Arhiva saopštenja, 2020. godina

Izveštaj o radu DRI za 2019. godine razmatran na plenarnoj sednici Narodne skupštine

28

decembar

Izveštaj o radu DRI za 2019. godine razmatran na plenarnoj sednici Narodne skupštine

28. decembar 2020. godina

Predsednik Državne revizorske institucije (DRI)i generalni državni revizor dr Duško Pejović predstavio je poslanicima, na drugoj posebnoj sednici Narodne skupštine Republike Srbije, u dvanaestom sazivu, 26. decembra 2020. godine Izveštaj o radu DRI za 2019. godinu.

Odgovor DRI Savetu za borbu protiv korupcije: Nismo nadležni da revidiramo utvrđivanje tržišne vrednosti nepokretnosti

25

decembar

Odgovor DRI Savetu za borbu protiv korupcije: Nismo nadležni da revidiramo utvrđivanje tržišne vrednosti nepokretnosti

25. decembar 2020. godina

Državna revizorska institucija nije nadležna da vrši reviziju utvrđivanja tržišne vrednosti nepokretnosti, a što od nje zahtevaju predstavnici Saveta za borbu protiv korupcije u nedavno objavljenom Izveštaju o raspolaganju objektima specijalnih bolnica za rehabilitaciju u svojini Republičkog fonda za penzijsko iinvalidsko osiguranje u državnoj, odnosno javnoj svojini.

Na sednici Odbora za finansije razmatrane  inicijative za izmene i dopune propisa na osnovu nalaza i preporuka državnih revizora

23

decembar

Na sednici Odbora za finansije razmatrane inicijative za izmene i dopune propisa na osnovu nalaza i preporuka državnih revizora

23. decembar 2020. godina

Predstavnici Državne revizorske institucije učestvovali su na 16. sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Narodne skupštine, održanoj 22. decembra 2020. godine, koja je bila zatvorena za javnost, a tokom koje su razmatrane inicijative za izmene i dopune propisa na osnovu nalaza i preporuka iz izveštaja o reviziji za 2019. godinu i na osnovu sugestija članova Odbora.

Dr Pejović: Autonomna Pokrajina Vojvodina je primer dobre saradnje subjekta revizije sa DRI

21

decembar

Dr Pejović: Autonomna Pokrajina Vojvodina je primer dobre saradnje subjekta revizije sa DRI

21. decembar 2020. godina

Predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor dr Duško Pejović predstavio je Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2019. godinu članovima Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Narodne skupštine na današnjoj sednici, održanoj van sedišta Skupštine, u Novom Sadu.

Održana obuka za deo zaposlenih u DRI - „Najbolje prakse u revizijama svrsishodnosti poslovanja za revizore pravilnosti poslovanja“

18

decembar

Održana obuka za deo zaposlenih u DRI - „Najbolje prakse u revizijama svrsishodnosti poslovanja za revizore pravilnosti poslovanja“

18. decembar 2020. godina

Revizori koji sprovode revizije pravilnosti poslovanja pohađali su od 15. do 17. decembra, putem zoom platforme, obuku pod nazivom „Najbolje prakse u revizijama svrsishodnosti poslovanja za revizore pravilnosti poslovanja“ koju su održali stručnjaci vrhovne revizorske institucije Sjedinjenih Američkih Država - Kancelarije za odgovornu vlast (GAO).

Novi narodni poslanici upoznati sa nadležnostima DRI

15

decembar

Novi narodni poslanici upoznati sa nadležnostima DRI

15. decembar 2020. godina

Predsednik Državne revizorske institucije (DRI) i generalni državni revizor dr Duško Pejović predstavio je novim narodnim poslanicima nadležnosti i delokrug rada Institucije tokom vebinara koji je organizovan pod nazivom „Nezavisne institucije kao deo nadzornog mehanizma Narodne skupštine“.

Dr Pejović na Devetoj sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

07

decembar

Dr Pejović na Devetoj sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

07. decembar 2020. godina

Predsednik Državne revizorske institucije (DRI) i generalni državni revizor dr Duško Pejović predstavio je, na Devetoj sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, Izveštaj o reviziji Završnog računa budžeta Republike Srbije za 2019. godinu.

