosti

15. jun 2018. godina

Predstavnici Državne revizorske institucije, državni revizori Jovana Arizanović i Nikola Stefanović, viši savetnik Dunja Lisov i savetnik Jelena Vujanić, uspešno su završili obukuo reviziji svrsishodnosti, koju je organizovao Centar za izuzetnos ufinansijama (CEF) od 12. do 14. juna 2018. godine u Ljubljani, Sloveniji.

Državna revizorska institucija domaćin drugog sastanka INTOSAI Radne grupe za reviziju javnih nabavki

08

jun

Državna revizorska institucija domaćin drugog sastanka INTOSAI Radne grupe za reviziju javnih nabavki

08. jun 2018. godina

Državna revizorska institucija bila je domaćin drugog sastanka INTOSAI Radne grupe za reviziju javnih nabavki, održanom u Beogradu, 7. i 8. juna 2018. godine. Sastanak je organizovan u saradnji vrhovnih revizorskih institucija Srbije i Ruske Federacije.

Državna revizorska institucija učestvovala na seminaru u Atini

04

jun

Državna revizorska institucija učestvovala na seminaru u Atini

04. jun 2018. godina

Delegacija Državne revizorske institucije koju je predvodio predsednik i generalni državni revizor dr Duško Pejović učestvovala je 31. maja i 1. juna na seminaru Kontakt komiteta EU o reviziji javnih nabavki, održanom u Atini.

Predstavnici Državne revizorske institucije održali predavanje o planiranju i sprovođenju revizije svrsishodnosti

30

maj

Predstavnici Državne revizorske institucije održali predavanje o planiranju i sprovođenju revizije svrsishodnosti

30. maj 2018. godina

„Planiranje i sprovođenje revizije svrsishodnosti“ bila je tema koju su viši savetnici u Sektoru za reviziju svrsishodnosti poslovanja Državne revizorske institucije Nada Tošić i Dragojle Polić, tokom dve jednodnevne obuke, predstavili internim revizorima u Republici Srbiji.

Državna revizorska institucija učestvovala na konferenciji u Sofiji

15

maj

Državna revizorska institucija učestvovala na konferenciji u Sofiji

15. maj 2018. godina

Delegacija Državne revizorske institucije koju je predvodio predsednik i generalni državni revizor Dr Duško Pejović učestvovala je danas na konferenciji na visokom nivou "Uloga vrhovnih revizorskih institucija u jačanju odgovornosti, transparentnosti i integriteta u javnom sektoru", koju je organizovala Nacionalna kancelarija za reviziju Bugarske u okviru bugarskog predsedavanja Savetom Evropske Unije.

Svečano zatvaranje tvining lajt projekta ''Kontrola kvaliteta revizija u Državnoj revizorskoj instituciji'’

10

maj

Svečano zatvaranje tvining lajt projekta ''Kontrola kvaliteta revizija u Državnoj revizorskoj instituciji'’

10. maj 2018. godina

Državna revizorska institucija Republike Srbije (DRI) i Državna revizorska institucija Letonske Republike obeležilesudanas uspešno okončanje saradnje u okviru tvining lajt projekta "Kontrola kvaliteta revizija u Državnoj revizorskoj instituciji".

Drugi sastanak Dijaloga o politici reforme upravljanja javnim finansijama

27

april

Drugi sastanak Dijaloga o politici reforme upravljanja javnim finansijama

27. april 2018. godina

Predsednik i generalni državni revizor, dr Duško Pejović, učestvovao je danas na drugom sastanku Dijaloga o politici reforme upravljanja javnim finansijama, koji je organizovalo Ministarstvo finansija, uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ), u okviru projekta Nemačko-srpske razvojne saradnje "Reforma javnih finansija - finansiranje Agende 2030".

Članovi Saveta DRI položili zakletvu pred Narodnom skupštinom

25

april

Članovi Saveta DRI položili zakletvu pred Narodnom skupštinom

25. april 2018. godina

Novoizabrani članovi Saveta Državne revizorske institucije koji će svoju funkciju obavljati u periodu od 2018. do 2023. godine položili su danas zakletvu pred Narodnom skupštinom Republike Srbije.

Primopredaja dužnosti

25

april

Primopredaja dužnosti

25. april 2018. godina

Odlazeći predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor, Radoslav Sretenović, danas je u prisustvu bivših i novoizabranih članova Saveta svečano predao svoju dužnost, novoizabranom predsedniku i generalnom državnom revizoru, dr Dušku Pejoviću.

Izabran Savet Državne revizorske institucije za period 2018-2023. godine

19

april

Izabran Savet Državne revizorske institucije za period 2018-2023. godine

19. april 2018. godina

Dr Duško Pejović, dosadašnji vrhovni državni revizor Sektora za reviziju budžeta lokalnih vlasti Državne revizorske institucije izabran je danas u Narodnoj skupštini po na funkciju predsednika Saveta Državne revizorske institucije.