Dr Pejović predstavio članovima Odbora za finansije Izveštaj  o reviziji Završnog računa budžeta Republike Srbije za 2019. godinu

03

decembar

Dr Pejović predstavio članovima Odbora za finansije Izveštaj o reviziji Završnog računa budžeta Republike Srbije za 2019. godinu

03. decembar 2020. godina

Predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor dr Duško Pejović predstavio je danas članovima Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Narodne skupštine Izveštaj o reviziji Završnog računa budžeta Republike Srbije za 2019. godinu. Na sednici Odbora održanoj van sedišta Narodne skupštine, u hotelu "Metropol" u Beogradu, dr Pejović je istakao da konsolidovani finansijski izveštaji Završnog računa budžeta RS za 2019. godinu nisu sačinjeni u skladu sa principima konsolidacije.

Generalni državni revizor dr Duško Pejović održao predavanje na vebinaru za novinare

27

novembar

Generalni državni revizor dr Duško Pejović održao predavanje na vebinaru za novinare

27. novembar 2020. godina

Predsednik Državne revizorske institucije (DRI) i generalni državni revizor dr Duško Pejović održao je predavanje novinarima u vezi sa radom DRI i načinom na koji se pripremaju i čitaju revizorski izveštaji, kako bi u budućnosti mogli da edukovano obaveštavaju javnost o značajnoj temi upravljanja javnim finansijama.

Predstavnici DRI učesnici na sastanku EUROSAI Radne grupe za reviziju sredstava dodeljenih za nepogode i katastrofe

26

novembar

Predstavnici DRI učesnici na sastanku EUROSAI Radne grupe za reviziju sredstava dodeljenih za nepogode i katastrofe

26. novembar 2020. godina

Državni revizori Dragojle Polić i Goran Čabarkapa i viši savetnik Žarko Vojnić učestvovali su na 6. sastanku koji je organizovala Evropska organizacija vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI) - Radna grupa za reviziju sredstava dodeljenih za nepogode i katastrofe, održanom onlajn 24. novembra putem Zoom platforme.

Nove aktivnosti i pravci saradnje predstavljeni na četvrtom godišnjem sastanku EUROSAI Radne grupe za reviziju opština

20

novembar

Nove aktivnosti i pravci saradnje predstavljeni na četvrtom godišnjem sastanku EUROSAI Radne grupe za reviziju opština

20. novembar 2020. godina

Vrhovni državni revizor u Sektoru broj 2 Stojanka Milovanović i načelnik Službe za međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću Iva Vasilić Miljić učestvovale su na četvrtom godišnjem sastanku EUROSAI Radne grupe za reviziju opština (EUROSAI TFMA), organizovanom onlajn.

DRI putem obuka jača kapacitete za procenu rizika od prevarnih radnji

20

novembar

DRI putem obuka jača kapacitete za procenu rizika od prevarnih radnji

20. novembar 2020. godina

Članovi Saveta Državne revizorske institucije na čelu sa predsednikom DRI i generalnim državnim revizorom dr Duškom Pejovićem, vrhovni državni revizori, vođe i članovi timova za reviziju svrsishodnosti poslovanja, vođe timova koji sprovode reviziju finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja, kao i zaposleni u Sektoru za metodologiju revizije i razvoj učestvovali su na onlajn obukama za procenu rizika od prevarnih radnji održanim putem Zoom platforme od 10. do 13. i od 17. do 19. novembra.

Svaki deseti dinar u javnim nabavkama nepravilno potrošen

19

novembar

Svaki deseti dinar u javnim nabavkama nepravilno potrošen

19. novembar 2020. godina

Državna revizorska institucija (DRI) je tokom 2019. godine utvrdila da su subjekti kod kojih je sprovela revizije napravili greške i nepravilnosti u iznosu od 451 milijarde dinara. Greške u finansijskim izveštajima iznose 441 milijardu dinara, dok nepravilnosti u poslovanju iznose 10 milijardi dinara, rekao je dr Duško Pejović, predsednik DRI i generalni državni revizor. Predstavljajući Izveštaj o radu DRI za 2019. godinu na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Narodne skupštine, održanoj van sedišta Narodne skupštine, u Skupštini opštine Vračar, dr Pejović je naglasio da je glavni uzrok nepravilnosti nedovoljno funkcionisanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije, nepravilnosti u postupcima javnih nabavki, obračuna plata i zarada, kao i u evidenciji i popisu imovine i obaveza.

Predstavnici DRI učesnici na e-seminaru EUROSAI IT Radne grupe „VRI i digitalni zaokret: Razvijanje IT veština i kapaciteta za IT reviziju“

13

novembar

Predstavnici DRI učesnici na e-seminaru EUROSAI IT Radne grupe „VRI i digitalni zaokret: Razvijanje IT veština i kapaciteta za IT reviziju“

13. novembar 2020. godina

Predstavnici DRI učesnici na e-seminaru EUROSAI IT Radne grupe „VRI i digitalni zaokret: Razvijanje IT veština i kapaciteta za IT reviziju“

Izveštaj o radu Državne revizorske institucije za 2019. godinu

10

novembar

Izveštaj o radu Državne revizorske institucije za 2019. godinu

10. novembar 2020. godina

Misija Državne revizorske institucije (DRI) je da pouzdanim informacijama doprinosi dobrom upravljanju, transparentnosti i odgovornosti u javnom sektoru. U toku 2019. godine, DRI je izradila 133 izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja, 60 izveštaja o pravilnosti poslovanja, 7 izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja, 12 izveštaja o reviziji svrsishodnosti poslovanja, 29 izveštaja o reviziji odazivnih izveštaja i 264 poslereviziona izveštaja, što čini ukupno 505 revizorskih proizvoda.

.

Predstavnici DRI pohađali onlajn obuku o upravljanju imovinom javnog sektora

04

novembar

Predstavnici DRI pohađali onlajn obuku o upravljanju imovinom javnog sektora

04. novembar 2020. godina

Predstavnici Državne revizorske institucije Milena Leković, Ivana Dragosavac, Uroš Marjanović, Dragan Živković i Danilo Mašković pohađali su onlajn obuku o upravljanju imovinom javnog sektora koju je, u periodu između 9. oktobra i 3. novembra 2020. godine, održao Centar za izuzetnost u finansijama sa sedištem u Ljubljani.

Saopštenje Državne revizorske institucije povodom tekstova o postupanju poslanika u ranijim sazivima Narodne skupštine Republike Srbije i stavljanja Institucije u negativan kontekst

28

oktobar

Saopštenje Državne revizorske institucije povodom tekstova o postupanju poslanika u ranijim sazivima Narodne skupštine Republike Srbije i stavljanja Institucije u negativan kontekst

28. oktobar 2020. godina

Državna revizorska institucija (DRI) je u prethodnom periodu u par navrata bez osnova stavljena u negativan kontekst, kao posledica nepoznavanja Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji. S obzirom da DRI uvek i svima ukazuje na propise, tako je u tri navrata ukazala i novinarki Centra za istraživačko novinarstvo (CINS).

Pozitivna ocena Evropske komisije za napredak eksterne revizije na onlajn sastanku Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku

28

oktobar

Pozitivna ocena Evropske komisije za napredak eksterne revizije na onlajn sastanku Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku

28. oktobar 2020. godina

Predsednik Državne revizorske institucije (DRI) i generalni državni revizor dr Duško Pejović izložio je predstavnicima Evropske komisije stanje u vezi sa eksternom revizijom, naročito u vezi sa saradnjom sa Narodnom skupštinom, uticajem rada DRI i praćenjem sprovođenja preporuka, na sastanku Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku za praćenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) Srbije Evropskoj uniji (EU), koji je ove godine održan onlajn.

Državna revizorska institucija je objavila Registar preporuka za 2019. godinu

27

oktobar

Državna revizorska institucija je objavila Registar preporuka za 2019. godinu

27. oktobar 2020. godina

Državna revizorska institucija (DRI) objavila je danas na svom vebsajtu Registar preporuka za 2019. godinu. U revizijama, sprovedenim u 2019. godini, DRI je dala 1.970 preporuka.