Državna revizorska institucija predstavila  godišnji Izveštaj o radu za 2017. godinu

05

april

Državna revizorska institucija predstavila godišnji Izveštaj o radu za 2017. godinu

05. april 2018. godina

Predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor, Radoslav Sretenović predstavio je danas godišnji Izveštaj o radu Institucije za 2017. godinu na konferenciji za medije održanoj u Beogradu.

Predstavljanje godišnjeg Izveštaja o radu Državne revizorske institucije za 2017. godinu

03

april

Predstavljanje godišnjeg Izveštaja o radu Državne revizorske institucije za 2017. godinu

03. april 2018. godina

Državna revizorska institucija održaće konferenciju za medije povodom predstavljanja Izveštaja o radu Institucije za 2017. godinu. Konferencija će biti održana u četvrtak, 5. aprila 2018. godine sa početkom u 12 časova u Pres centru Udruženja novinara Srbije u Knez Mihailovoj 6/3.

Predstavnik Državne revizorske institucije stažista u Evropskom revizorskom sudu

05

mart

Predstavnik Državne revizorske institucije stažista u Evropskom revizorskom sudu

05. mart 2018. godina

Jovan Dabović, mlađi savetnik u Državnoj revizorskoj instituciji, započeo je 1. marta 2018. godine program stažiranja u Evropskom revizorskom sudu. Mladi kolega će u Luksembrugu boraviti do 31. jula 2018. godine, zajedno sa kolegama stažistima iz vrhovnih revizorskih institucija Turske i Albanije.

Održana radionica “Revizija finansijskih izveštaja političkih subjekata”

12

februar

Održana radionica “Revizija finansijskih izveštaja političkih subjekata”

12. februar 2018. godina

Delegacija Državne revizorske institucije, koju su činili predsednik i generalni državni revizor, Radoslav Sretenović, član Saveta, Natalija Ćatović i ovlašćeni državni revizori, Žarko Riznić, Zoran Bogosavljević i Snežana Jašić, prisustvovala je radionici na temu revizije finansijskih izveštaja političkih subjekata, održanoj u Podgorici 8. i 9. februara 2018. godine.

Objavljen Zbirni izveštaj o paralelnoj reviziji svrsishodnosti koju su na temu javnih nabavki sprovele VRI zemalja Zapadnog Balkana

05

februar

Objavljen Zbirni izveštaj o paralelnoj reviziji svrsishodnosti koju su na temu javnih nabavki sprovele VRI zemalja Zapadnog Balkana

05. februar 2018. godina

Evropski revizorski sud (ERS) i Nacionalna kancelarija za reviziju Švedske (VRI Švedske) uspešno su podržali Drugi regionalni projekat paralelne revizije svrsishodnosti sprovedene na temu javnih nabavki. Projekat paralelne revizije svrsishodnosti sproveden je u saradnji Državne revizorske institucije Republike Srbije i vrhovnih revizorskih institucija (VRI) Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova*[1]i Makedonije.[1] *Ova oznaka ne prejudicira stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom Ujedinjenih nacija 1244/99 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj Deklaraciji o nezavisnosti.

Učešće predstavnice Državne revizorske institucije na Regionalnoj konferenciji „Prelazak na obračunsko računovodstvo“

01

februar

Učešće predstavnice Državne revizorske institucije na Regionalnoj konferenciji „Prelazak na obračunsko računovodstvo“

01. februar 2018. godina

Predstavnica Državne revizorske institucije Republike Srbije, Nada Mirković, prisustvovala je regionalnoj konferenciji na temu „Prelazak na obračunsko računovodstvo“, koja je održana 30-31. januara u Podgorici.

Sastanak sa predsednikom Revizorskog tela Revizorskog suda Rumunije

31

januar

Sastanak sa predsednikom Revizorskog tela Revizorskog suda Rumunije

31. januar 2018. godina

U prostorijama Državne revizorske institucije, sastali su se danas predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor Radoslav Sretenović i novi predsednik Revizorskog tela pri Revizorskom sudu Rumunije, Lucijan Dan Vladesku.

Sastanak Upravnog odbora Tvining lajt projekta   „Kontrola kvaliteta revizija u Državnoj revizorskoj instituciji“

19

januar

Sastanak Upravnog odbora Tvining lajt projekta „Kontrola kvaliteta revizija u Državnoj revizorskoj instituciji“

19. januar 2018. godina

U prostorijama Državne revizorske institucije, u četvrtak, 18. januara, održan je prvi sastanak Upravnog odbora Tvining lajt projekta „Kontrola kvaliteta revizija u Državnoj revizorskoj instituciji“ koji vrhovna revizorska institucija (VRI) Letonske Republike sprovodi u korist VRI Republike Srbije.