Švedska podržava odgovorno upravljanje javnim finansijama u Srbiji

16

oktobar

Švedska podržava odgovorno upravljanje javnim finansijama u Srbiji

16. oktobar 2020. godina

Uspostavljanje sistema za automatizaciju postupka revizije - AMS softvera, koji će Državna revizorska institucija testirati do kraja godine, predstavlja značajan korak u razvoju DRI i glavnu aktivnost projekta „Platforma za odgovorno upravljanje u javnim finansijama“ koji DRI sprovodi u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), a finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj (SIDA), rekao je predsednik DRI i generalni državni revizor dr Duško Pejović.

Predstavnici DRI učesnici onlajn skupa o kvalitetu vazduha i gradskom saobraćaju održanom povodom godišnjeg sastanka EUROSAI Radne grupe za reviziju životne sredine

30

septembar

Predstavnici DRI učesnici onlajn skupa o kvalitetu vazduha i gradskom saobraćaju održanom povodom godišnjeg sastanka EUROSAI Radne grupe za reviziju životne sredine

30. septembar 2020. godina

Vrhovni državni revizor u Sektoru broj 2 Stojanka Milovanović i državni revizor Nada Tošić učestvovale su od 28. do 30. septembra na onlajn skupu održanom povodom 18. godišnjeg sastanka Radne grupe za reviziju životne sredine Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI) sa glavnom temom „Kvalitet vazduha i gradski saobraćaj – problemi i moguća rešenja u revizijskim zadacima“.


Sprovođenje zajedničke revizije svrsishodnosti poslovanja – tema sastanka predstavnika DRI i Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske

23

septembar

Sprovođenje zajedničke revizije svrsishodnosti poslovanja – tema sastanka predstavnika DRI i Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske

23. septembar 2020. godina

Predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor dr Duško Pejović i vrhovni državni revizori Stojanka Milovanović i Ivica Gavrilović održali su danas sastanak sa predstavnicima Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske Milovanom Bojićem, rukovodiocem Sektora za reviziju učinka i Mladenkom Markovićem, revizorom učinka na temu sprovođenja zajedničke revizije svrsishodnosti poslovanja.

Pandemija KOVID-19: Jedinstvena prilika za vrhovne revizorske institucije da istaknu uticaj svog rada

14

septembar

Pandemija KOVID-19: Jedinstvena prilika za vrhovne revizorske institucije da istaknu uticaj svog rada

14. septembar 2020. godina

Predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor dr Duško Pejović i sekretar Institucije Milena Milinković učestvovali su u video konferenciji koju su zajednički održale Evropska organizacija vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI) i Organizacije vrhovnih revizorskih institucija Latinske Amerike i Kariba (OLACEFS) od 9. do 11. septembra 2020. godine u organizaciji Vrhovne revizorske institucije Mađarske pod motom „Pandemija KOVID-19: Jedinstvena prilika za vrhovne revizorske institucije da istaknu uticaj svog rada“.

Za deo zaposlenih u DRI održana osnovna obuka za revizije svrsishodnosti poslovanja

31

avgust

Za deo zaposlenih u DRI održana osnovna obuka za revizije svrsishodnosti poslovanja

31. avgust 2020. godina

Stručnjaci vrhovne revizorske institucije Sjedinjenih Američkih Država – Kancelarije za odgovornu vlast (GAO) održali su od 24. do 29. avgusta 2020. godine, putem zoom platforme, osnovnu obuku za reviziju svrsishodnosti poslovanja za deo zaposlenih u Državnoj revizorskoj instituciji. Obuka je organizovana u cilju unapređenja kapaciteta revizora Državne revizorske institucije.

Državna revizorska institucija  – 176 godina brine o državnom novcu

24

jul

Državna revizorska institucija – 176 godina brine o državnom novcu

24. jul 2020. godina

Državna revizorska institucija 26. jula obeležava svoj dan osnivanja. Ove godine je 176 godina od kada je 1844. Ukazom o uspostavljanju Glavne kontrole započeo nadzor nad trošenjem javnih sredstava u Srbiji. Državna revizorska institucija je prošla razne organizacione oblike, ali, u kontinuitetu, traje i danas. Zaposleni u DRI su svesni značaja Institucije i obaveza koje danas imaju - da taj uspeh bude još veći i blistaviji, bez obzira na izazove koji su pred njima. Danas je više nego ikada ranije potrebno imati snažnu, kredibilnu i profesionalnu organizaciju koja će pomoći državi da mudro upravlja i koristi svoje resurse.

Delegacija Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske boravila u radnoj poseti DRI

25

jun

Delegacija Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske boravila u radnoj poseti DRI

25. jun 2020. godina

Predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor dr Duško Pejović sa saradnicima održao je danas radni sastanak sa delegacijom Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske koju je predvodio glavni revizor Jovo Radukić na temu razvoja metodologija revizije i digitalizacije postupka revizije.

Predstavnici DRI učesnici međunarodnog vebinara o prioritetima VRI u pandemiji COVID-19

22

jun

Predstavnici DRI učesnici međunarodnog vebinara o prioritetima VRI u pandemiji COVID-19

22. jun 2020. godina

Vrhovna revizorska institucija Ruske Federacije, koja predsedava Nadzornim komitetom za novonastala pitanja (SCEI) Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI) organizovala je vebinar na temu „Prioriteti VRI u pandemiji COVID-19: teme, metode i tehnike revizije“ koji su pratili i predstavnici Državne revizorske institucije.

Učešće DRI u međunarodnom dijalogu na temu pandemije COVID-19

18

jun

Učešće DRI u međunarodnom dijalogu na temu pandemije COVID-19

18. jun 2020. godina

Evropska organizacija vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI), odnosno novoformirana Projektna grupa za reviziju odgovora na pandemiju COVID-19 organizovala je vebinar na temu virusa COVID-19 na kome su, ispred Državne revizorske institucije, učestvovali dr Duško Pejović predsednik i generalni državni revizor, Danimir Vulinović, Snežana Trnjaković i Ivica Gavrilović vrhovni državni revizori i Natalija Paušić, državni revizor.

Održan vebinar o saradnji VRI sa civilnim društvom i angažovanju sa građanima

17

jun

Održan vebinar o saradnji VRI sa civilnim društvom i angažovanju sa građanima

17. jun 2020. godina

Vrhovni državni revizori u Sektoru broj 1 i Sektoru broj 4 Danimir Vulinović i Dragan Golubović, načelnik Službe za međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću Iva Vasilić Miljić i viši savetnik za kontrolu kvaliteta Miloš Mandušić pratili su vebinar na temu „Saradnja VRI sa civilnim društvom/angažovanje građana u interesu povećanog uticaja VRI i unapređene odgovornosti“.

Državna revizorska institucija otvara svoje podatke i daje ih građanima na dalju upotrebu

21

maj

Državna revizorska institucija otvara svoje podatke i daje ih građanima na dalju upotrebu

21. maj 2020. godina

Državna revizorska institucija postavila je na Nacionalnom Portalu otvorenih podataka prvi set otvorenih podataka koji se odnose na registar lica koja su stekla zvanje državni revizor, odnosno ovlašćeni državni revizor.

Rad Državne revizorske institucije u novonastalim okolnostima

15

maj

Rad Državne revizorske institucije u novonastalim okolnostima

15. maj 2020. godina

Državna revizorska institucija (DRI) je tokom vanredne situacije izazvane pandemijom bolesti COVID-19 organizovala svoj rad u skladu sa merama nadležnih organa i prilagodila svoje revizijske pristupe vanrednim okolnostima kako bi subjektima revizije omogućio minimalno izlaganje opasnosti i kako revizijske aktivnosti ne bi stajale na putu onim aktivnostima koje su bile ključne u rešavanju novonastale krizne situacije.

Održana obuka o etici i integritetu za deo zaposlenih u DRI

11

mart

Održana obuka o etici i integritetu za deo zaposlenih u DRI

11. mart 2020. godina

Profesionalna etika i etički kodeks, etičke dileme i odgovornost bile su neke od tema tokom obuke o etici i integritetu koja je 9. i 10. marta organizovana za deo zaposlenih u Državnoj revizorskoj instituciji.

Predstavnici DRI učestvovali na sastanku u vezi sa samoocenjivanjem IT i samoocenjivanjem revizije IT u Bernu

05

mart

Predstavnici DRI učestvovali na sastanku u vezi sa samoocenjivanjem IT i samoocenjivanjem revizije IT u Bernu

05. mart 2020. godina

Državni revizori Dejan Stojiljković i Željko Motić učestvovali su na sastanku u vezi sa samoocenjivanjem IT (ITSA) i samoocenjivanjem revizije IT (ITASA) koji je 3. i 4. marta 2020. godine u Bernu organizovala Švajcarska federalna kancelarija za reviziju.

Dragan Golubović imenovan za vrhovnog državnog revizora u Sektoru broj 4

03

mart

Dragan Golubović imenovan za vrhovnog državnog revizora u Sektoru broj 4

03. mart 2020. godina

Savet Državne revizorske institucije imenovao je danas Dragana Golubovića za vrhovnog državnog revizora u Sektoru broj 4. Polaganjem zakletve pred članovima Saveta Dragan Golubović je preuzeo dužnost vrhovnog državnog revizora.

Predstavnik DRI stažista u Evropskom revizorskom sudu

03

mart

Predstavnik DRI stažista u Evropskom revizorskom sudu

03. mart 2020. godina

Samostalni savetnik u reviziji Uroš Marjanović, započeo je 2. marta 2020. godine program stažiranja u Evropskom revizorskom sudu (ERS) u Luksemburgu. Predstavnik DRI, zajedno sa kolegama stažistima iz vrhovne revizorske institucije Albanije, Turske i Severne Makedonije u ERS boraviće do 31. jula ove godine.

Predstavnici DRI učesnici Međunarodnog seminara o integritetu u javnim preduzećima održanom u Mađarskoj

28

februar

Predstavnici DRI učesnici Međunarodnog seminara o integritetu u javnim preduzećima održanom u Mađarskoj

28. februar 2020. godina

Dragan Golubović, državni revizor i Jelena Damjanović, savetnik u reviziji prisustvovali su 24. februara uvodnoj konferenciji posvećenoj međunarodnim iskustvima u reviziji političkih partija u Budimpešti. Održavanje ove konferencije je označilo početak Međunarodnog seminara o integritetu u javnim preduzećima održanom od 24. do 28. februara u Sarvašu u organizaciji Državne kancelarije za reviziju Mađarske, na kome su, takođe učestvovali predstavnici DRI.

Delegacija DRI boravila u studijskoj poseti Nacionalnoj kancelariji za reviziju Ujedinjenog Kraljevstva

27

februar

Delegacija DRI boravila u studijskoj poseti Nacionalnoj kancelariji za reviziju Ujedinjenog Kraljevstva

27. februar 2020. godina

Delegacija Državne revizorske institucije (DRI), na čelu sa dr Duškom Pejovićem, predsednikom DRI i generalnim državnim revizorom, boravila je od 24. do 27. februara u studijskoj poseti Nacionalnoj kancelariji za reviziju (NAO) Ujedinjenog Kraljevstva.

Obnovljen Sporazum o saradnji srpskih i ruskih državnih revizora

21

februar

Obnovljen Sporazum o saradnji srpskih i ruskih državnih revizora

21. februar 2020. godina

Predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor Republike Srbije dr Duško Pejović i predsednik Računovodstvene komore Ruske Federacije Aleksej Kudrin obnovili su danas u Beogradu Sporazum o saradnji.

Delegacija DRI učestvovala na konferenciji posvećenoj saradnji vrhovnih revizorskih institucija i parlamenata u cilju jačanja uticaja revizija

21

februar

Delegacija DRI učestvovala na konferenciji posvećenoj saradnji vrhovnih revizorskih institucija i parlamenata u cilju jačanja uticaja revizija

21. februar 2020. godina

Članice Saveta Državne revizorske institucije Ljiljana Dimitrijević i Marijana Simović učestvovale su na konferenciji „Rad sa parlamentima u cilju jačanja uticajarevizije“ održanoj od 19. do 21. februara 2020. godine u Pržnom u Crnoj Gori.

Obnovljen Sporazum o profesionalnoj saradnji između Državne revizorske institucije Republike Srbije i Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske

06

februar

Obnovljen Sporazum o profesionalnoj saradnji između Državne revizorske institucije Republike Srbije i Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske

06. februar 2020. godina

Predsednik i generalni državni revizor Državne revizorske institucije Republike Srbije, dr Duško Pejović, i glavni revizor Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske, Jovo Radukić, potpisali su danas u Beogradu Sporazum o profesionalnoj saradnji.

Doprinos Državne revizorske institucije u sprovođenju Ciljeva održivog razvoja

05

februar

Doprinos Državne revizorske institucije u sprovođenju Ciljeva održivog razvoja

05. februar 2020. godina

Vrhovne revizorske institucije bi trebalo da doprinesu praćenju ostvarivanja Ciljeva održivog razvoja (COR). To bi za njih trebalo da bude izazov i podsticaj, rečeno je na radnom sastanku „Doprinos Državne revizorske institucije u procesu implementacije Ciljeva održivog razvoja“ održanom u Beogradu. Na skupu je rečeno da sprovođenje Ciljeva održivog razvoja znači kvalitetniji i bolji život građana, kreiranje bolje sutrašnjice i zaštitu planete Zemlje.

Predstavnik DRI moderator na radionici za samoprocenu integriteta u VRI Finske

03

februar

Predstavnik DRI moderator na radionici za samoprocenu integriteta u VRI Finske

03. februar 2020. godina

Načelnik Službe za međunarodnu saradnju i odnose sa javnoću Iva Vasilić Miljić bila je jedan od tri moderatora na radionici za samoprocenu integriteta pomoću alata IntoSAINT u Nacionalnoj kancelariji za reviziju Finske. Radionica je sprovedena u periodu od 27. do 31. januara u Helsinkiju.

Predstavnici DRI učestvovali na radionici o strateškom planiranju u okviru Programa za strategiju, merenje učinka i izveštavanje

03

februar

Predstavnici DRI učestvovali na radionici o strateškom planiranju u okviru Programa za strategiju, merenje učinka i izveštavanje

03. februar 2020. godina

Državni revizor Željko Motić i samostalni savetnik u reviziji Milena Vasiljković učestvovali su na radionici posvećenoj strateškom planiranju u okviru Programa za strategiju, merenje učinka i izveštavanje, u organizaciji Razvojne inicijative INTOSAI (IDI), održanoj od 27. do 31. januara u Tbilisiju, u Gruziji.

Održane napredne obuke o metodologijama revizije svrsishodnosti poslovanja

30

januar

Održane napredne obuke o metodologijama revizije svrsishodnosti poslovanja

30. januar 2020. godina

Stručnjaci vrhovne revizorske institucije Sjedinjenih Američkih Država – Kancelarije za odgovornu vlast (GAO), Lori Ekstrand i Stiven Koldvel održali su od 21. do 23. januara i od 28. do 30. januara 2020. godine napredne obuke o metodologijama revizije svrsishodnosti poslovanja za deo zaposlenih u Državnoj revizorskoj instituciji. Obuke su održane u okviru podrške Projekta za odgovornu vlast (GAI) koji Državna revizorska institucija realizuje u saradnji sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID), u cilju jačanja kapaciteta Institucije.

Demanti Državne revizorske institucije na tekst Nove ekonomije pod naslovom „GIM potencijalno oštetio Namensku iz Trstenika za 1,6 miliona dolara“

21

januar

Demanti Državne revizorske institucije na tekst Nove ekonomije pod naslovom „GIM potencijalno oštetio Namensku iz Trstenika za 1,6 miliona dolara“

21. januar 2020. godina

Državna revizorske institucija demantuje delove teksta koje je objavio medij Nova ekonomija https://novaekonomija.rs/17.1.2020. godine u 6,16 časova, a u vezi sa Izveštajem o reviziji finansijskih izveštaja Privrednog društva za proizvodnju namenskih proizvoda „PPT-Namenska“ a.d., Trstenik, za 2018. godinu. U pomenutom tekstu pod naslovom: „GIM potencijalno oštetio Namensku iz Trstenika za 1,6 miliona dolara“, Nova ekonomija se poziva na tekst izveštaja Državne revizorske institucije i izvodi pogrešne zaključke koji nisu izrečeni u revizorskom izveštaju.